KV Mélynas kijkt weer met vertrouwen vooruit

In 2012 komen KV Eerbeek (Eerbeek) en Turbulas (Brummen) samen in KV Mélynas. In de jaren erna gaat het langzaam maar zeker minder met de Gelderse fusievereniging, die in 2019 de hulp van het KNKV inschakelt. Vanaf dat moment zet Mélynas weer de eerste stappen in de goede richting.

September 2019. Irma Profijt-Doorlag is één van de vier nieuwe verenigingsadviseurs, die het KNKV in het kader van ‘Vereniging Centraal’ aanstelt om de relatie met de verenigingen te verstevigen. Henk Schut, op dat moment voorzitter van Mélynas, ontvangt haar introductiebrief en nodigt haar uit voor een kennismakingsgesprek.

Hulpvraag

Schut heeft namelijk een duidelijke hulpvraag aan Profijt-Doorlag: Mélynas kampt met een gebrek aan bestuursleden, aan vrijwilligers en aan visie. Ook heeft het in zeven jaar tijd het ledental zien teruglopen van circa 190 naar circa 130, dus de toekomst van de vereniging ziet er allesbehalve rooskleurig uit. In januari 2020 volgt een tweede gesprek, waarin Schut en Profijt-Doorlag opnieuw de mogelijkheid tot gerichte verenigingsondersteuning bespreken.

Op de ALV van een maand later, is Profijt-Doorlag aanwezig samen met Joop van Essen, voorzitter van KNKV-district Oost. Zij dagen de leden uit om na te denken over de kansen van de vereniging. Aan het einde van de avond spreken de leden unaniem uit, dat er toekomst is voor Mélynas en een groep van vijftien enthousiastelingen biedt zich spontaan aan om aan de slag te gaan voor de toekomst van de vereniging.

Nieuw bestuur

Het gevaar dat na het stoppen van de laatste twee bestuursleden er geen enkel bestuurslid meer is, wordt eind mei gecounterd als vanuit die groep van twaalf leden een vijftal zich in gesprek met Profijt-Doorlag beschikbaar stelt voor het bestuur. Daarbij geven de kandidaat-bestuursleden duidelijk aan dat ondersteuning van het KNKV gewenst is, omdat men naast het uitvoeren van de noodzakelijke taken niet toekomt aan het maken van plannen en opzetten van acties.

Profijt-Doorlag geeft kandidaat-voorzitter Tom Russchen het advies mee om als eerste actie het Sportakkoord van de Gemeente Brummen te ondertekenen. Dit om zichtbaarder te zijn en meer aanspraak te kunnen maken op gemeentelijke ondersteuning. In het verlengde daarvan zoekt ze contact met Jacco Peelen van Sportkompas, het sportbedrijf van de gemeente. Peelen schakelt op zijn beurt met Marco van Holten, de Adviseur Lokale Sport, die Mélynas nog in dezelfde week een procesbegeleider toewijst.

Opdracht

Die procesbegeleider, Rob Hagoort, krijgt de opdracht om het (interim)bestuur in het zadel te krijgen, de ontwikkeling van een toekomstplan in de steigers te zetten en een besloten ledenvergadering te helpen organiseren waarin de eerstgenoemde zaken aan de orde komen.

In die opdracht slagen Hagoort en de vereniging. Tijdens de digitale ledenvergadering van eind oktober wordt het nieuwe, vijfkoppige bestuur geïnstalleerd. Voorzitter Tom Russchen: “We zijn jong en onervaren, maar hebben enorm veel zin om ons hierin te ontwikkelen.” Bestuurslid Dion van Gijtenbeek vult aan: “Het formaliseren van het nieuwe bestuur en het instellen van de werkgroep Toekomstvisie, met zes subgroepen met elk een eigen aandachtsgebied, waren de belangrijkste uitdagingen. Nu dit gerealiseerd is, kunnen we echt verder.”

'Nu de belangrijkste uitdagingen gerealiseerd zijn, kunnen we echt verder'

Toekomst

Procesbegeleider Hagoort wordt nu voor een tweede termijn vanuit het Sportakkoord ingezet en de belangrijkste taak is om met de werkgroepen tot een gerichte toekomstvisie te komen. Daarnaast krijgt de vereniging gelegenheid om deel te namen aan de workshops ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ en ‘Besturen met Impact’. Voor de lange termijn krijgt Mélynas vanuit het KNKV een verenigingscoach aangewezen. Deze KNKV-vrijwilliger met bestuurlijke ervaring kan de inzet van de procesbegeleider borgen en het bestuur en daarmee de vereniging blijven coachen en begeleiden.

Mede door de korte tijd en door de coronatijd waarin alle verenigingen zitten, is het moeilijk om al van concrete resultaten te kunnen spreken. Wel kijken Russchen en Van Gijtenbeek met een veel beter gevoel naar de toekomst. Van Gijtenbeek: “We gaan met name inzetten op een stabiele jeugdafdeling. Daarnaast willen we ook graag meer diversiteit, zoals G-korfbal en Kangoeroes. Ook is één van de werkgroepen bezig met het in kaart brengen van de vrijwilligersfuncties. Daar was altijd veel onduidelijkheid over, maar straks kan elk lid iets uitkiezen wat bij hem of haar past.”

Russchen, tot slot: “De laatste tijd hebben we ook veel aandacht besteed aan onze kernwaarden (plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid, sportiviteit, veiligheid) en gedragsregels. Deze kernwaarden zijn inmiddels bij iedereen bekend en dat is een goede stap om gezet te hebben.”

‘Vertrouwen’

Irma Profijt-Doorlag, verenigingsadviseur KNKV: “Ik heb er absoluut vertrouwen in dat het goed gaat komen met KV Mélynas. De wil en het enthousiasme zijn er, er is een visie op de toekomst en er wordt al hard gewerkt aan concrete plannen. Men heeft het inzicht gehad dat er hulp nodig was en die ook durven vragen. Dat inzicht is heel belangrijk en er dan ook naar handelen, dat geeft alle vertrouwen voor de toekomst.”

Tips van Mélynas-voorzitter Russchen voor bestuursleden met een hulpvraag

  • Zoek hulp bij de KNKV-verenigingsadviseur, die je kan helpen om noodzakelijke verbindingen en contacten te leggen;
  • Onderzoek de mogelijkheden die het Sportakkoord je biedt;
  • Schroom niet om een bestuursfunctie op te pakken, ook al heb je daar geen ervaring in;
  • Zorg voor een goede communicatie.

Verenigingsadviseurs

Om de relatie met de verenigingen te verstevigen en alle verenigingen zo goed mogelijk service te kunnen verlenen heeft het KNKV in september 2019 vier extra verenigingsadviseurs aangesteld. Het KNKV telt nu zeven verenigingsadviseurs, die het centrale aanspreekpunt voor verenigingen zijn en nauw samenwerken met de Regionale Werkgroep Vereniging Centraal, de verenigingscoaches en uiteraard de beroepskrachten van het KNKV.