Beachvelden

Er zijn nauwelijks nog reglementaire voorschriften met betrekking tot de aanleg van een beachkorfbalveld. Het KNKV volgt in grote lijnen de richtlijnen voor het beachvolleybal van de Nevobo als het gaat om officiële wedstrijdvelden.

NORMEN

  • De officiële IKF-afmetingen van een beachkorfbalveld zijn 20 x 10 meter. Het KNKV hanteert meer de afmetingen van 18 x 9 meter en voor scholen wordt zelfs een afmeting van 16 x 8 meter gehanteerd. De uitloop om het veld is minimaal 2 meter en behoort bij het speelveld;
  • Voor de veldmarkering wordt de officiële blauwe KNKV-belijningsset gebruikt inclusief verankering, de breedte van het lint is 5 centimeter;
  • De speelvloer bestaat uit wit of licht geel gekleurd zand wat vrij dient te zijn van stenen, schelpen en andere materialen en/of (scherpe) voorwerpen die een gevaar op kunnen leveren voor de spelers;
  • De diepte van het zand (constructiehoogte) is minimaal 30 centimeter;
  • De korf wordt geplaatst op 3,50 meter gemeten vanuit de buitenzijde van de achterlijn, waarbij de voetplaat op 20 centimeter diepte wordt ingegraven.

ADVIES

Een beachcourt korfbal wordt bij voorkeur als volgt aangelegd, zie ook KNKV brondocument aanleg beachcourt

Constructie

De volledige constructie bestaat uit geëgaliseerd zand. Afhankelijk van de locatie kan drainage worden aangebracht.

Specificaties zand

Het KNKV adviseert het toepassen van wit of licht geel gekleurd zand. Deze kleur zand past beter bij de uitstraling, beleving en het imago van beachkorfbal dan andere kleuren zand. Bovendien is verontreiniging beter zichtbaar. Daarnaast dient het zand vrij te zijn van stenen, schelpen en andere materialen en/of (scherpe) voorwerpen die een gevaar op kunnen leveren voor de spelers. Bij de keuze van het type zand is de korrelgrootte een belangrijk aspect. De verschillende soorten zand bestaan namelijk uit verschillende groottes aan zandkorrels. De korrelgrootte dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake is van een bepaalde mate van uniformiteit. Verder dienen de zandkorrels gelijkmatig verdeeld te zijn. Dat betekent dat het zand zoveel mogelijk bestaat uit korrels van dezelfde grootte. Hierdoor blijft het zand los. Wanneer het zand uit korrels zou bestaan van verschillende grootte kan het zand verdichten en hard worden. De aanbevolen korrelgrootte (mediaan) ligt tussen de 0,18 en 0,30 millimeter (medium zand). Naast de korrelverdeling dient het zand zo min mogelijk kalk te bevatten. Ook hier geldt dat zand met een hoog kalkgehalte hard kan worden bij regenval. Naast de samenstelling dient het zand ook schoon te zijn. Dat is niet alleen van belang voor de hygiëne, maar ook voor een goede waterdoorlatendheid. Wanneer het zand meer dan 10% slibdeeltjes bevat wordt het zand slecht waterdoorlatend.

Richtlijnen voor het toe te passen zand

Speelafzetting

Om het beachcourt nog meer uitstraling te geven adviseert het KNKV om een hekwerk (boarding) aan te brengen rondom het speelveld inclusief bestrating voor de toeschouwers. Boarding biedt de mogelijkheid om sponsoruitingen te tonen en geeft het court de uitstraling van een mini beacharena.

Onderhoud

Het onderhoud van de zandvelden bestaat voornamelijk uit het schoonhouden, dan wel reinigen van het zand. De meest ideale situatie is dat een beachveld buiten gebruik afgedekt kan worden met bijvoorbeeld een dekzeil. Vervuiling kan op deze manier niet in het zand waaien (organisch stof en blad). Daarnaast kunnen dieren (honden en katten) hun uitwerpselen niet in de zandbak kwijt. Indien deze mogelijkheid niet aanwezig is, dan zal het beheer vooral bestaan uit het regelmatig reinigen, opnemen en afvoeren van de vervuiling. Vanuit het oogpunt van hygiëne is het raadzaam om eens in de vijf jaar een laag van circa 20 centimeter door schoon zand te vervangen. Daarnaast zal het speeloppervlak regelmatig moeten worden geëgaliseerd. Dit kan met handgereedschap (schep of hark).