'60-plussers stimuleren tot bewegen is een mooi doel'

OldStars walking korfball bij DKV Celeritas

Bij DKV Celeritas doet inmiddels een zeer enthousiaste gezellige groep van zo’n twintig sporters elke woensdagochtend gezamenlijk mee met OldStars walking korfball. Inititatiefnemer is Ans van der Leest, oud-voorzitter en bijna 50 jaar lid van de vereniging in Schijndel. Hoe is het zo gekomen?

Van der Leest: “In het voorjaar 2019 had ik zelf de behoefte wat meer op sportgebied te gaan doen. Als bijna 50-jarig lid van de korfbalvereniging dacht ik vrijwel gelijk aan het opzetten van OldStars walking korfball in de gemeente Meijerijstad”. De oud-voorzitter van de vereniging nam contact op met het bestuur van DKV Celeritas, andere korfbalverenigingen in Schijndel en het KNKV. DKV Celeritas en korfbalvereniging Avanti waren enthousiast. Moniek Gordijn (bestuurslid DKV Celeritas): “Onze accommodatie staat overdag toch leeg! Ans had gelijk aangegeven dit te willen coördineren, zodat zij zorg draagt voor het openen, sluiten en beheren van de kantine. Ook het stimuleren tot bewegen voor 60-plussers waarbij de doelstelling kracht, evenwicht en sociale contacten hoog in het vaandel staan sprak ons erg aan.”

Samenwerking

Toen het initiatief van Van der Leest bekend werd bij de Gemeente Meijerijstad- waar beide korfbalverenigingen onder vallen- kwam Wim van der Meulen als ambassadeur Walking Sports Schijndel in beeld. Van der Meulen is ook ambassadeur van de PSV Foundation en vanuit die hoedanigheid heeft hij een lijn met het Ouderenfonds. Bij de voetbalvereniging Avanti is op die manier het Walking Football gestart. Met hem er bij is het balletje gaan rollen. Hij schakelde de buurtsportcoördinator Gemeente Meijerijstad in en zij pakten de eerste opstartfase op.

Meierijstad en PSV Foundation

De gemeente Meierijstad en PSV Foundation willen samen maatschappelijke meerwaarde creëren door het concept van seniorvriendelijke sporten te stimuleren en faciliteren in Meierijstad. "Wij geloven in de kracht van sport. De overtuiging dat sport bijdraagt aan een beter leven vormt de basis van de ambitie om nog meer inwoners van Meierijstad aan het sporten te krijgen. Het is een middel om een meer gezonde levensstijl te stimuleren, alsmede ontmoeting tussen inwoners te faciliteren. "

Na een eerste vergadering met verdere uitleg over het fenomeen walking sports werden ouderen en oud-leden enthousiast gemaakt om mee te doen. “We vroegen de mensen persoonlijk en dat werkt erg goed”, geeft Van der Lees toe. De start werd een informatiebijeenkomst voor belangstellenden en andere verenigingen waarbij ook wensen en mogelijkheden opgehaald werden. De echte start van het walking korfball plande de vereniging met drie proeflessen in september. “Dit deden we omdat we voor het vakantieseizoen stonden en we voldoende tijd wilden hebben voor de publiciteit. Die publiciteit werd breed ingezet; via regionale bladen, regionale TV, flyers en zoals eerder ook gebruikt de persoonlijke benadering, die is vooral heel belangrijk”, aldus de initiatiefneemster.

Mond tot mond reclame

Gordijn: “We zijn gestart met negen personen en door mond tot mond reclame en enthousiaste verhalen is de groep nu uitgegroeid naar bijna twintig personen”. Het is leuk om te zien dat zij op een gezonde manier aan het bewegen zijn bij ons op de accommodatie. We zijn dan ook trots dat dit op ons terrein georganiseerd wordt." De deelnemers aan OldStars walking korfball zijn lid geworden van de vereniging, waarbij Celeritas de contributie zo laag mogelijk heeft gehouden. "Door de komst van walking korfball wordt er een hernieuwde betrokkenheid gevoeld. Niet alleen bij oud-leden, maar het zijn ook weer oma’s van jeugdleden die de weg naar het korfbalterrein nu goed kennen! Dit is een aangename toename van de betrokkenheid bij de club," aldus het bestuurslid.

Op dit moment staat er bij deze vereniging uit Schijndel een betaalde trainer voor de groep die veel ervaring heeft met walking sports. In de loop van de tijd is de wens dat over te nemen met bijvoorbeeld een vrijwilliger, een oud-speelster/speler die hiervoor opgeleid wordt.

Tips

Initiatiefnemer Ans van der Leest benadrukt als tip voor andere verenigingen om de tijd te nemen alles goed op te zetten. Verder geeft ze graag de volgende tips mee: • Betrek het Nationaal Ouderenfonds. • Zorg voor duidelijk afspraken bij de vereniging(en). Je kunt namelijk ook samenwerken met andere verenigingen. • Zorg dat er enkele kartrekkers binnen de vereniging zijn die dit oppakken en uitvoeren. • Contact de gemeente voor ondersteuning zoals bij het opstarten maar ook met eventueel aanschaf van materiaal. • Zorg voor een goede trainer(ster) die de opleiding voor OldStars walking sports heeft gevolgd. Denk vooraf goed na over wie je voor de groep zou kunnen zetten.

NATIONAAL OUDERENFONDS -OLDSTARS-

Veel ouderen willen wel sporten bij de sportvereniging, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Daarom introduceerde het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Vriendenloterij en Eredivisie in 2013 walking football in Nederland onder de naam OldStars. In 2019 zetten zij een volgende stap met een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers, waaronder OldStars walking korfball. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Als basis voor de aangepaste spelvormen van OldStars is gekozen voor het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in beweging te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. De gevarieerde oefenstof biedt ook handvatten voor uitvoering in het dagelijkse leven. Dit in het kader van langer zelfstandig, veilig en met meer vertrouwen wonen in de eigen situatie. Het effect van de oefeningen zijn gericht op : Balans, stabiliteit, kracht, coördinatie en cognitieve ontwikkeling.