Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden heeft het KNKV in samenwerking met NOC*NSF en andere bonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. Hiermee kunnen bestuurders hun vereniging vergelijken met andere verenigingen en op basis daarvan beleid ontwikkelen.

Inzicht in je vereniging

Benchmark je vereniging met de verenigingsmonitor

Met de verenigingsmonitor krijgen verenigingen op basis van een vragenlijst die zij invullen, inzicht in hoe ze ervoor staan. Door de vereniging in het benchmarkdashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen, zien bestuurders op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Inhoud van de verenigingsmonitor Mariska Kool is communicatiemedewerker bij het KNKV en draait het hele project van de verenigingsmonitor: “De vragenlijst bevat ongeveer 125 vragen over onder andere verenigingsbeleid, accommodatiezaken, technisch beleid, arbitrage en zichtbaarheid. Daarnaast worden er ook acht vragen gesteld over tevredenheid en behoeften. Dit werd voorheen gevraagd in de jaarlijkse servicemeting maar om verenigingen zo min mogelijk te belasten hebben we de keuze gemaakt om deze vragen op te nemen in de verenigingsmonitor.” Het kost ongeveer twee uur om de vragenlijst in te vullen, maar het levert een vereniging veel waardevolle informatie op. Bestuurders gaan tijdens het invullen van de vragenlijst bewust nadenken over met welke onderwerpen ze wel en niet bezig zijn. Hierdoor beseffen ze waar kansen liggen en doen ze nieuwe ideeën op. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging elk jaar historie opbouwt.

Dashboard

Snel nadat de vragenlijst gesloten is krijgen verenigingen toegang tot het benchmarkdashboard. In het dashboard komt alle data samen, ook de data van andere sportbonden. Bestuurders kunnen hun vereniging hier op specifieke onderwerpen vergelijken met een groep andere verenigingen. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld filteren op verenigingen van dezelfde grootte. "In het benchmarkdashboard krijgen bestuurders een goed beeld van hoe hun vereniging zich verhoudt tot andere verenigingen. Door te zien op welke onderwerpen de vereniging beter scoort dan het gemiddelde weten bestuurders waarin de vereniging zich onderscheidt. Andersom weten bestuurders hierdoor ook op welke onderwerpen nog winst valt te behalen," zegt Kool.

Pilot en landelijke uitrol

In april is de verenigingsmonitor gelanceerd. Eind april hebben alle secretarissen een e-mail ontvangen met inloggegevens voor de vragenlijst. Verenigingen hebben twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen, dit kan tot 30 juni 2020. Voordat de verenigingsmonitor landelijk werd uitgerold is er een pilot gedraaid met twaalf verenigingen uit de regio Oost en regio Westland. Het doel van de pilot was om de kwaliteit van de vragenlijst te verbeteren en te achterhalen op welke manier bestuurders de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in kunnen vullen. “Door de ervaringen van de pilotverenigingen kunnen we andere verenigingen nu goed adviseren over de aanpak. Welke aanpak we adviseren, lees je in de veelgestelde vragen. Hier lezen bestuurders alle informatie die belangrijk is om te weten voor ze beginnen met het invullen van de vragenlijst, zoals hoe het zit met de privacy van gegevens”, zo besluit Kool.

Pilots

Van de twee pilotregio's Oost en Westland deden dertien verenigingen mee; Vijf vanuit het Westland: Maassluis, Valto, Ondo, ODO en Dijkvogels. Zeven vanuit Midden Nederland: Viko, Woudenberg, Dalto, SKF, Animo, Victum en Kesteren.

Maassluis: "Het is een mooi concept waar waardevolle informatie uitkomt. De vragen houden je een spiegel voor, zetten je aan tot nadenken en brengen je op ideeën.”
Dijkvogels: Je ziet wat je als vereniging doet, wat je kan oppakken en wat je extra aandacht kan geven.”
Animo: “We vonden het interessant om de verenigingsmonitor in te vullen. Je gaat bewuster nadenken over je vereniging en krijgt hierdoor inzicht in je vereniging. Dit zorgt ervoor dat je extra punten krijgt om over na te denken. Het is goed om hiermee bezig te zijn op een toch iets andere manier dan de dagelijkse gang van zaken.”
VIKO: “Het zijn relevante vragen die inzicht geven in hoe je vereniging er voor staat ten opzichte van andere verenigingen. Door het invullen van de verenigingsmonitor creëer je self awareness.”