OldStars walking korfball

‘Dit project is zo leuk om te doen’

Een e-mail van het KNKV over OldStars walking korfball bracht iets moois in beweging bij DKB in Best. Wilma Franssen, oud-bestuurslid en projectleider OldStars walking korfball bij DKB, vertelt.

“Het idee om hier walking korfball op te starten ontstond na een e-mail van het KNKV in de zomer van 2020. Samen met collega-bestuurder Adriaan Heijkants heb ik dit project opgepakt. We vonden het een leuk initiatief, ons complex wordt overdag bijna niet gebruikt en allebei kenden we de verhalen van eenzame ouderen. De beslissing was snel gemaakt om ons in te zetten voor deze doelgroep, maar toen kwam corona en moesten we het project uitstellen. Inmiddels ben ik gestopt met mijn bestuursfunctie, maar dit project wilde ik afmaken. Het is zo leuk om te doen.”

“Tijdens de ledenvergadering in september 2020 hebben we onze leden op de hoogte gesteld en het idee werd enthousiast ontvangen. Daarnaast hebben we ze op de hoogte gehouden middels de nieuwsbrief. We gingen in gesprek met andere korfbalverenigingen, die al walking korfball hadden ingevoerd, en met het KNKV en het Nationaal Ouderenfonds, die samen OldStars walking korfball draaien en al vaker verenigingen hebben geholpen met het opstarten ervan. We hebben veel van ze geleerd en ze dachten met ons mee. Ons contactpersoon van het KNKV, Fedde Boersma, kent onze vereniging al jaren, dus dat werkte ook prettig.”

“Verder vonden we het hebben van één of twee trainers noodzakelijk om door te gaan. Gelukkig hebben we twee trainers gevonden. Jan van de Peut via ons netwerk en Marlies Kluijters via een oproepje in onze nieuwsbrief.”

Athletic Skill Model

“Marlies heeft deelgenomen aan de trainerscursus van het Nationaal Ouderenfonds, waarin het Athletic Skill Model centraal staat. Hieraan was behoefte om zodoende handvatten te krijgen om ouderen op een verantwoorde wijze ouderen in beweging te brengen.”

“Die introductiecursus heeft haar inzicht gegeven in de doelgroep. Ze kreeg goede tips hoe we van start kunnen gaan en waar we op moeten letten, specifiek afgestemd op deze doelgroep (55+). Mede door de praktische invulling die dag was het een succesvolle en interactieve cursus.”

Evenwicht

DKB uit Best is met 150 leden één van de grotere korfbalverenigingen in het zuiden van Nederland. De vereniging streeft naar een goed evenwicht tussen sportieve prestaties en gezellige nevenactiviteiten voor zowel jeugd als volwassenen.

Communicatie

“Daarna begon de communicatie. We hebben gepubliceerd in het gemeenteblad, social media, eigen nieuwsbrief, eigen website. Ook hebben we gebruik mogen maken van de communicatiekanalen van de Katholieke Bond voor Ouderen en de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven. Verder hebben we ons aangesloten bij het Sport- en beweegakkoord Best ‘Iedereen doet mee!’. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties en de gemeente zijn samen tot dit Sport- en beweegakkoord gekomen.”

"Één van onze trainers had het idee om kennismakingstrainingen te organiseren. Dat hebben we deze zomer ook gedaan en met groot succes. We hadden toen rond de vijftien deelnemers en hopen dat zij blijven komen. Na de kick-off halverwege september, waarbij ongeveer dezelfde groep aanwezig was, gaan we een wekelijkse training aanbieden waarbij we hopen op een groepje van circa zestien senioren. We blijven communiceren over deze nieuwe sport in Best en we hopen dat de huidige deelnemers nieuwe leden meenemen.”

Tijdstip

Franssen: “Een van de lastige punten vonden we het bepalen van een juiste dag en tijdstip. Aan de deelnemers tijdens de kennismakingstrainingen hebben we gevraagd op welke dag(en) en tijdstip voor hun het beste uitkomen. Dit hebben we geïnventariseerd en samen met de trainers hebben we een besluit genomen. Natuurlijk is het vervelend dat je dan alsnog mensen moet teleurstellen, omdat ze dan niet kunnen, maar dat is dan helaas niet anders.”

“Tot slot: als we iets zouden moeten adviseren aan andere verenigingen. Ga de samenwerking aan met het Nationaal Ouderenfonds en neem de tijd voor de voorbereiding.”

OldStars walking korfball

Voor OldStars walking korfball werkt het KNKV samen met het Nationaal Ouderenfonds. Meer informatie lees je hier.

TRAINERSOPLEIDING ASM OLDSTARS

Korfbaladviseur Fedde Boersma volgde de trainersopleiding ASM van OldStars:

"OldStars walking korfball levert een positieve bijdrage aan het verenigingsleven en aan de levenskwaliteit voor ouderen. Als sportleider (trainer) is het wel anders training geven dan aan een regulier korfbalteam. Met name is het van belang dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen, rekening houdend met de fysieke gesteldheid en motorische vaardigheden van de deelnemers. Het is dan ook wel belangrijk dat je voor deze groep een opgeleide, deskundige en enthousiaste trainer hebt."

"Het ASM (Athletic Skills model) biedt een divers beweegaanbod dat ouderen fitter, gezond maakt en houdt en beter laat bewegen door een breed scala aan (al dan niet) korfbalgerelateerde spelvormen. Hierbij wordt ook op een speelse wijze aandacht besteed aan kracht, geheugen en stabiliteit. Hoe daag je deelnemers individueel uit en welke spelvormen of nuances kun je daarvoor gebruiken, inzetten of zelfs combineren om hen te prikkelen en succes te laten beleven."

"De ASM trainerscursus is een leerzame aanvulling voor trainers die al in bezit zijn van een pedagogische en didactische bevoegdheid. Je leert om de uitgangspunten van het ASM te integreren in de korfbalomgeving. Zeker een aanrader, waarbij ik ook de tip wil geven dat hij of zij enige kennis heeft van EHBO of gebruik van een AED."