Parkeergelegenheid

Auto’s, maar ook verschillende soorten tweewielers en soms zelfs touringcars behoren op of bij de accommodatie in voldoende mate een geschikte plek te kunnen vinden.

ADVIES

Het KNKV stelt geen kwantitatieve eisen aan de parkeergelegenheid van een vereniging, maar vindt uiteraard wel dat deze moet voldoen aan de behoeften van de bezoekers. Informatie over parkeernormen zijn te vinden in de CROW-publicatie ‘Parkeercijfers’ en bij de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom).

Factoren

De noodzaak om een auto te gebruiken is afhankelijk van de:

 • Afstand tussen woning en sportpark;
 • Bereikbaarheid per openbaar vervoer;
 • Ontsluiting voor fietsers en bromfietsers;
 • Verkeersveiligheid en sociale veiligheid van de route;
 • Aanwezigheid van goede stallingsmogelijkheden.

Inventarisatie

Als de vereniging bij de locatiekeuze en inrichting van een sportpark met deze factoren rekening kan houden, beperkt dit het autoverkeer en de noodzaak van parkeerruimte. Een hulpmiddel bij het – bij een nieuw sportpark – bepalen van het aantal parkeerplaatsen, is een goede inventarisatie van de oude en nieuwe situatie. Denk hierbij aan het volgende:

 • Aantal parkeerplaatsen in oude situatie (bij sportpark, bermen, straten, bedrijfsterreinen en kantoren);
 • Frequentie knelpunten (wekelijks of twee keer per jaar);
 • Aantal toeschouwers (gemiddeld en piekbezoek);
 • Aantal eigen leden dat met de auto komt (wedstrijden en training);
 • Mogelijkheden van medegebruik in nieuwe situatie (scholen, bedrijven, kantoren, winkelcentra, enzovoort);
 • Overlast bij piekbelasting voor omgeving in nieuwe situatie;
 • Tijdelijke parkeermogelijkheden bij piekbelasting (pleinen, grasstroken, semi-verharde terreinen);
 • Dubbel gebruik voor andere activiteiten (andere sport, kermis, stallen vrachtauto’s, enzovoort).

Tweewielers

Fietsen, bromfietsen en scooters moeten nabij het clubgebouw kunnen worden gestald, zodat visueel en sociaal toezicht mogelijk is. Het best is een stallingsruimte binnen het sportpark. Zorg voor voldoende klemmen, rekken of beugels, zodat eigenaren hun fietsen geordend kunnen stallen en op slot of vast kunnen zetten. Voor bromfietsen en scooters is een aparte verharde ruimte nodig.

Mindervaliden

Een sportpark behoort voldoende, minimaal twee, speciaal aangegeven parkeerplaatsen voor mindervaliden te hebben, direct nabij de hoofdingang. Voor informatie over de inrichting en maatvoering van dit type parkeerplaatsen, zie het ‘Handboek Toegankelijkheid’ van de CG-raad (voormalige Gehandicaptenraad) en uitgeverij Elsevier (telefoon: 0314 – 349911).

Touringcars

Hoewel voor wedstrijdbezoek niet vaak een touringcar wordt ingezet, kan het wenselijk zijn om hier bij de inrichting van een parkeerterrein hier toch rekening mee te houden. Voor een touringcar wordt rekening gehouden met een ruimte van 25 x 5 meter.

Kiss & ride

Bij veel sportparken is het op zaterdagochtend een komen en gaan van ouders die hun kinderen komen brengen en halen. Vaak hebben zij geen parkeerplaats nodig, maar slechts voor enkele minuten een veilige plek om hun kroost te kunnen ‘lossen of laden’. Door hiervoor een aparte voorziening aan te brengen, kan de vereniging soms chaotische toestanden voor de poort voorkomen.