Vrije hoogte boven speelveld

Van een dak boven het speelveld is bij veldkorfbal geen sprake. Toch zijn er andere zaken die in dat opzicht hinder kunnen geven, zoals bijvoorbeeld bomen en beplanting.

NORMEN

  • Boven het speelveld mogen zich geen hinderlijke of gevaarlijke obstakels bevinden.

De spelregels veldkorfbal gaat ervan uit dat boven het speelveld en directe omgeving (uitloop) géén hinderlijke obstakels (zaken waarmee spelers of bal in aanraking kunnen komen of waarvan zij hinder kunnen ondervinden) aanwezig zijn. In tegenstelling tot bij zaalkorfbal, waar de aanwezigheid van een dak expliciet genoemd wordt, ontbreekt een dergelijke bepaling binnen het veldkorfbal.

ADVIES

Bij korfbalvelden outdoor speelt overwegend de hinder en overlast van bomen en beplanting een mogelijke rol. Bomen en struiken staan soms dicht op het veld, waardoor boven de uitloop en het speelveld takken kunnen hangen. In het najaar laten bepaalde bomen hun vruchten vallen – eikels, kastanjes – en dat is minder prettig voor een speler die valt. Van directe invloed, maar veel ingrijpender, is de negatieve invloed van bomen en plantstroken op de bespeelbaarheid van de velden. Door de sterke schaduwwerking droogt het veld minder goed en zijn vaak slechte speelcondities (natte, zachte en modderige plekken in natuurgras of mos- en algvorming op kunstgras) of zelfs afgelastingen het gevolg. Plaats daarom ‘hoog opgaande bomen’ en plantstroken op voldoende afstand van het veld. Het ontwerp dient al rekening te houden met de uiteindelijke vorm van de soort boom en de plaats ten opzichte van de zonnestand.

Snoeien

Beplanting aan de zuidzijde van een veld geeft meer overlast dan bomen aan de noordzijde. Snoei regelmatig en vooral tijdig. Het komt vaak voor dat verenigingen te laat ingrijpen en daardoor situaties ontstaan die lastig zijn terug te draaien, zoals bijvoorbeeld bij het ontbreken van een kapvergunning.

Leidingen

Leidingen, kabels en dergelijke kunnen in de meeste gevallen in de grond worden aangebracht. Tijdelijke kabels, zoals voor een tijdelijke geluidsinstallatie, moeten buiten het speelveld om worden gelegd. Verder is het KNKV van mening dat onder hoogspanningsleidingen geen sportvelden behoren te liggen. Het KNKV heeft geen specifieke regelgeving over hoe om te gaan met GSM- en UMTS-masten op een sportpark. In beginsel is er geen bezwaar tegen plaatsing, mits de masten ten allen tijde meer dan 4 meter uit een speelveld staan.