Scorebord / schotklok

Er zijn nauwelijks reglementaire voorschriften met betrekking tot het plaatsen van een scorebord of schotklok, een paar regels uitgezonderd.

Normen veldcompetitie

 • Plaats een scorebord op tenminste 4 meter uit de grenslijnen.

ADVIES

Er zijn bijna geen reglementaire voorschriften met betrekking tot het plaatsen van een scorebord outdoor gedurende de veldcompetitie. Het scorebord is meer een soort service aan het publiek dan dat het dienst doet als officiële tijdsregistratie. De scheidsrechter hanteert hiervoor zijn/haar eigen klok en speeltijden.

Normen zaalcompetitie

 • In tegenstelling tot de veldcompetitie maakt het scorebord wel reglementair onderdeel uit bij zaalkorfbalwedstrijden en moet om deze reden verplicht in elke sporthal aanwezig zijn;
 • Het scorebord dient op minimaal twee meter hoogte op één van de wanden te worden geïnstalleerd goed zichtbaar voor spelers, jurytafel en publiek;
 • Het scorebord dient goed overzichtelijke en leesbare symbolen/cijfers te hebben;
 • Het scorebord beschikt minimaal over de functionaliteiten; score, speeltijd (op- en aftelfunctie), claxon;
 • Het scorebord dient goed ‘balbestendig’ te worden uitgevoerd.

Aanvullende normen scorebord i.c.m. schotklok

 • Het scorebord en schotklokken dienen duidelijk zichtbaar te zijn vanaf de jurytafel (scorebord recht tegen-over de jurytafel of op beide zijwanden, schotklokken worden op de zijkanten geplaatst). Het gebruik van een tafelmodel tijdwaarneming is ook toegestaan;
 • Het scorebord beschikt over de volgende extra functionaliteiten; periode-aanduiding, een time-out functie en de speeltijd is per seconde instelbaar.

Eisen schotklok

 • De bekisting is van aluminium (kleur zwart) voorzien van een hard plastic kap aan de voorzijde en moet tegen zware belasting bestand zijn;
 • De cijfers op het display moeten minimaal 20 centimeter hoog zijn en de kwaliteit van de Ledverlichting moet van dien aard zijn dat op een afstand van 50 meter goed zicht is op de schotklok en de verlichting;
 • De claxon moet voldoende hoorbaar zijn, ook in volle sporthallen met luidruchtige supportersgroepen;
 • De kabels dienen minimaal 2 x 40 meter te zijn in verband met de veiligheid en afstand van de kabel buiten de lijnen van de veldafmeting;
 • Voor schotklokken met een draadloze aansturing mag er geen sprake zijn van vertraging tussen de bedieningsunit en de ontvangers in de schotklokken. Ook mag er geen verstoring optreden door andere (wifi of bluetooth) signalen;
 • Op het bedieningspaneel dienen de volgende functionaliteiten aanwezig te zijn, namelijk claxonbediening, start/stop knop, resetknop, optelknop;
 • De schotklok staat/hangt buiten het speelveld op een hoogte van minimaal 0,90 meter vanaf de vloer op een duidelijk zichtbare plek dicht bij het midden van de achterlijn.

Een wedstrijdreglement kan voorschrijven in welke wedstrijden de schotklokken worden gebruikt.