In de spotlight

Ralph von Franquemont

Bio

“Ik ben 68 jaar geleden geboren in Noord-Brabant, maar woon nu in Den Haag. Daar ben ik terecht gekomen toen ik na mijn rechtenstudie in Groningen in militaire dienst moest en op een bureaufunctie geplaatst werd op het Ministerie van Defensie in het centrum van Den Haag. Na mijn dienstplicht ben ik overgestapt naar een burgerbaan bij Defensie, en daar ben ik mijn hele werkzame leven blijven werken. Sinds augustus 2018 ben ik met pensioen."

"Mijn eerste kennismaking met korfbal was tijdens mijn middelbare schooltijd in 1965 in Steenwijk bij Noveas. Begin jaren tachtig ben ik terecht gekomen bij GKV in Den Haag. Daar ontwikkelde zich het klassieke korfbalverhaal: ik ontmoette mijn vrouw waarmee ik sinds 1986 getrouwd ben. Onze beide dochters zijn met het korfballen groot gebracht en hebben ook jarenlang gespeeld. De oudste is een aantal jaren geleden gestopt, de jongste speelt nog steeds bij GKV en doet daar ook het nodige vrijwilligerswerk, onder andere in het bestuur. "

KNKV-vrijwilliger

“Eind jaren 70 begon ik mijn KNKV-vrijwilliger'carrière' als lid van de Algemene Vergadering – voorloper van de Bondsraad – voor de afdeling Friesland. Binnen de bond speelde toen een discussie over de al dan niet zelfstandige positie van de afdelingen. Het toenmalige afdelingsbestuur heeft mij toen als net afgestudeerd jurist gevraagd om namens Friesland als AV-lid de belangen van de afdeling te verdedigen.“ “In de jaren daarna ben ik benaderd voor verschillende functies. Ik werd lid van twee tuchtcommissies, de Tuchtcommissie van de afdeling Rijndelfland en de Landelijke Commissie van Beroep. In 1984 kwam daar de Reglementscommissie bij waar ik nu voorzitter ben. Die combinatie van functies was indertijd nog mogelijk. Tegenwoordig zijn dubbelfuncties in Tuchtcommissie en Reglementscommissie onverenigbaar met elkaar. Ook is de zittingsduur tegenwoordig gelimiteerd. Ik zit wel in mijn laatste termijn in de Reglementscommissie.”

Expertise

"Het korfbal in de praktijk van de vereniging speelt al een jaar of vijftig een grote rol in mijn/ons leven. Daar kan ik veel energie in kwijt en ik heb altijd vrijwilligerstaken gedaan ook bij de korfbalverenigingen. Sinds oktober 2019 ben ik voorzitter van GKV. Vanuit mijn juridische achtergrond echter spelen ook andere interesses. Binnen het KNKV was juridische kennis op het landelijk niveau in vrij bescheiden mate aanwezig. Dat was van het begin af aan voor mij een mooie uitdaging: met mijn juridische expertise een bijdrage leveren aan mijn geliefde korfbalsport. Ik had het gevoel op die wijze meer toegevoegde waarde te kunnen geven aan de korfbalorganisatie dan bij een vereniging."

"In mijn tuchtcommissie-tijd was het boeiend om de ernst van - vermeende - overtredingen, die tot een gele kaart of wegzending hebben geleid, te wegen en dan tot een rechtvaardige strafuitspraak te komen. Bij de reglementscommissie zijn we betrokken bij de voorbereiding van nieuwe of aanpassing van bestaande voorschriften. Onze korfbalsport is in de loop van de jaren behoorlijk veranderd. De regelgeving verandert mee, waarmee soms nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet, maar ook wel op bestaande wensen/behoeften wordt ingespeeld. Bij de regelgeving proberen we zoveel mogelijk van tevoren te anticiperen op situaties rondom de competitie. Een andere taak van de reglementscommissie is de uitleg van bestaande regelgeving. De commissie beslist daar als hoogste instantie binnen het KNKV over de interpretatie en ons oordeel is niet voor hoger beroep vatbaar.De commissie is feitelijk hoeder van en toezichthouder op de regelgeving."

Uitdagend krachtenspel

"Een redelijk deel van het werk in de reglementscommissie is routinematig van karakter. Jaarlijks zijn er aanpassingen van de regelgeving op basis van ontwikkelingen in de competitie- en tuchtwereld, daar zijn we meestal snel uit. Bij de niet routinematige onderwerpen moeten we soms onder hoge druk adviezen geven met grote implicaties, en af en toe ook publicitaire gevolgen, voor het korfbal. Het is dan uitdagend om in dat krachtenspel een rol te kunnen spelen. Dat is best hectisch in combinatie met je werk. Ik werd bijvoorbeeld op kantoor gebeld over negen invallers in een Korfbal Leaguewedstrijd, met de korfbalfinale in het vooruitzicht. Nu ik met pensioen ben is die druk er gelukkig wel van af. "

"De uitbraak van het Covid 19–virus, dat vanaf maart de competitie heeft stilgelegd is ook zo’n voorbeeld. Daar was onze regelgeving – en dat gold voor alle sportbonden – niet op voorbereid. Maanden van intensief overleg tussen bureau, bestuur en commissie om oplossingen te vinden voor de afgebroken competitie was het gevolg. Ook al hebben we als reglementscommissie een adviserende rol en nemen we geen besluiten, het is uitdagend om te mogen meedenken over de toekomst van de korfbalsport en -organisatie."

'Regelgeving is niet spannend en sexy, maar wel noodzakelijk'

Veel factoren

"Regelgeving is niet spannend en ook niet sexy. Het leest niet als een roman, maar het is wel noodzakelijk om een grote organisatie als het KNKV draaiend te houden. Regelgeving moet duidelijk zijn, maar ook eenduidig qua formulering en er mogen geen tegenstrijdigheden in zitten. Ook moet het toegevoegde waarde hebben en dus echt noodzakelijk zijn. Daarnaast kan in competitieverband de regelgeving worden toegesneden op de betrokken doelgroep. De voorschriften zijn voor het topkorfbal vaak stringenter dan voor de breedtesport en de jeugd. We maken de regelgeving voor het spelplezier van onze korfballers en om de korfbalsport attractief te houden. Regelgeving is een middel, maar mag nooit een doel worden, geen regelgeving om de regelgeving dus. Voor ons en het bureau is de uitdaging om met al deze factoren zoveel mogelijk rekening te houden."

Belangrijk

"We hebben een prachtige sport waar we trots op moeten zijn. Het gemengde karakter daarvan, waarbij man en vrouw een gelijke positie innemen is uniek. Het is belangrijk om de sterke punten van onze sport naar buiten toe te benadrukken en de publiciteit nog meer te zoeken. Misschien kan het nieuwe online korfbalplatform voor de Korfbal League daar ook een positieve bijdrage aan leveren.

Korfbal op de Olympische Spelen is al jarenlang een droom. Of die ooit uitkomt durf ik niet te zeggen, maar ook als die droom niet uitkomt kunnen we nog steeds heel trots zijn op onze sport en word ik altijd blij van het enthousiasme waarmee jong en oud op de Nederlandse korfbalvelden bezig zijn met onze sport. Zeker in deze coronatijden merk ik ook in mijn naaste omgeving bij GKV hoe belangrijk de korfbalsport nog steeds voor iedereen is."