Speelveldafzetting

Hier vind je alle verplichtingen en aandachtspunten voor wat betreft de afzetting van het speelveld, ook in relatie tot onder meer veiligheid en afwijkende situaties.

NORMEN

Zandkunstgrasvelden

Een afzetting rondom het speelveld is verplicht bij alle competitiewedstrijden voor top- en wedstrijdkorfbal. Bij wedstrijden in het breedtekorfbal wordt een speelveldafzetting sterk aanbevolen, zie RvW 3.01 Bestuursbesluit Afrastering.Vindt een wedstrijd plaats in het Breedtekorfbal op een veld met een afrastering, dan treden de onderstaande maatregelen ook voor deze wedstrijden automatisch in werking.

De speelveldafzetting moet:

  • Op tenminste 2 meter van de zij- en achterlijnen aaneengesloten rondom het gehele speelveld worden aangebracht. Het beperken van de speelveldafzetting tot die zijden van het speelveld waar het publiek zich gebruikelijk ophoudt is uitdrukkelijk niet toegestaan;
  • Bestaan uit een vast (leun)hek met een hoogte tussen 0,90 en 1,20 meter boven het maaiveld;
  • Een voldoende stevige en veilige constructie hebben zonder scherpe of uitstekende delen.

Indien de scheidsrechter constateert dat op het vastgestelde aanvangsuur de speelveldafzetting niet of niet op de juiste wijze is aangebracht, geeft hij de thuisspelende vereniging opdracht dit alsnog in orde te maken. Hij maakt hiervan een aantekening op het digitaal wedstrijdformulier. De thuisspelende vereniging krijgt een boete conform het bepaalde in artikel 45 lid 1 van het reglement van wedstrijden en artikel 27 van het huishoudelijk reglement.

Natuurgrasvelden

Een afzetting rond het speelveld is verplicht bij de volgende wedstrijden die in de veldkorfbalcompetitie worden georganiseerd: de ere-, en hoofdklasse, de overgangsklasse, 1e-, 2e-, reserve hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse en hoofdklasse A-jeugd voor gemengde teams en de topklasse voor damesteams, zie RvW 3.01 Bestuursbesluit Afrastering.

De speelveldafzetting moet:

  • Op tenminste 2 meter van de zij- en achterlijnen aaneengesloten rondom het gehele speelveld worden aangebracht. Het beperken van de speelveldafzetting tot die zijden van het speelveld waar het publiek zich gebruikelijk ophoudt is uitdrukkelijk niet toegestaan;
  • Bestaan uit een vast (leun)hek met een hoogte tussen 0,90 en 1,20 meter boven het maaiveld;
  • Bestaan uit een koord of touw op een hoogte van tenminste 0,70 m met een diameter van ten minste 0,5 cm dat is bevestigd aan palen;
  • Een voldoende stevige en veilige constructie hebben zonder scherpe of uitstekende delen.

Een speelveldafzetting bestaande uit een los op de grond gelegd koord, touw of terreinlint, voldoet niet aan de voorwaarden van het KNKV. Indien de scheidsrechter constateert dat op het vastgestelde aanvangsuur de speelveldafzetting niet of niet op de juiste wijze is aangebracht, geeft hij de thuisspelende vereniging opdracht dit alsnog in orde te maken. Hij maakt hiervan een aantekening op het digitaal wedstrijdformulier. De thuisspelende vereniging krijgt een boete conform het bepaalde in artikel 45 lid 1 van het reglement van wedstrijden en artikel 27 van het huishoudelijk reglement.

Toegestane personen

Behalve de nagenoemde personen mogen geen andere personen zich direct binnen de speelveldafzetting bevinden: de arbitrage, trainer/coaches, manager, verzorger, verantwoordelijk bestuurslid, pupil van de week, wisselspelers en herkenbare ordebewakers in functie. Bij wedstrijden moeten de openingen van de afzetting gesloten zijn, bijvoorbeeld met een ketting of een dichte poort. De uitgang voor de spelers moet zodanig gesitueerd zijn dat zij de kortste weg naar de kleedkamers kunnen nemen (zie ook Situering velden).

ADVIES

Het KNKV adviseert om ook de overige competitiewedstrijden in het wedstrijd- en breedtekorfbal op een speelveld met afzetting te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de grootte en wensen van je vereniging en de klasse waarin je actief bent, kan het nodig zijn meerdere velden van een afzetting te voorzien.

Doorgangen

In beginsel kunnen alle speelvelden die aan de afmetingen voldoen en rondom zijn voorzien van een gesloten afzetting, worden aangemerkt als reglementair. De verplichte categorie├źn uitgezonderd is het ontbreken van een speelveldafzetting nooit een reden voor het niet doorgaan van wedstrijden. Het is verstandig om het aantal doorgangen in de speelveldafzetting te beperken tot het aantal dat nodig is om spelers en onderhoudsapparatuur toegang tot het speelveld te geven.

Toeschouwers

Bij korfbalspeelvelden is er meestal sprake van een rechthoekige opstelling met overal een uitloopruimte van tenminste 2 meter. Het publiek bevindt zich te allen tijde achter de afzetting.

Constructie en veiligheid

De standaard afzetting voor kunstgrasvelden bestaat uit metalen staanders die onderling verbonden zijn met een metalen leunbuis. Ook andere materialen en constructies zijn toegestaan. Bij kunstgrasvelden worden tegenwoordig vaak staafmatten gebruikt. Dit gaat onder andere vervuiling van de kunstgrasmat tegen, onder meer doordat zo meer ballen binnen het veld blijven. De afzetting wordt geplaatst zonder scherpe en of uitstekende delen.

Toegangspoorten in de afrastering draaien bij voorkeur naar buiten.

Bij het aanbrengen van de speelveldafzetting kan ook rekening gehouden worden met het ophangen van reclameborden. In verband met het gewicht van deze borden is een zwaardere bovenbuis een goede optie, of pas de afstand tussen de palen aan; van 3 meter naar bijvoorbeeld 2,50 meter. Met het oog op de gewenste vrije ruimte onder de reclameborden, is het verstandig om de leunbuis aan te brengen op 1,00 à 1,20 meter.

Onderhoud

Uit oogpunt van onderhoud (vegen) is het wenselijk om de gehele afzetting vast te zetten in een verharding. Je vereniging mag aan de binnenzijde van de afrastering een strook verharding (tegelrand) laten aanbrengen met een breedte van maximaal 0,50 meter inclusief opsluitband. De tegelrand behoort aan te sluiten op het kunstgrasveld.

Tijdelijke afzetting

Bij renovatie kan er sprake zijn van een tijdelijke afzetting bestaande uit afrasteringpaaltjes, onderling verbonden met een stevig koord of touw. Het gebruik van veiligheidslint of afzettingslint is niet toegestaan. Een tijdelijke afzetting moet zich bevinden op tenminste 2,00 meter uit de grenslijnen. Plaats de dug-outs buiten deze tijdelijke afzetting.