Dug-outs / zitruimte

Er zijn meerdere mogelijkheden bij het plaatsen van de dug-outs. Er zijn op het gebied van onder andere afmetingen, aantal personen en situering duidelijke normen en richtlijnen.

NORMEN

  • Bij het kunstgrasveld waarop de ere-, en hoofdklasse, de overgangsklasse, 1e-, 2e-, reserve hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse en hoofdklasse A-jeugd voor gemengde teams en de topklasse voor damesteams hun wedstrijden spelen – over het algemeen dus het hoofdveld – moeten twee gescheiden dug-outs aanwezig zijn;
  • De dug-outs moeten op minimaal 2 meter uit de zijlijn staan (boven- en onderzijde dug-out), beide aan dezelfde lange zijde;
  • De dug-outs dienen minimaal 1 meter en maximaal 5 meter aan weerszijden van de middenlijn te zijn opgesteld;
  • Het aantal zitplaatsen is gebonden aan de betreffende competitieregels;
  • De maximale breedte van de dug-outs/zitruimte is 6 meter;
  • Er mogen geen personen bovenop de dug-outs plaatsnemen;
  • Voor de overige competitiewedstrijden (kunstgras / natuurgras) geldt dat binnen de afzetting, maar buiten de uitloopstroken twee banken geplaatst worden voor minimaal acht personen per team. Deze banken dienen minimaal 2 meter uit de zijlijn te worden geplaatst. De banken staan op een onderlinge afstand van tenminste 2 meter, aan beide zijden van de middenlijn.

Personen

De spelregels en reglementen geven geen directe informatie over de verplichte aanwezigheid van dug-outs. Voor de Nederlandse situatie stelt het KNKV aanvullende regels. De aanwezigheid van twee gescheiden dug-outs, daar waar hierboven vermelde teams hun wedstrijden spelen, is zoals gezegd verplicht. Het aantal personen dat binnen de afzetting in de dug-outs/zitruimte mag plaatsnemen is exact omschreven; maximaal dertien (RvW 3.02 Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers). Hierbij gaat het om maximaal acht vervangende spelers, De anderen, waaronder de coach, zijn met een begeleidingstaak belast.

Tegelrand uitloopzone

Je vereniging mag, aan één zijde van de dug-out, extra stoelen plaatsen op de verharding (laatste 0,50 meter van de uitloop) van het speelveld voor de begeleiding en reservespelers die buiten de dug-out zitten. Het maximum aantal zitplaatsen per team blijft ook dan staan op dertien. De betonnen rand (tegelrand) moet drempelvrij aansluiten bij de verharding in de dug-out.

Een andere eis is dat in de dug-outs geen (breekbaar) glas wordt verwerkt. Dug-outs dienen bovendien voldoende verankerd te zijn in de bodem.

ADVIES

Het verdient aanbeveling om per zitplaats een breedte van ongeveer 45 à 60 centimeter aan te houden. In het korfbal heeft een dug-out een functionele breedte van 4 tot 6 meter. De binnenwerkse hoogte bedraagt tenminste 1,75 meter. Voor een vrije stahoogte is meestal 2 meter nodig. De diepte van een dug-out is maximaal 1 meter, voor de bankhoogte kan de vereniging 50 centimeter aanhouden. Als zitplaatsen kunnen banken of speciale kuipjes dienen. De constructie mag noch voor spelers in het veld noch voor de inzittenden gevaar opleveren. Rond hoeken af of voorzie deze van zachte materialen. Het is verstandig om speciale aandacht te besteden aan de ondersteuning van de dakconstructie en de bevestiging aan de onderbouw. Plaats de dug-outs bij voorkeur aan de west- of zuidwestzijde. Dit in verband met inwaaien en inregenen. Verder moet de constructie voldoen aan de gemeentelijke bouwvoorschriften. Sommige gemeenten eisen een bouwvergunning, in andere gemeenten volstaat alleen een melding.