Korfbalpaal

Welke afmetingen en andere eigenschappen hebben de diverse korfbalpalen (outdoor en indoor) en wat is handige informatie voor je als vereniging om aan de eisen en aanbevelingen te kunnen voldoen?

NORMEN

Ten behoeve van alle competities dient gebruik te worden gemaakt van een aluminium paal met een kunststof korf (KNKV Bestuursbesluit RvW 3.07.)

Kunststof korf

 • De kunststof korf moet voldoen aan de IKF regulations;
 • De kunststof korf is voorzien van het 'IKF approved' stempel en een markering als voorgeschreven door de IKF;
 • De kunststof korf is bevestigd aan een paal met de bovenrand overal op 3,5 m boven de vloer (D- en E-jeugd op 3 m, F-jeugd op 2,5 m);
 • De kleur van de kunststof korf is de goedgekeurde gele kleur RAL 1023;
 • Op de kunststof korf mogen reclame uitingen worden aangebracht, zodanig dat het aanzicht van de korf onveranderd blijft (geometrische eigenschappen) en de dikte van de korf niet meer dan 5 mm toeneemt. In het bestuursbesluit SR 6.03 Reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal staat beschreven waaraan moet worden voldaan.

Korfbalpaal

 • De korfbalpaal is vervaardigd van aluminium en bestaat uit één stuk voor de juiste stabiliteit;
 • De diameter van de paal is 7,6 cm met een wanddikte van 3 mm en voorzien van een inwendige versterking voor bevestiging van het kopstuk ten behoeve van de bevestiging van de kunststof korf;
 • Het oppervlak van de paal is geanodiseerd tegen verwering van het materiaal.

Grondpot

 • Een vaste paal op 3,5 meter boven de vloer wordt verplicht aangelegd met een grondpot, die voorzien is van een conische ring voor het nagenoeg spelingsvrij opstellen en van een rubberen afdichting om vuil en zand te weren. In de breedtesport is het nog toegestaan om met een voetplaat te spelen.

Voetplaat (breedtekorfbal en training)

Voetplaten die niet worden gebruikt moeten worden opgeruimd en mogen niet op en rondom het speelveld blijven staan. Voor het verplaatsen zijn speciale karretjes verkrijgbaar. Het rollen van voetplaten levert beschadigingen op voor het kunstgras.

ADVIES

In het breedtekorfbal wordt sterk aangeraden om de korf te plaatsen in een grondpot. Het is echter toegestaan om te spelen met een voetplaat. Veel verenigingen kiezen ervoor om voor trainingen en soms ook wedstrijden gebruik te maken van eigen gemaakte voetplaten. Dit is niet wenselijk en het levert ook regelmatig onveilige situaties op met kans op blessures voor de sporters. Het KNKV adviseert dan ook om te allen tijde gebruik te maken van erkende voetplaten, zoals hieronder beschreven.

Verbindingen

Alle verbindingen (kunststofkorf – paal – grondkoker / voetplaat) moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat zij één geheel vormen zonder scherpe uitsteeksels. Het gebruik van adapters en/of deelbare palen is niet toegestaan. De grondkokers, waarin de korven staan moeten voldoende diep zijn en mogen niet boven het maaiveld uitsteken.

Verplaatsbare korven

De spelregels van het KNKV sluiten verplaatsbare korven niet uit. In het breedtekorfbal mag op dit moment nog gebruik gemaakt worden van korven met een voetplaat. Deze voetplaat moet echter wel aan de sporttechnische eisen voldoen, zoals hieronder beschreven.

Verwijderen / verplaatsen

Bij het verwijderen van de korfbalpaal uit de grondkoker blijkt deze vaak vast te zitten in de koker. Probeer de korfbalpaal met een draai- en trekbeweging uit de koker te verwijderen. Het schudden aan de paal levert vaak op dat de koker scheef in de grond komt te staan. Dit geeft problemen voor de volgende wedstrijddag en het mankement moet dan eerst weer door de aannemer worden hersteld. Het KNKV is zich bewust van dit probleem (zand in koker en vastzittende korfbalpalen) en voert gesprekken met leveranciers om tot een verbeterd product te komen.

Verder is het advies om bij het verwijderen van de korfbalpaal (vaak door jeugdige spelers) te voorkomen dat de complete paal met korf op het kunstgras stuitert (paal met korf bovenin zwaarder en kantelt door hefboomwerking). Het inwendige van de kunststofkorf is kwetsbaar en scheurt in, waardoor de stabiliteit wegvalt en de korf niet meer te gebruiken is voor wedstrijden.

 • De voetplaat heeft een diameter van 60 cm en de dikte van de voetplaat bedraagt niet meer dan 1 cm;
 • Het gewicht van de voetplaat mag niet meer dan 25 kg bedragen;
 • De voetplaat moet zodanig stroef zijn dat uitglijden op de plaat wordt voorkomen;
 • Er mogen geen scherpe delen / randen zitten aan de voetplaat.