Tribune

Waar mag een tribune (outdoor) komen te staan, maar ook: waar kan deze voor het welbevinden van de toeschouwer het best staan? Er is een aantal aspecten om terdege in ogenschouw te nemen.

NORMEN

  • De afstand van de voorzijde van een tribune tot de grenslijnen van het speelveld is minimaal 2,00 meter.
  • Het publiek mag vanaf de tribune niet rechtstreeks het speelveld – inclusief de uitloopruimte – kunnen betreden. Voorgaande geldt bij velden met een reglementair verplichte speelveldafzetting.

ADVIES

Wind en regen komen in Nederland overwegend uit de zuidwestelijke hoek. Het is hierom een goed idee om de (hoofd)tribune aan deze zijde van het veld te plaatsen. Inregenen kan beperkt worden door enkele meters over de eerste rij een overkapping te plaatsen. Bepaal voor het bouwen of toeschouwers voor de tribune langs moeten kunnen lopen. Is dit niet het geval dan kan de tribune direct aan de veldafrastering komen te staan.

Als toeschouwers wel voor de tribune langs moeten kunnen lopen, is het verstandig om een afstand (pad) van minimaal 2 meter tot de veldafrastering aan te houden. Om zichthinder te voorkomen, kun je kiezen voor een verhoogde opstelling. Het publiek verlaat de tribune meestal aan de zijkant. Mogelijk bijkomstig voordeel is de optie om een relatief goedkope bergruimte onder de tribune te realiseren. Voor het plaatsen van een vaste tribune is een bouwvergunning nodig. Mogelijk stelt de gemeente aanvullende eisen.