In de spotlight

Maaike de Kock - Molendijk

Bio

“Ik ben 38 jaar en woon met mijn man en onze drie kinderen in Barendrecht. Mijn oudste twee kinderen spelen in de jeugd bij mijn vereniging Vitesse. De jongste korfbalt niet meer, hij heeft na kort te hebben gekorfbald eerst gevoetbald en speelt inmiddels tennis. Zelf speel ik sinds enige tijd ook weer in het midweekteam. Van mijn jeugd totdat ik midden twintig was heb ik altijd gekorfbald. Toen ben ik gestopt omdat het moeilijk te combineren was met mijn werk en andere verplichtingen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch adviseur bij een grote overheidsorganisatie. Naast mijn werk ben ik ook lid van een aantal klachten- en beroepscommissies. De Commissie van Beroep van het KNKV is daar één van. Mijn vrije tijd breng ik graag door met gezinsactiviteiten, daarnaast houd ik van wandelen, zingen en koken."

KNKV-vrijwilliger

“Ruim zes jaar ben ik lid van de Commissie van Beroep (CvB), één van de tuchtorganen van het KNKV. Wanneer de Tuchtcommissie een straf heeft opgelegd bestaat de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen. Dat beroep wordt behandeld door de CvB. De CvB bestaat uit minimaal zeven leden en is divers samengesteld. Zo zijn er binnen de commissie leden met een achtergrond als speler, scheidsrechter en/of juryvoorzitter. Veel leden hebben een juridische achtergrond. "Ik fungeer als voorzitter van de ‘kamer’. De ‘kamer’ bestaat uit minimaal drie CvB-leden die een zaak behandelen. Daarnaast kan ik als plaatsvervangend algemeen voorzitter de taken van de algemeen voorzitter van de commissie waarnemen. In 2015 ben ik gestart als lid van de CvB, omdat je maar drie keer een termijn van drie jaar mag vervullen start dit jaar mijn laatste termijn van drie jaar.”

Sport en recht komen samen

Toen ik weer betrokken raakte bij het korfballen doordat mijn kinderen gingen spelen bij de jeugd van onze vereniging werkte ik als strafrechtadvocaat. Bij de Commissie van Beroep komen de elementen van sport en recht mooi samen. Toen er een vacature ontstond bij de CvB ben ik daar met plezier in gesprongen. Doordat ik nu zelf ook weer korfbal in het midweekteam ervaar ik ook zelf hoe het er aan toe gaat binnen de lijnen.

Gevarieerd

"De zaken die langskomen binnen mijn vrijwilligersfunctie zijn heel gevarieerd. Tuchtzaken gaan over individuele spelers, denk aan een sanctie die is opgelegd naar aanleiding van een rode kaart. Wedstrijdzaken gaan over verenigingen. Bijvoorbeeld als een wedstrijd is gestaakt en dit één van de teams valt te verwijten. In zo'n situatie kunnen ook sancties worden opgelegd, maar dan niet aan een individuele speler maar aan een vereniging. Het is leuk om de zaken die worden voorgelegd te beoordelen, waarbij regelmatig interessante (rechts)vragen voorliggen, en om met de andere commissieleden tot een goed gewogen en gemotiveerde beslissing te komen. Daarbij is het belangrijk de uitspraken, die altijd schriftelijk zijn, begrijpelijk te houden. Dus niet te juridisch of ingewikkeld, maar gewoon in heldere taal opschrijven wat het oordeel van de CvB is. Dat is nog wel eens een uitdaging."

'Doordat ik nu zelf ook weer korfbal ervaar ik hoe het er aan toe gaat binnen de lijnen. '