Ambities van je vereniging


Breng je ambities in kaart

Wanneer je de kernwaarden van je vereniging duidelijk hebt is het tijd voor de volgende stap: ‘Waar staan we en waar willen we naartoe?’ ofwel de ambities van de vereniging. Het werkt goed om te analyseren waar de vereniging op dit moment staat. Hierbij komen de volgende vragen aan bod: - Wat is ons ledenaantal? Wat is ons vrijwilligersaantal? - Hoe is onze vereniging georganiseerd? - Welke spanningsvelden zijn er? Vervolgens is de vraag waar jullie als vereniging naartoe willen. Wat zijn de ambities? Liggen die ook in lijn met de kernwaarden van de vereniging? Maak bijvoorbeeld een schets van het droombeeld van je vereniging. Op welke manier wijkt die af van hoe het nu is? Welk resultaat willen jullie over één, drie of zes jaar? Wat is daarvoor nodig? Als je weet hoe je vereniging in elkaar zit, kun je doelen gaan stellen.

Doelen stellen

Stel op basis van jullie kernwaarden en ambities doelen voor de vereniging op. Dit kunnen korte- en lange termijn doelen zijn. Het is belangrijk om te bepalen welke stappen er nodig zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Er is een onderscheid in ‘hogere doelen’ en ‘actiedoelen’. Zo kan een hoger doel een ietwat vagere beschrijving of richting zijn, met daaronder actiedoelen of uitgangspunten om richting dat doel te komen.

Hogere doelen

 • ‘Wij willen een gezellige vereniging zijn’
 • ‘Onze leden moeten aan ons gebonden blijven’
 • 'Onze scheidsrechters moeten goed opgeleid zijn’

Actiedoelen, ofwel SMART-doelstellingen

 • 'Volgend jaar willen we 10% meer leden hebben dan vandaag’
 • ‘Over vijf jaar willen we als vereniging een sponsorbudget van 10.000-20.000 euro’
 • ‘Volgend jaar willen we dat dertig van onze trainers opgeleid zijn’

SMART

Actiedoelen kun je SMART formuleren om meer kans te hebben je doel te bereiken en controle te houden op de voortgang. Doelstellingen zijn SMART als ze voldoen aan de volgende eisen:

 • Specifiek: Maak een concrete omschrijving van wat je wil bereiken waar een kwalitatief gegeven aan verbonden is zoals een getal, bedrag of percentage
 • Meetbaar: Er moet een systeem, methode en/of procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment is bereikt
 • Acceptabel: Er moet voldoende draagvlak zijn voor de doelstelling
 • Realistisch: Het doel moet uitdagend, maar wel realistisch zijn. Let op dat er voldoende kennis, capaciteit en middelen aanwezig zijn om het doel te kunnen bereiken.
 • Tijdsgebonden: Er moet een duidelijke startdatum en einddatum zijn.