Verduurzamen is het antwoord

Het KNKV werkt al sinds 2016 exclusief samen met SportStroom in het verduurzamen van sportaccommodaties. Door de jaren heen hebben veel verenigingen een beroep gedaan op de expertise van SportStroom bij verduurzamingsvraagstukken. Juist in deze bijzondere tijden is verduurzaming bijzonder aantrekkelijk: het structureel verlagen van de energienota leidt tot kostenverlaging en besparingen.

Gratis begeleidingstraject verduurzaming

In het kader van het Nationaal Sportakkoord is de Routekaart Duurzame Sportverenigingen ontwikkeld. Hierbij is vanuit het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor kosteloze begeleiding in het verduurzamen van je korfbalvereniging. Dit gratis traject is veelomvattend: het begint met een energiescan om de situatie in kaart te brengen en wordt gevolgd door advies op maat inclusief besparingsberekeningen, hulp bij financiering en subsidies en beoordeling van offertes. SportStroom is één van de uitvoerende partijen van deze subsidieregeling, waarbij NOC*NSF optreedt als projectleider.

Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

De coronacrisis raakt ook korfbalverenigingen hard. De competities liggen stil, baromzet valt weg en sponsorinkomsten stagneren, maar de vaste lasten lopen door. Mede hierom is het ook voor korfbalverenigingen onder voorwaarden mogelijk een beroep te doen op de compensatieregeling getroffen sectoren, afgekort TOGS. Om je te helpen bij het aanvragen van deze regeling heeft SportStroom een steunloket Corona geopend.

LED-veldverlichting

Eén van de grootste stroomvreters is je veldverlichting. Als deze aan vervanging toe is, is LED-sportveldverlichting het energiezuinige alternatief. Veel korfbalverenigingen hebben al LED-verlichting en genieten er van, op twee manieren: de energienota is fors lager én de velden zijn veel beter gelijkmatiger verlicht. SportStroom kan je er alles over vertellen en maakt graag een berekening voor je. LED-sportveldverlichting valt onder de BOSA-regeling, dus je krijgt dertig procent subsidie over de totale investering.