Vier Dordtse korfbalverenigingen
samen in Sportakkoord

Half december werd in Dordrecht het Dordts Sportakkoord ondertekend. In samenspraak met het KNKV besloten de vier Dordtse korfbalverenigingen – DeetosSnel, Movado, Oranje Wit en Sporting Delta - gezamenlijk aan te haken om hiervan de vruchten te kunnen plukken. Biedt een lokaal sportakkoord ook kansen voor jouw vereniging?

Het Dordts Sportakkoord is één van de lokale sportakkoorden, voortgevloeid uit het Nationaal Sportakkoord. Dit landelijke akkoord sloot minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) in 2018 met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Doel van het Nationaal Sportakkoord is om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders in alle levensfasen. Om dit te realiseren worden er in gemeenten afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord, waarin lokale sportverenigingen, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Voor verenigingen zijn er - flinke - subsidies te verkrijgen op de volgende deelgebieden: Inclusief sport en bewegen, Van jongs af aan vaardig in bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur.

De vier Dordtse korfbalverenigingen waren goed betrokken bij de totstandkoming van het Dordts Sportakkoord. Erik Hoffman, voorzitter SC Movado: “We werken op diverse vlakken al samen en vanuit het KNKV hebben Ingrid Sijstermans (verenigingsadviseur) en Gert-Jan Kraaijveld (manager Korfbalparticipatie) ons gemotiveerd om gezamenlijk mee te doen. Dit vanuit ieders eigen positie, maar gericht op het totale korfbal in Dordrecht. We vonden het belangrijk om korfbal als blok te laten zien in het Sportakkoord en op die manier onze sport te promoten.”

Carmen Poots, voorzitter van Sporting Delta, vult aan: “Het lokale akkoord is in mijn optiek vooral van belang om alle facetten van de korfbalsport te promoten en voor zover nodig nog verder op de kaart te zetten.”

Kansen

SC Movado denkt met het Sportakkoord kansen te benutten op het gebied van ledengroei en een stevige verankering in de wijk. Hoffman: “Als vereniging kun je het je niet meer permitteren om naar binnen gericht te zijn en los van je onmiddellijke omgeving je sport bedrijven. De wereld verandert in rap tempo en de houding en verwachtingen van gemeenten daarmee ook. We zullen steeds meer maatschappelijke relevantie moeten laten zien en interacteren met de buurten om ons heen. Ook vanuit de noodzaak om sportfaciliteiten veel meer en breder te laten renderen.” Tot nu toe heeft het de vereniging enkele nieuwe leden en enige media-aandacht gebracht.

Sporting Delta zet in op de binding met de verschillende sportverenigingen op het complex en met de verschillende leeftijdsgroepen in de wijk. Poots: “De belangrijkste reden om mee te doen aan het Dordtse Sportakkoord is dat je uiteindelijk als korfbal/sportvereniging in staat bent om samen met de verschillende partners (gemeente, scholen, hulpverleners etc.) te kunnen voorzien in een behoefte die nog meer mensen met elkaar verbindt, zowel op sportief als sociaal en maatschappelijk vlak. Uiteindelijk willen we natuurlijk wel meer leden en dat hoeven niet per sé korfballende leden te zijn.” Poots besluit: “Wel merken we dat het in praktijk brengen van de mooie theorie nog wat lastiger is dan gedacht. De echte initiatieven moeten nog van de grond komen. Sportformateur Ron Stieding constateert dat ook. Het vergt input en energie van alle betrokken partijen en dat heeft begeleiding, tijd en aandacht nodig.”

“De belangrijkste reden om mee te doen is dat je in staat bent om mensen te verbinden”

Dat het in de praktijk brengen van de theorie van het Sportakkoord kans van slagen kan hebben bewijst het initiatief van Golden Sports op het sportcomplex van en bij Sporting Delta. “Ik verwacht ook dat de samenwerkingen op korte termijn zichtbaarheid van onze sport maar zeker ook van onze vereniging en de accommodatie in de wijk en bij de verschillende instanties en gemeente oplevert. Op lange termijn behoud van onze verenigingen en accommodaties voor de wijk/stad”, aldus de Dordtse voorzitter.

Kansen voor jouw vereniging

Door te participeren in een lokaal sportakkoord, kun je meedenken over de toekomst van sport en jouw vereniging in je gemeente. Neem voor ondersteuning contact op met de Adviseur lokale sport in jouw gemeente via info@adviseurlokalesport.nl. In de Brochure Sportakkoord vind je een uitgebreidere uitleg van het sportakkoord en concrete voorbeelden van services, die een vereniging kan afnemen. Ook vind je alle informatie over het Sportakkoord op de site van allesoversport.nl. Met verdere vragen kun je ook terecht bij de helpdesk van NOC*NSF: sportakkoord@nocnsf.nl. Uiteraard staat namens het KNKV de verenigingsadviseur voor je vereniging klaar.