Kleedgebouw / clubgebouw

In de brochure ‘Kwaliteitsnormen kleed- en clubaccommodatie korfbal’ lees je meer over dit specifieke onderwerp. Hieronder alvast een overzicht van de meest belangrijke normen.

NORMEN

  • Elke vereniging is verplicht om (een) terrein(en) met voldoende kleedgelegenheid in de directe nabijheid te hebben. Deze moeten voldoen aan de door het KNKV gestelde eisen;
  • Per standaard wedstrijdaccommodatie (twee velden 40 x 20 meter) moeten vier afsluitbare kleed/wasruimten zijn;
  • In de kleedkamer of in de directe nabijheid daarvan moeten zich voldoende toiletvoorzieningen bevinden;
  • De scheidsrechter(s) en eventuele assistentscheidsrechter(s) behoren de beschikking te hebben over voldoende en afzonderlijke kleed-, was- en toiletgelegenheden;
  • De kleedruimte moet qua inrichting, afmetingen en uitvoering voldoen aan de richtlijnen;
  • De kleedgelegenheid moet altijd ‘medisch/hygiënisch verantwoord’ schoon zijn.;
  • De horecaruimte (sociale ontmoetingsplaats actieve en passieve bezoeker) van een kleed- en clubaccommodatie dient, afgezien van de wettelijke minimumeis uit de Drank- en Horecawet voor deze ruimte, afgestemd te zijn op het aantal leden, de bezoekers van wedstrijden, alsmede de overige activiteiten die in de horecaruimte plaatsvinden.

Brochure

Van toepassing zijn de normen en richtlijnen voor de realisatie en renovatie van kleed- en clubgebouwen in het veldkorfbal. Zie de brochure ‘Kwaliteitsnormen kleed- en clubaccommodatie korfbal’.