Binnensportaccommodatie korfbal

In de brochure ‘Kwaliteitsnormen Binnensportaccommodatie Korfbal’ lees je meer over dit specifieke onderwerp. Hieronder alvast een overzicht van de meest belangrijke normen.

NORMEN

  • De afmeting van het wedstrijdveld is 40 x 20 meter. De totale afmeting van het speelveld, inclusief uitloop, bedraagt 44 x 24 meter;
  • De uitloop rondom het wedstrijdveld is bij nieuwe binnensportaccommodaties minimaal 2 meter obstakelvrij, voor bestaande binnensportaccommodaties geldt een uitloop van minimaal 1 meter obstakelvrij;
  • De vrije hoogte boven het vloeroppervlak dient bij voorkeur 9 meter, doch tenminste 7 meter te bedragen;
  • De afmetingen van paal en korven zijn gelijk aan die van veldkorfbal. De palen staan op een afstand van de uiteinden gelijk aan 1/6 van de lengte van het veld (6,67 meter);
  • De korfbalpalen (top- en wedstrijdkorfbal) worden verplicht in een grondpot in de vloer aangebracht;
  • Voor de korf langs wordt een verplichte vrijeworpcirkel (straal 2,5 meter, inclusief belijning) aangelegd;
  • De sportvloer dient vermeld te staan op de Sportvloerenlijst NOC*NSF onder universele binnensportvloeren;
  • De verlichting dient geïnstalleerd te worden in de lengterichting van het veld en heeft een sterkte voor wedstrijd- en breedtekorfbal van 500 LUX;
  • De toeschouwerscapaciteit is minimaal 250 mensen voor het wedstrijd- en breedtekorfbal gesitueerd aan één lange zijde en/of de korte zijden.

Brochure

Van toepassing zijn de normen en richtlijnen voor de realisatie van een binnensportaccommodatie voor korfbal. Zie de brochure ‘Kwaliteitsnormen Binnensportaccommodatie Korfbal’. Hierin staan ook de aanvullende eisen gesteld voor het Topkorfbal, Korfbal League.