De Gelukkige Vereniging

‘Veiligheid, kernwaarden en talenten zijn het grootste goed van een gelukkige vereniging en staan centraal in alle keuzes die je als vereniging maakt'

Sportverenigingen hebben te maken met verschillende uitdagingen, zoals de betrokkenheid van vrijwilligers, het rond krijgen van financiën en het ledental op orde houden. Organisatieadviseur Job van Eunen en Roel van der Weide, projectleider bij NOC*NSF, beogen met de verenigingsfilosofie 'De Gelukkige Vereniging' om deze zogenoemde problemen om te buigen tot lange termijn succesvol verenigen. Hoe kun je als vereniging toekomstbestendig en succesvol zijn?

“Om onze verenigingsfilosofie uit te leggen moeten we beginnen bij het individu,” zegt Van Eunen. In al onze gesprekken vroegen Roel en ik ons af wanneer je als persoon nu eigenlijk het meest succesvol bent. Uiteindelijk was voor ons duidelijk, ook na verder onderzoek met onder andere psychologen, dat gelukkig zijn het allerhoogste goed is om ook succesvol te zijn. Succesvoller dan gelukkig kun je niet worden, maar wanneer ben je gelukkig?" Van Eunen en Van der Weide kwamen tot de volgende definitie: Je weet wie je bent, wat je belangrijk vindt en waar je voor staat en daar ben je op z’n minst tevreden mee of trots op. Daarnaast weet je waar je goed in bent en je voelt je veilig en vrij om je talenten in te zetten voor dat wat je belangrijk vindt.

“Mooi toch?” stelt van Eunen enthousiast. Van der Weide vervolgt: “We zijn deze conclusie, dat je succesvol bent als je gelukkig bent en anderen gelukkig maakt, vanuit het individu gaan spiegelen aan sportverenigingen. Zou dit ook op het verenigingsleven toepasbaar zijn? Ons antwoord daarop was volmondig ja. Maar, dan is binnen de verenigingen een andere aanpak nodig dan de hedendaagse aanpak van doelen stellen, ambities formuleren en plannen maken.”

Omdraaien

“We draaien het om”, legt van Eunen uit. Met 'De Gelukkige Vereniging' gaan we uit van de talenten van de leden in een omgeving waar ze zich sociaal veilig voelen, waar een duidelijke identiteit aanwezig is en waarnaar wordt gehandeld.

Dus niet vanuit hoe verenigingen nu veelal georganiseerd zijn, de alledaagse zaken die terugkomen in patronen en structuren en waar ze vaardigheden verbeteren of creëren. Daarvoor zijn wel een paar belangrijke aandachtspunten.” “Ja,” vult Van der Weide aan, “Een ijzersterke identiteit is belangrijk om een gelukkige vereniging te zijn en de vereniging is van de leden. Je bouwt aan de gelukkige vereniging als je de alledaagse vraagstukken, structuren en patronen van de vereniging herkent en de talenten van de leden centraal zet om hier mee aan de slag te gaan. Dan moeten leden zich wel sociaal veilig voelen bij jouw vereniging en moet je weten wat de talenten van de mede-eigenaren -de leden- zijn. Een onmisbare stap is het bepalen van de kernwaarden; waar staat jouw vereniging voor en wat is de identiteit van jouw vereniging. Handel daar ook naar. Wil je bijvoorbeeld een trainersbegeleider aanstellen leg de focus dan niet op ‘presteren’ in je vacaturetekst als dat geen kernwaarde van jouw vereniging is.”

Gelukkig?

Wie bepaalt eigenlijk of je gelukkig bent, of je vereniging gelukkig is. Voor jou als individu is daar maar één antwoord op mogelijk: jijzelf natuurlijk. Van de vereniging is dat dan ook de vereniging zelf. Dus niet de bond, de gemeente of omliggende verenigingen. En van wie is de vereniging? Juist, van alle leden. Dan is het ook aan alle leden om te bepalen: Hoe zorgen we samen voor een sociaal veilig tweede huis, wie ben ik als vereniging, waar zijn we echt goed in, wie doet dan wat enzovoort."

Boek

Op dit moment werken Van Eunen en Van der Weide aan een boek - De Gelukkige Vereniging en het geheim van trotste leden - waarin ze dieper op de materie ingaan. Ze delen inzichten vanuit de wetenschap, kennis en vooral ook praktijk. Dit alles om bestuurders te inspireren dat gelukkig zijn als doel stellen zorgt voor de meest succesvolle versie van hun vereniging.

Job van Eunen (links) heeft ruim tien jaar bij het KNKV gewerkt en is nu zelfstandig adviseur en coach. Roel van der Weide heeft vanuit zijn studie aan de Universiteit Utrecht verschillende projecten in de sport gedaan en is ruim vier jaar projectleider bij NOC*NSF. Samen werken zij aan en vanuit de verenigingsfilosofie de Gelukkige Vereniging.

De Gelukkige Vereniging bij Dindoa

“Als je gaat nadenken over de essentie van de club, wat kenmerkt jou, wat vind je belangrijk? Dan is de inzet van de gelukkige vereniging echt een aanrader.”

Dindoa bracht de filosofie van De Gelukkige Vereniging in de vereniging en met succes. Leonard Osté, voorzitter van de Ermelose vereniging vertelt: “Als bestuur stelden we onszelf de vraag hoe we als vereniging onze maatschappelijke rol anders konden invullen. Deze vraag legden we voor aan Roel van der Weide, lid van onze vereniging en initiatiefnemer van De Gelukkige Vereniging. Met een werkzaam verleden bij het KNKV en nu bij NOC*NSF wilden we bij hem kennis ophalen. Roel kwam gelijk met een aantal treffende wedervragen en gaf ons aan dat je bij het begin moet beginnen. Waarom wil je die maatschappelijke rol gaan invullen? En wat kenmerkt ons als vereniging? Hij adviseerde ons dit vraagstuk met de hele vereniging aan te pakken.”

Kernwaarden

Osté vervolgt: “Dat was voor ons een omslag. Nadat we binnen de beleidsplangroep gesproken hadden over de visie en filosofie van de Gelukkige Vereniging zijn we overstag gegaan. Voor we antwoord op onze vraag over de maatschappelijke rol konden geven moesten we weten wie we als vereniging willen zijn, wat zijn onze kernwaarden. Samen met Roel en Job van Eunen hebben we een kernwaardenbijeenkomst georganiseerd, waar onze leden voor zijn uitgenodigd. Met veertig leden bespraken we welke kernwaarden bij onze vereniging passen. Roel en Job lieten ons via verschillende methodes nadenken over de kernwaarden en zo kwamen we tijdens deze avond op een tiental kernwaarden. Die tien kernwaarden hebben we weten terug te schroeven naar een vijftal; Plezier, Ontwikkeling, Betrokkenheid, Prestatie en Veiligheid.“

De leden zijn de vereniging

Een goede eerste stap vindt de bestuurder: “We wilden al onze leden betrekken. Dat is een belangrijk onderdeel van de filosofie de Gelukkige Vereniging, de leden zijn de vereniging. Na deze kernwaardenbijeenkomst hebben we online een uitvraag gedaan via een poll/enquête. Hierop kregen we van ruim honderd leden reactie. Het was fijn dat bij deze online uitvraag ook de eerder genoemde vijf kernwaarden naar boven kwamen drijven. Met deze input zijn we als vereniging aan de slag gegaan met ons nieuwe beleidsplan waarin we elk onderwerp steeds spiegelden aan de vijf vastgestelde kernwaarden."

Terug naar de basis

Osté geeft aan dat het bepalen van de kernwaarden met de leden een goede start is geweest voor het formuleren van hun nieuwe beleidsplan. “Het bracht ons echt even terug naar de basis. Waarom ben je er, wat is essentieel voor de vereniging. Wat doen we goed, wat kan beter. Voor verenigingen die willen of gaan nadenken over de essentie van de vereniging, wat kenmerkt jouw vereniging, wat vind je belangrijk, is inzet van de Gelukkige Vereniging echt een aanrader!