Trainingsvelden

Handige tips en feiten voor het inrichten van een trainingsveld en de te maken keuzes daarbij.

Natuurgras

ADVIES

Een trainingsveld (met verlichting) op natuurgras heeft de afmeting van een standaard wedstrijdveld, 68 x 44 meter. Dit om:

 • Wedstrijdsituaties volledig te kunnen nabootsen;
 • Tactische en technische trainingen goed tot hun recht te kunnen laten komen;
 • Het gebruik beter te kunnen spreiden en zo kwetsbare gebieden te mijden;
 • Onderlinge wedstrijden en oefenwedstrijden te kunnen spelen;
 • Meerdere groepen gelijktijdig te kunnen laten trainen.

Speeloppervlak

Laat de speeleigenschappen zoveel mogelijk overeenkomen met die van een wedstrijdveld. Dit houdt onder andere in:

 • Een vlak, stevig en stroef oppervlak;
 • Een uitstekende ontwatering (waterberging, -doorlatendheid, -afvoer);
 • Geen scherpe delen aan het oppervlak;
 • De mogelijkheid tot intensief gebruik, ook onder minder gunstige bodem- en weersomstandigheden;
 • Het behoud van speeleigenschappen bij intensief gebruik;
 • Gemakkelijker onderhoud.

Noot: vanwege het aanmerkelijk zwaardere gebruik van de trainingsvelden, zijn de betreffende eisen aan de opbouw en het onderhoud van een trainingsveld feitelijk zwaarder dan bij een wedstrijdveld.

Kunstgras

Kunstgrasvelden zijn in principe onbeperkt bespeelbaar, dus goed inzetbaar als wedstrijd- en trainingsveld. Voorwaarde is wel dat de veiligheid en bespeelbaarheid (ofwel de sporttechnische eigenschappen) voldoende gewaarborgd zijn. Een erkend keuringsinstituut kan voor je vereniging een meting uitvoeren op de gebruiksnorm.

Inrichting

De ideale inrichting van een trainingsveld bestaat uit:

 • Voldoende verplaatsbare korven van verschillend formaat;
 • Trainingsverlichting;
 • Een lage afscheiding rondom.