Belijning

Aan welke voorwaarden moet de belijning bij de diverse korfbalvormen op gras/kunstgras voldoen en wat zijn de tips en aandachtspunten op dit vlak?

NORMEN

 • Het speelveld moet conform de plattegrond (zie bijlage 1), gemarkeerd zijn met duidelijke lijnen (kleur afwijkend t.o.v. het speelveld). Voor kunstgras geldt dat de lijnen zijn ingesneden en voor natuurgras geldt dat deze lijnen met behulp van linten strak en vlak op de grond worden bevestigd. De lijnen zelf behoren niet tot het speelveld;
 • De ingesneden lijnen op een kunstgrasveld zijn 50 mm breed, de linten voor een natuurgrasveld hebben een breedte van 30 - 50 mm;
 • De vrijeworpcirkel wordt verplicht aangelegd en heeft een straal van 2,5 meter (inclusief belijning) gemeten vanaf de rand van strafworppunt dat het verst van de korfbalpaal is. De vrijeworpcirkel loopt precies voor de korfbalpaal langs. De korfbalpaal staat dus achter de cirkel. De cirkel mag worden ingekleurd met de kleur rood, blauw of geel;
 • De optionele ovaal markeert het strafworpgebied. Dit is het gebied tot 2,5 meter (in alle richtingen) vanaf het strafworppunt, de korfbalpaal en alle punten op de denkbeeldige lijn tussen strafworppunt en paal;
 • Het strafworppunt moet een rechthoek zijn van 150 mm bij 50 mm (kunstgras) of rond zijn met een diameter van 80 mm – 100 mm (natuurgras). De strafworppunten moeten worden aangebracht op 2,5 meter vóór de korfbalpaal in de lengteas van het speelveld. De afstand vanaf de korfbalpaal tot de achterzijde van het strafworppunt bedraagt 2,5 meter;
 • Voor alle afmetingen (uitzondering volledige speelveld = tolerantie 50 mm) en breedtelijnen geldt een tolerantie van 20 mm;
 • De kleur van de belijning van een hoofdveld van 40 x 20 meter is standaard wit en de lijnenkleur van jeugdveld van 24 x 12 meter is rood of blauw;
 • Voor de richtlijnen ten aanzien van het aanbrengen van logo’s, emblemen en reclame wordt verwezen naar het Bestuursbesluit SR 6.03;
 • Naast de officiële lijnen mogen er binnen het speelveld geen andere lijnen worden aangebracht, tenzij hier vooraf dispensatie voor is aangevraagd bij het KNKV.

Meer info

Lees voor uitgebreide informatie over alle normen en sporttechnische eisen het normblad NOCNSF-KNKV2-Bl.1

Belijning voor multifunctionele velden korfbal / andere sport

Het aanbrengen van belijning van meerdere sporten is toegestaan, mits:

 • Het hoofdgebruik korfbal is, tenzij er schriftelijke afspraken zijn omtrent gezamenlijk gebruik;
 • Er geen sprake is van topkorfbal of wedstrijdkorfbal hoger dan niveau 1e klasse;
 • Er grondpotten voor het plaatsen van de korfbalpalen worden aangelegd (veiligheid);
 • Voor maximaal één ander type sport belijning wordt aangebracht;
 • De kleur van de belijning voor deze ‘tweede’ sport afwijkt van de kleur van de standaard korfbalbelijning en deze ‘kleur’ niet wit is;
 • De standaard korfbalbelijning ononderbroken blijft;
 • De vereniging alle gevallen van multifunctioneel gebruik voorlegt aan het KNKV, voorzien van het ontwerp belijningsplan ter goedkeuring voor dispensatie.

Denk hierbij aan zand ingestrooide kunstgrasvelden voor korfbal/hockey, korfbal/tennis, korfbal/handbal en korfbal/voetbal. Met de betrokken sportbonden zijn afspraken gemaakt op welke wijze de belijning voor de beide sporten moet worden aangebracht. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Korfbalverbond.

Schema belijningskleuren zand ingestrooid kunstgrasveld