Fortis maakt echt werk van Positieve sportcultuur

Ook nu de competitie stil ligt is het belangrijk om onze sport op een sociaal veilige manier aan te blijven bieden. Hoe zorgt jouw vereniging ervoor dat elk lid zich veilig voelt binnen de vereniging? Het Oost-Souburgse Fortis is één van de vele korfbalverenigingen, die hier actief mee bezig is.

“Sinds enkele jaren hebben we specifiek beleid op het voorkomen en tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord.” Aan het woord is Ad Vos, sinds 2007 voorzitter van Fortis. “Nee, dit beleid is niet uit nood geboren. We zijn altijd een vereniging geweest waar ‘sociaal’ en ‘veilig’ belangrijke kernwaarden zijn. Omdat je er nooit vanuit moet gaan dat zaken zomaar goed blijven gaan, blijven we hier continue aandacht aan besteden”, aldus Vos, die de korfbalsport goed kent. Naast voorzitter van Fortis is hij bondsraadslid en actief binnen het Zeeuws Korfbal Platform, nadat hij in het verleden scheidsrechter en trainer was.

VOG en vertrouwenscontactpersoon

Fortis vraagt trainers en coaches om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, zie kader) aan te vragen en in te leveren. Vos: “Dit is geen officiële verplichting, maar wel een morele.” Momenteel hebben nog niet alle Fortis-trainers en -coaches deze en dus gaat de vereniging hier op korte termijn verder mee aan de slag. Verder beschikt Fortis over een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dit is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag. “Bij ons is dit iemand van buiten de vereniging. Zo’n VCP is een waardevolle toevoeging aan de vereniging, gewoon erg belangrijk”, zo stelt de voorzitter.

Belangrijke positie trainers en coaches

Vos, zelf werkzaam als prestatie- en sportpsycholoog, stipt ook de belangrijke positie van trainers en coaches binnen de vereniging aan. “Zij moeten inzien hoe kwetsbaar hun positie kan zijn. We hebben daarom enkele jaren geleden een thema-avond Seksuele intimidatie georganiseerd. Deze werd geleid door een expert op dit onderwerp. De avond bood eyeopeners voor onze trainers en coaches, maar ook een verhelderende uitleg over onderwerpen gerelateerd aan seksuele intimidatie, zoals bijvoorbeeld grooming. Zulke avonden willen we het liefst structureel aanbieden aan ons kader.”

Een tijdje terug was er sprake van een concreet probleem, toen sommige leden van Fortis - evenals die van de aangrenzende tennisvereniging - zich niet veilig voelden bij het verlaten van het sportcomplex. De parkeerplaats bij de sportvelden werd namelijk gebruikt door drugsdealers. Vos: “We hebben de hulp van de gemeente ingeroepen en die heeft het probleem aangepakt en opgelost. Mogelijk dat ook de politie door de gemeente is ingeschakeld. Een dergelijke inzet mag een vereniging van de gemeente verwachten, maar een goede relatie bespoedigt natuurlijk wel de oplossing.”

Een 7 voor Fortis

Een veilig sportklimaat is binnen Fortis onderdeel van een themagerichte aanpak, het wordt gedurende het jaar meermalen aangestipt door de voorzitter en op de website. Het voornemen bestaat om als ouders bij de start van het seizoen worden uitgenodigd, sociale veiligheid als speerpunt te behandelen. Als Vos Fortis een cijfer moet geven, dan komt hij uit op een 7. “We kunnen zeker nog stappen maken door zaken nóg beter te borgen en uit te dragen binnen de vereniging.” Met dat laatste is Fortis al druk bezig. Onlangs woonde Vos een webinar Grensoverschrijdend gedrag bij van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze organisatie heeft verschillende tools ontwikkeld om verenigingen te helpen op dit onderwerp, zoals een High 5-stappenplan. Ook biedt CVSN verenigingen kosteloos ondersteuning bij het opzetten, ontwikkelen en borgen van beleid. Vos, tot slot: “Zo’n traject gaan wij nu ook in, want die 7 moet een 9 worden. Ik zou alle verenigingen willen adviseren om ook aandacht te besteden aan dit onderwerp en eens bij CSVN te kijken wat er mogelijk is.”

VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag, in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’, is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of coachen van minderjarigen. Door als vereniging een VOG te verlangen van alle vrijwilligers, laat je zien dat je veiligheid van je leden en/of deelnemers aan (verenigings) activiteiten serieus neemt. Heb je hulp nodig bij je aanvraag? De experts van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) helpen je er kosteloos bij.

Positieve sportcultuur

Het KNKV maakt werk van een veilige sportomgeving onder de noemer ‘Positieve sportcultuur’ (voorheen ‘Veilig Sportklimaat’).

De vertrouwenscontactpersonen van het KNKV zijn:

  • Anne van Vegchel
  • Remco Winter

Zij zijn te bereiken via 026-3035470 en vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl.

Fusievereniging

Het Oost-Souburgse Fortis ontstond in 1998 door een fusie tussen Animo en Zuidwesters. De vereniging telt ongeveer 370 leden, heeft circa dertig teams en is daarmee één van de grootste verenigingen van Zeeland. Het eerste team promoveerde tijdens de afgelopen zaalcompetitie naar de Overgangsklasse.