Samen sterk met SportStroom

Teruggave Vaste Lasten (TVL)

De subsidieregeling Teruggave Vaste Lasten (TVL) is verlengd tot en met 30 juni 2021. Ook korfbalverenigingen kunnen hierop een beroep doen als tegemoetkoming in hun omzetderving en vaste lasten. In het vierde kwartaal van 2020 kunnen alle korfbalverenigingen met dertig procent omzetverlies TVL-subsidie aanvragen. De maximale tegemoetkoming bedraagt 90.000 euro, terwijl de minimale vergoeding 750 euro is. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL-regeling dient de vereniging minimaal 3.000 euro vaste lasten te hebben in drie maanden tijd. Ook dient de vereniging aan te tonen dat er sprake is van minimaal dertig procent omzetverlies over de periode oktober tot en met december 2020.

Voorbeelden van vaste lasten zijn: maandelijks terugkerende energiekosten, verzekeringskosten, huurkosten, trainerskosten, abonnementen op internet- en mediavoorzieningen. Voorbeelden van omzetverlies zijn: gemiste kantine-inkomsten, gemiste inkomsten uit kaartverkoop, gemiste inkomsten uit de verkoop van sportattributen (sokken, shirts, supportersvlaggetjes etcetera). SportStroom, vaste partner van het KNKV, helpt je graag met het aanvragen van de TVL-regeling.

Collectieve inkoop energie

In deze financieel zware tijden voor sportverenigingen is het zaak goed op de vaste lasten te letten. Stroom en gas behoren tot de grootste kostenpost voor jouw vereniging. Hierop structureel besparen is mooi meegenomen. Wist je dat al ruim zeventig korfbalverenigingen deelnemen aan het energiecollectief van SportStroom? Al sinds 2003 koopt SportStroom jaar in jaar uit collectief energie in voor ruim drieduizend deelnemende verenigingen. Het voordeel voor jouw vereniging is dat je mee profiteert van het grote volume van dit collectief. Bovendien hoef je niet bang te zijn voor langlopende contracten: elk jaar opnieuw krijgt jouw vereniging een nieuwe scherpe aanbieding en kun je weer beslissen of je het contract verlengt of niet. Eén van de weinige voordelen van de Corona-crisis is dat de vraag naar stroom en gas wereldwijd fors is afgenomen, met dalende prijzen tot gevolg. Het is dus zeker een poging waard te inventariseren of hier voordeel behaald kan worden. Dit doe je eenvoudig door bij SportStroom een besparingsberekening op te vragen. Dit verplicht je tot niets en geeft je inzicht in de mogelijkheden. Controleer je ondertussen zelf even of jouw energiecontract inderdaad per 01-01-2021 eindigt?

Gratis begeleidingstraject

Het zijn spannende tijden voor de Nederlandse sportverenigingen. Ondanks diverse steunmaatregelen vanuit het Rijk teren veel verenigingen in op hun financiële reserves.Meer dan ooit is het noodzakelijk goed op de kosten te letten, met name op de vaste lasten. Een grote - maandelijks terugkerende - kostenpost is de energierekening: stroom en gas voor het verwarmen van je accommodatie, het verwarmen van douchewater en het verlichten van de velden.Helaas is één ding zeker: energie zal niet goedkoper worden de komende jaren. De stijging van met name de belastingen op energie zijn al bekend en exponentieel.Grip krijgen én houden op de energiekosten is daarmee noodzakelijk en dan hebben we het over het verduurzamen van je accommodatie.

Landelijke ondersteuning vanuit VWS

Vanuit het ministerie van VWS is er subsidiegeld beschikbaar om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van de accommodatie. De projectleiding ligt bij NOC*NSF, dat landelijke experts beschikbaar heeft om maatwerk per accommodatie te leveren. SportStroom - als vaste partner van het KNKV - is één van deze begeleidende partijen. De doelstelling van dit project is helder: veertig procent reductie op de stroomkosten en tien procent reductie op de gaskosten. Elke sportvereniging in Nederland kan zich aanmelden voor een gratis begeleidingstraject.

Dit traject omvat: 1. Energiescan van je accommodatie 2. Opstellen plan van aanpak 3. Offertes opvragen/business cases berekenen 4. Financiering en subsidies regelen 5. Begeleiding uitvoering werkzaamheden 6. Monitoring van het resultaat

In al deze stappen word je kosteloos begeleid door een adviseur van SportStroom. Deze deelt graag zijn kennis over energiebesparing met je en staat je met raad en daad terzijde!