‘We volgen het competitie- schema en voeren indien nodig wijzigingen door’

De competitie in het huidige seizoen kreeg een abrupt einde na de noodzakelijke beslissingen van het kabinet om de impact van het coronavirus te beperken. Wat betekent dit voor de competitie in het aankomende seizoen 2020/2021? Remco Winter, hoofd Competitie bij het KNKV, geeft tekst en uitleg.

Eerst nog even terug naar half maart. De zaalcompetitie naderde haar climax, toen het Bondsbestuur moest besluiten om alle wedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Na nieuwe updates van het kabinet werden de veld- en zaalcompetitie definitief stilgelegd. Bij de afwikkeling ervan heeft het Bondsbestuur heeft enkele beslissingen moeten nemen over situaties, waarin - door de uitzonderlijkheid ervan - het reglement niet direct voorzag.

‘Definitieve start onduidelijk’

Inmiddels is de blik gericht op het komende seizoen. Op het trainingsveld mogen na de jeugd ook de volwassenen weer in actie komen, waarbij iedereen vanzelfsprekend de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Ook heeft het kabinet de ruimte gelaten dat de competities vanaf 1 september mogelijk weer kunnen starten, er vanuit gaande dat het virus dan nog steeds ‘onder controle’ is. Verenigingen kijken hier naar uit, merkt ook Remco Winter. “We krijgen inderdaad veel vragen over hoe de competitie er in het nieuwe seizoen uit gaat zien. Het is nu nog te vroeg om daar iets definitiefs over te zeggen. Het kabinet geeft bij monde van Rutte ook aan dat zelfs 1 juni nog een streefdatum is voor een aantal versoepelingen, maar in alles geldt dat we moeten afwachten.” Hij vervolgt: “De opgaveformulieren voor de competitie van volgend seizoen zijn naar de verenigingen verzonden en daarbij gaan we uit van de planning, zoals oorspronkelijk vastgesteld. Dat wil zeggen dat we het competitieschema blijven volgen en daarin gaan we uit van de start van de veldcompetitie op zaterdag 5 september. Vanzelfsprekend wachten we de ontwikkelingen in de komende periode af en voeren we indien nodig aanpassingen in de schema’s door.”

Zaalindeling

Op 7 mei is ook de zaalindeling voor het top- en wedstrijdkorfbal verstuurd aan de verenigingen. Al eerder was het programma van de Korfbal League aan de betrokken verenigingen gecommuniceerd. Aan de hand van de meegestuurde speelnummers weten de verenigingen wanneer ze hun thuis- (en uit-)wedstrijden spelen en kunnen ze aan de slag voor de inhuur van de zaalaccommodaties.

Zoals altijd levert de indeling de nodige discussies op. Winter: “We trachten om het iedere vereniging optimaal naar de zin te maken, maar dat is erg lastig. Verenigingen dienen veel wensen in, die we helaas niet altijd kunnen honoreren. Bij het maken van de indelingen zijn er vele zaken die een rol spelen zoals de beschikbaarheid van accommodaties, ons streven om zoveel mogelijk koppelingen tussen eerste en tweede teams te maken qua tegenstanders, het verdelen van promovendi/degradanten, de reisafstanden én dus de wensen van verenigingen qua koppeling van teams.”

Ready ’60

Op diverse social mediakanalen werd gerefereerd aan de indeling van Ready ’60 uit Roermond. De Limburgers komen in de zaal uit in de derde klasse A, samen met zeven teams uit het noorden van het land. Winter: “Het meest lastige aspect voor dit seizoen was het indelen van de zondagteams. Al enkele jaren zien we het aantal zondagteams teruglopen. Dit aspect speelt in alle sporten, dus we zijn hier helaas niet uniek in. Richting komend seizoen waren er veel (standaard)teams, die qua speeldag overstapten van de zondag naar de zaterdag en daarmee kwam op alle niveaus het aantal zondagteams in de knel. Reglementair moeten deze teams bij elkaar ingedeeld worden, maar dan zouden in alle klassen de afstanden erg fors worden.” Dus ging Team Competitie in gesprek met de betreffende zondagverenigingen. Winter: “Een aantal verenigingen heeft er vervolgens voor gekozen om in de eigen regio ingedeeld te worden, met als gevolg extra wedstrijden op de zaterdag. Zo’n scenario kwam voor Ready ’60 nog te vroeg en daarom heeft de vereniging weloverwogen de keuze gemaakt om toch zoveel mogelijk op zondag te kunnen spelen en dus ingedeeld te worden in een poule met enkel tegenstanders uit de drie noordelijke provincies. Zoiets lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar zoals bijna altijd zit daar dus een verhaal achter.”

'Hopelijk kunnen we snel met z’n allen weer van de korfbalcompetitie genieten'

Ontwikkelingen

Het KNKV houdt de verenigingen via de reguliere wijze – KNKV.nl en e-mail naar wedstrijdsecretarissen - op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van competitie en de mogelijke impact van toekomstige kabinetsmaatregelen. Winter: “Hopelijk kunnen we snel met z’n allen weer van de korfbalcompetitie genieten.”

Team Competitie is bereikbaar via competitie@knkv.nl