Resultaten verenigingsmonitor bekend

Hoe verhoudt je vereniging zich ten opzichte van andere (korfbal)verenigingen?

In mei en juni hebben maar liefst 174 verenigingen de verenigingsmonitor ingevuld. Deze hoge respons - 36,3 procent - heeft geleid tot rijke data waar verenigingen en het KNKV hun voordeel mee kunnen doen.

Data

De verenigingsmonitor was een uitgebreide vragenlijst waar met het invullen wel één tot twee uur tijd werd gevraagd van de bestuurders. De rijke data die de hoge respons heeft opgeleverd biedt de verenigingen, die de monitor hebben ingevuld, de mogelijkheid vergelijkingen te maken. Als vereniging kun je nu bijvoorbeeld benchmarken op de contributie van jouw vereniging. Hoe is die ten opzichte van andere korfbalverenigingen en andere sporten? Zo zien we bijvoorbeeld dat de gemiddelde contributie voor leden tot en met 10 jaar €107,- per jaar is. Voor 11-18 jaar is dat gemiddeld €161,- euro per jaar en voor 18+ €207,- per jaar. En jouw vereniging?

Het KNKV krijgt met de data uit de verenigingsmonitor nog beter inzicht in hoe de verenigingen er voor staan. Dit wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de sport.

De verenigingen, die de verenigingsmonitor hebben ingevuld, ontvangen een autorisatie voor toegang tot hun individuele dashboard. Door met filters ‘te spelen’ kan men de vereniging benchmarken. Vooralsnog enkel met hockey en tafeltennis, maar de verwachting is dat het komende seizoen meer sporten aanhaken.

De monitor bouwt ook historie op. Dit betekent dat je straks op eerdere jaren kunt gaan benchmarken. Heb je de monitor dit jaar ingevuld? Dan hoef je in de monitor van mei/juni 2021 alleen de gegevens aan te passen die zijn gewijzigd.

Uitgelicht

Een aantal opvallende zaken uitgelicht (let op: het percentage is gebaseerd op het aantal ingevulde vragenlijsten van 174):

Het opleiden van technisch kader (trainers/coaches) gebeurt bij 39 procent van de verenigingen niet of op ad-hoc basis. 31 procent werkt aan een plan, 16 procent heeft een plan, maar heeft nog geen resultaten en 16 procent heeft een plan en ook duidelijke positieve resultaten. De door het KNKV ontwikkelde bouwplaat voor technisch beleid kan helpen bij het opbouwen van het technisch beleidsplan. Toch is een hoog percentage (92,5 procent) technisch kader niet opgeleid. Ditzelfde beeld zien we terug bij coaches, namelijk 92,1 procent. Voor alle doelgroepen biedt het KNKV trainersopleidingen aan. Sinds het voorjaar is ook de opleiding 'Training geven, de basics' beschikbaar voor jonge trainers of ouders die beginnen met training geven.

Het hebben van een arbitrageplan levert resultaat op geeft 24 procent van de verenigingen aan, terwijl 40 procent niet of ad-hoc aan arbitragebeleid werkt. Voor verenigingen die aan de slag willen met verenigingsarbitrage is een stappenplan beschikbaar.

De vraag naar advies en ondersteuning bij vrijwilligersmanagement is groot, dat past ook bij de percentages hierover. 50 procent van de verenigingen werkt niet of ad-hoc aan vrijwillig kader of eventueel betaalde krachten. 29 procent werkt aan een plan, 9 procent heeft een plan maar ziet geen resultaat. De overige 12 procent heeft een plan en ziet resultaat. Op KNKV.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

94,8 procent van de verenigingen maakt gebruik van één accommodatie voor veldkorfbal. Bij zaalkorfbal zien we andere cijfers: 35,6 procent gebruikt één accommodatie; 23,6 procent gebruikt twee accommodaties, 18,4 procent drie en 21,3 procent maar liefst vier accommodaties.

7,1 voor service

Onderdeel van de verenigingsmonitor is de servicemeting. In dit onderrdeel doen we onderzoek naar de tevredenheid en behoefte. De uitkomsten van de onderzoeken staan overzichtelijk in een infographic. Het gemiddelde cijfer voor tevredenheid over het KNKV is met een 7,1 dit jaar iets hoger dan de voorgaande drie jaren. Die infographics vind je hier.

Het onderzoek geeft het KNKV belangrijke input bij het streven om alle verenigingen zo optimaal mogelijk te adviseren en te ondersteunen. Veel verenigingen geven aan advies en/of ondersteuning nodig te hebben op het gebied van vrijwilligersmanagement, trainersbegeleiding, zichtbaarheid en sponsoring en marketing. Deze onderwerpen zal het KNKV dan ook de nodige aandacht gaan geven.

Vragen? Bekijk de informatiepagina of vraag projectleider Mariska Kool. Zij is bereikbaar via mariska.kool@knkv.nl