‘We hebben al veel verenigingen kunnen bedienen’

Met de aanstelling van extra verenigingsadviseurs - van 3 naar 6,2 fte - heeft het KNKV vorig jaar sterk geïnvesteerd in verenigingsservice. De verenigingsadviseurs van het KNKV trekken op met vrijwilligers, die vertegenwoordigd zijn in één van de zes Regionale Werkgroepen Vereniging Centraal (RWVC). Samen zorgen zij ervoor dat alle advies- en ondersteuningsvragen van verenigingen worden beantwoord. Wilma Vervoort is lid van de RWVC cluster F, Gerrit Lolkema van de RWVC cluster A.

Sinds wanneer ben je lid van de RWVC en hoe ziet die eruit?

Vervoort: “Ik ben sinds twee jaar lid van de RWVC cluster F, nadat ik eerder twaalf jaar in het bestuur van district Zuid heb gezeten en binnen het korfbal meerdere (bestuurs)functies heb gehad. Vanuit onze RWVC ben ik de afgevaardigde naar de Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC) en als verenigingscoach bezoek ik gevraagd en ongevraagd verenigingen. Daarbij kijken we of we ze kunnen helpen of juist hun expertise kunnen inzetten en ze aan andere verenigingen kunnen koppelen. Dat echte veldwerk vind ik heel leuk. Onze RWVC is begonnen met vijf leden en op dat aantal zitten we nu na enkele wijzigingen weer. Naast mij bestaat de RWVC cluster F uit Fedde Boersma (verenigingsadviseur KNKV), Ruth van der Pol, Martin Boschma en Reint Bosch (verenigingscoaches) en in een duobaan Brigitte Strijbosch en Ronald van den Brink (expertise arbitrage). ”We hebben al veel verenigingen kunnen bedienen. Dat komt mede doordat we goede mensen hebben met allemaal een uitgebreid netwerk. We zijn dus ‘bekend’ bij de verenigingen en komen makkelijk bij ze binnen.”

Lolkema: “Ik ben afgelopen seizoen toegetreden tot de RWVC cluster A, met daarin verder Jan Boer (verenigingsadviseur KNKV), Johan van Dijk (afgevaardigde voor de Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal) en Jaap Broersma (coördinator van de zes verenigingscoaches in cluster A). Ik ben op arbitragegebied het aanspreekpunt voor verenigingen en Teun Jan Kootstra, Tiemen Hansma en Peter van der Terp ondersteunen me bij het bezoeken van verenigingen en het opstellen en implementeren van een werkbaar arbitragebeleid. Inmiddels lopen er een aantal contacten en dat laat zien dat de verenigingen ons weten te vinden. Ik heb een aantal jaar deel uitgemaakt van de landelijke werkgroep arbitrage en toen deze werd opgeheven was de stap richting de RWVC voor mij een logische. Ik zet me namelijk graag als vrijwilliger in op het gebied van arbitrage. Ik ben al jaren scheidsrechter, beoordelaar, begeleider en juryvoorzitter en dus durf ik te zeggen dat ik de nodige ervaring op dit gebied heb. Daarnaast heb ik diverse bestuursfuncties gehad - zo was ik voorzitter van GKV/Enomics in Gorinchem - en weet dus van binnenuit wat er bij verenigingen aan vragen kunnen leven.”

Waar hebben de verenigingen vooral behoefte aan?

Vervoort: “Al jarenlang zie je veel dezelfde behoeftes terugkomen, met name: ledenwerving en behoud, kader, technisch beleid en arbitrage. Dat is natuurlijk niet vreemd. Voorgaande jaren hebben we extra ingezet op ledenwerving en technisch beleid en voor komend jaar moeten we nog doelen stellen.”

Lolkema: “Op het gebied van arbitrage hoor ik veel dezelfde soort vragen, vooral: hoe krijgen we nieuwe arbitrageofficials en hoe behouden en waarderen we ze op de juiste wijze. Ik moet zeggen dat mijn ervaring is dat we met betrekking tot arbitrage wel een beetje een imagoprobleem hebben. Vanuit het KNKV kan daar ook nog wel het één en ander aan gedaan worden. Daarnaast behoort het niet tot de prioriteiten binnen veel verenigingen. Veel worden pas wakker als ze geconfronteerd worden met boetes en aftrek van punten. Terwijl arbitrage gewoon een geweldig leuk vak is.”

Wat kunnen de verenigingen van de RWVC verwachten?

Vervoort: “Ze kunnen van ons ondersteuning verwachten op alle gebieden, op maat of met een aantal gezamenlijke verenigingen. Op onze beurt verwachten wij dat verenigingen ook daadwerkelijk aan de slag gaan, dat ze iets doen met onze hulp.”

Lolkema: “Dat we bereikbaar en beschikbaar zijn. En dan niet op afstand, we willen echt naast de verenigingen staan met raad en daad.”

Verschillen de RWVC’s onderling van elkaar?

Vervoort: “Doordat we binnen de LWVC overleg hebben, weet ik dat andere RWVC’s een iets andere aanpak hebben. Dat is goed denk ik, ieder cluster heeft toch ook z’n eigen cultuur. Zo bestaat ons cluster uit veel damesverenigingen en veel kleine verenigingen met in de laatste jaren veel fusies. Daar spelen andere zaken dan bij grote verenigingen en daar moet je op in kunnen spelen.”

Lolkema: “Of we in het noorden wezenlijk anders te werk gaan dan elders in het land durf ik niet te zeggen. We vergaderen in ieder geval niet om het vergaderen, maar kiezen voor korte lijnen en voor advies en ondersteuning op maat. Er is zeker contact met andere RWVC’s en ik weet dat sommige clusters op dit moment nog bezig zijn met de samenstelling.”

Hoe is de samenwerking met het KNKV?

Vervoort: “Die is prima. Ik heb regelmatig contact met de beroepskrachten, waaronder verenigingsadviseur Fedde Boersma. Verder proberen we eens in de twee maanden met de RWVC bij elkaar te komen, in de afgelopen tijd heeft dat overleg uiteraard digitaal plaatsgevonden.”

Lolkema: “Die verloopt prettig. Ik heb vooral te maken met verenigingsadviseurs Jan Boer en Irma Profijt, wiens cluster aansluit bij dat van ons. Dat zijn twee mensen met de nodige ervaring, veel kennis, een no nonsens-mentaliteit en een echt korfbalhart. Dat gaf mij vanaf dag één veel vertrouwen om met ze samen te werken.”

Rol RWVC

  • Invulling geven aan één van de ambities van het KNKV: zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal binnen de kaders van het Strategisch Plan.
  • Inrichten, borgen en aansturen van een regionaal netwerk vrijwilligers in de functie van verenigingscoach in samenwerking met de verenigingsadviseur. De functie van verenigingscoach kent drie typen, te weten procesbegeleider, relatiebeheerder en procesbegeleider.
  • Zorgen voor de relatie met de verenigingen in samenwerking met de verenigingsadviseur.
  • Bepalen inzet van verenigingscoaches bij verenigingen in overleg met de verenigingsadviseur.
  • Organiseren/faciliteren van regionale bijeenkomsten/thema-avonden in samenwerking met de verenigingsadviseur.

LWVC

Overkoepelend boven de RWVC’s kent het KNKV de Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC). Deze werkgroep telt één vertegenwoordiger van elke RWVC en drie beroepskrachten.

Zes clusters, zeven verenigingsadviseurs

De verenigingsadviseur is het centrale aanspreekpunt voor de verenigingen maar werkt nauw samen met de vrijwilligersorganisatie van het KNKV, zoals de RWVC (Regionale Werkgroep Vereniging Centraal), de verenigingscoaches en natuurlijk de beroepskrachten van het KNKV.

Benieuwd naar de clusters en de verenigingsadviseurs die hierbij horen? Check KNKV.nl.

image