Voorwoord

Beste korfballers, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

Sinds mei ben ik actief als verenigingsadviseur voor de noordelijke korfbalverenigingen (cluster A). Samenspel is in mijn ogen het mooiste aspect van onze sport. Samen kunnen we veel bereiken en met die insteek hoop ik ook invulling te gaan geven aan mijn rol als verenigingsadviseur.

In het watersportdorp waar ik woon staat op één van de kades: 'wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn ’e rein’ (wacht niet tot de storm voorbij is, maar leer dansen in de regen). Deze spreuk omschrijft voor mij de mentaliteit van veel korfbalverenigingen in Nederland. Ondanks de maatregelen en de daarbij behorende beperkingen tijdens de coronaperiode werd er door de verenigingen op innovatieve wijze contact onderhouden met de leden om ze betrokken te houden en toch te kunnen laten sporten. Korfbalverenigingen hebben een belangrijke rol in het sociale leven van hun leden. Het op jonge leeftijd betrekken van je leden bij het reilen en zeilen van de vereniging versterkt dat. In een leuk artikel van KV Elburg lees je hoe op initiatief van de jeugdleden er een beachveld is gerealiseerd.

'Wacht niet tot de storm voorbij is, maar leer dansen in de regen'

In KNKV Magazine 6 van vorig seizoen schreef verenigingsadviseur Jan Boer dat ledenwinst begint bij ledenbehoud. Jeugdtrainers hebben hierin een cruciale rol. Uit onderzoek is gebleken dat de relatie tussen trainers en jeugdleden de meest bepalende factor is voor een positieve sportbeleving van een sporter. Trainers hebben hiermee een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk om jeugdtrainers voor te bereiden en te begeleiden bij de invulling en uitvoering van hun (nieuwe) rol. Vanuit het KNKV hebben we de maand september uitgeroepen tot de maand van 'Training geven: de basics' en oktober de maand van 'Trainersbegeleiding' om de verenigingen te helpen met dit onderwerp. KV Huizen nam deel aan 'Training geven: de basics' en vertelt in dit magazine waarom en hoe ze tot een geïnspireerde trainersstaf willen komen.

Als vereniging kun je zorgen voor trainers met meer kennis en zelfvertrouwen die vooral met veel plezier voor de groep staan. Dit heeft ook effect op jeugdspelers, ouders en potentiële leden. Dat geldt niet alleen voor jeugdtrainers maar ook voor de trainers en begeleiders van bijvoorbeeld OldStars walking korfball. Steeds meer verenigingen starten met dit aanbod voor ouderen om (potentiële) leden aan de korfbalvereniging te (blijven) verbinden. Als sportleider, lees trainer, is het wel anders training geven dan aan een regulier korfbalteam. Lees er in dit magazine meer over.

Kortom, weer genoeg onderwerpen waar je als vereniging door geïnspireerd kan raken. Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Esther Kloosterman Verenigingsadviseur cluster A (Noord-Nederland)