Korfbalveld – Afmetingen

Sporttechnische eisen voor een korfbalveld

Speeloppervlak

Het speeloppervlak voor korfbal moet vlak, veerkrachtig en stofvrij zijn en mag bovendien niet glad zijn. Hoewel veldkorfbal van oorsprong gespeeld werd op natuurgras vinden tegenwoordig al meer dan zeventig procent van de wedstrijden plaats op (zand ingestrooid) kunstgras. De competities van de hogere klassen (ereklasse, hoofdklasse, overgangsklasse, topklasse dames en hoofdklasse dames) dienen bovendien uitsluitend op zandkunstgrasvelden te worden gespeeld.

Voor een korfbalveld zijn twee sporttechnische normen opgesteld. Voor zandkunstgras gelden de normen NOCNSF-KNKV2-15.1 en NOCNSF-KNKV2-Bl.1. Voor natuurgras geldt de sporttechnische norm NOCNSF-KNKV2-15.2 en NOCNSF-KNKV2-Bl.1

Welke afmetingen moeten de wedstrijdvelden in Nederland hebben voor de diverse korfbalvormen? Is er sprake van onderscheid tussen hoofd- en bijvelden en welke overige aandachtspunten zijn er?

NORMEN

In Nederland moeten de korfbalvelden voldoen aan de onderstaande afmetingen. Het gaat om de zuivere (netto) maten, exclusief belijning (speelveld wordt exclusief belijning gemeten) en de bruto afmetingen inclusief belijning en uitloop.

Standaardveld kunstgrasveld (7 tot 14 normteams)

  • Twee velden van 40 x 20 meter (netto) inclusief twee jeugdvelden van 24 x 12 meter, bruto afmeting is 48 x 44 meter.

Standaardveld natuurgras (tot 8 normteams)

  • Twee velden van 40 x 20 meter (netto). Aangezien de bespeling van een korfbalveld zeer intensief is, met name rond de korven, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid de velden in zijwaartse richting te kunnen verplaatsen. Uitgaande van de mogelijkheid elk veld afzonderlijk met twee keer 5 meter te verplaatsen bedraagt de bruto-maat van het gehele veld 68 x 44 meter. Naast dit wedstrijdveld behoort tevens een trainingsveld met verlichting van dezelfde afmeting van 68 x 44 meter te worden aangelegd.

Enkel kunstgrasveld voor kleine verenigingen (tot 7 normteams)= uitzonderingsregel

  • Eén veld van 40 x 20 meter (netto) inclusief twee jeugdvelden van 24 x 12 meter overdwars, bruto afmeting is 44 x 28 meter.

Drie kunstgrasvelden (14 tot 21 normteams)

  • Drie velden van 40 x 20 meter inclusief twee jeugdvelden van 24 x 12 meter, bruto afmeting is 68 x 48 meter of 72 x 44 meter.

Vier kunstgrasvelden (21 tot 28 normteams)

  • Vier velden van 40 x 20 meter inclusief twee tot vier jeugdvelden van 24 x 12 meter, bruto afmeting is 88 x 48 meter.