Opleiden

Elke sporter een competente trainer in een sociaal veilige sportomgeving, dat is wat elke vereniging wil. Trainers zijn onder andere het visitekaartje van de vereniging, zij zorgen voor het plezier van de spelers. Het is dan ook belangrijk om de kwaliteit van je trainers te kunnen waarborgen. Het maken en volgen van een duidelijk opleidingsplan zorgt voor de borging van de kwaliteit op de lange termijn.

Het opleiden van je trainers

Het is belangrijk dat je als vereniging je trainers begeleidt en ondersteund. Met gerichte opleidingen en ondersteuning kan een trainer zelfverzeker en doelgericht training geven, op een manier die past bij de amibities en kerwaarden van de vereniging. Door een duidelijke leerlijn te waarborgen kun je de kwaliteit van de trainers en trainingen verbeteren en optimaliseren.

Het KNKV biedt hiervoor opleidingen op verschillende niveaus: KT2, KT3 en KT4. Daarnaast is er voor beginnende trainers ook een clinic beschikbaar, namelijk 'Training geven: de basics'.

De volgende vragen zijn van belang bij het opstellen van een opleidingsplan:

  • Welke basiskennis verwacht je van je trainers?
  • Moet elke trainer een diploma hebben?
  • Is er budget voor het opleiden van trainers?
  • Wordt er actief aangeboden om opleidingen te volgen?

Trainersbegeleiding

Een andere manier van trainers opleiden en begeleiden is het aanstellen van een trainersbegeleider. Een trainersbegeleider helpt de trainers bij het ontwikkelen en versterken van hun pedagogische- en inhoudelijke vaardigheden. Kiest een sportvereniging voor het werken met trainersbegeleiders, dan kiest ze voor aandacht en waardering voor hun trainers binnen een positieve sportcultuur. Door trainersbegeleiding hebben trainers altijd iemand om op terug te vallen of om advies aan te vragen. Zelfs voor ervaren trainers kan het een toevoeging zijn. Denk bijvoorbeeld aan vragen over hoe je spelers kunt motiveren of simpelweg inspiratie voor de inhoud van een training. Trainersbegeleiding kan ook een oplossing bieden voor verenigingen die weinig budget hebben voor het opleiden van hun trainers, door een trainersbegeleider kun je meerdere trainers structureel blijven begeleiden en opleiden.

Naast de opleiding Trainersbegeleiding die je als vereniging kunt afnemen, zijn er misschien al wat geschikte kandidaten binnen je vereniging die meteen aan de gang kunnen als trainersbegeleider. Kijk naar wat er al binnen je vereniging aan kwaliteiten is. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar ervaren spelers of oud-trainers die het begeleiden van trainers wel zien zitten. Let op, een trainersbegeleider kan maximaal drie á vier trainers begeleiden. Neem in je beleid op hoe trainersbegeleiding opgezet wordt en welke mensen daarbij betrokken zijn. Het is bijvoorbeeld slim om bij het aanstellen van meerdere trainersbegeleiders een coördinator voor hen aan te stellen.

Rechts zie je een voobeeld van korfbalvereniging DOS'46, die al werk heeft gemaakt van trainersbegeleiding.

Leervereniging

Een leervereniging is een vereniging die een opleidingsplan heeft én waar intern een door het KNKV opgeleide docent aanwezig is. Op deze manier kun je intern opleidingen verzorgen, iets wat veel voordelen met zich meebrengt.

  • Als vereniging kun je zelf bepalen wanneer en waar de cursus gehouden wordt, doordat de opleiding gegeven wordt door een eigen (door het KNKV opgeleide) docent.
  • Het aantal deelnemers is vrij invulbaar door de vereniging zelf, waardoor wachten op een volgende cursus niet meer nodig is.
  • De deelnemers worden gecertificeerd en kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding.
  • De kostprijs van de opleidingen is lager en opleiden is daardoor goedkoper.

Het functioneren als leervereniging zorgt voor meer continuïteit en behoud in zowel trainers als leden. Het opzetten van een visie op opleiden is het begin naar het vormen van een leervereniging.