Gemeenteraadsverkiezingen:
wees zichtbaar als vereniging

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor verenigingen een belangrijk moment, omdat vervolgens wordt bepaald welk beleid de gemeente de komende vier jaar heeft op het vlak van sport en bewegen en hoeveel geld ze hierin investeert. Wat kun je als vereniging doen om de kracht van sport en bewegen en van je vereniging te laten zien aan de politiek en zo invloed te hebben op de gemeentelijke agenda?

Ester Helthuis is sportcampagneleider bij NOC*NSF. Zij wijst allereerst op het belang van een duidelijke ambitie als vereniging. “Allereerst voor jezelf en je leden. Een duidelijk profiel verbindt leden en toekomstige leden en daarmee vervul je een belangrijke rol in jouw wijk/kern en daarmee de hele gemeente. Met een duidelijke ambitie kun je bepalen wat je met je leden en partners kunt realiseren en waar je de gemeente voor nodig hebt.” Ze vervolgt: “Het is ook goed om te weten wat de ambities van de gemeente zelf zijn en hoe jij hier aan kunt bijdragen, zodat de gemeente ook jou weer wil helpen met jouw vraag.”

Peter van der Terp, oud-wethouder en vrijwilliger bij de Steenwijker korfbalvereniging Noveas: “Hoe krachtig is het inderdaad dat je als vereniging een bijdrage, groot of klein, aan de doelstellingen van de gemeente wil leveren. Door je te presenteren om een bijdrage te leveren aan de samenleving is het ook makkelijker aan tafel te komen voor de wensen die je als vereniging hebt.”

Samen optrekken

In het behartigen van de sportbelangen hoef je als vereniging niet alleen te staan, zo stelt Helthuis. “Je kunt optrekken met andere sportverenigingen, maar ook met organisaties in zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, Jeugdfonds Sport & Cultuur, foundations en andere ondernemers.” De projectleider verwacht dat thema’s als de woningmarkt, infrastructuur, energietransitie en herstelopgave na corona de komende verkiezingen hoog op de politieke agenda staan. “Sport en bewegen is hierin geen kostenpost, maar juist een investering in een sterke en vitale maatschappij en dus in een energieke en gezonde gemeente.”

Juist vanuit die gedachte wil onder andere NOC*NSF er met de Sportcampagne GR 2022 (zie kader) voor zorgen dat sport de plek heeft die het verdient en dat verenigingen makkelijker hun ambities kunnen verwezenlijken.

Goede relatie

Van der Terp kan zich voorstellen dat verenigingen niet meteen de meerwaarde van een goede relatie met de politiek (gemeenteraad) en bestuur (burgemeester en wethouders) zien, maar toch noemt hij dit essentieel. “Ook voor de lange termijn. Vergelijk de plannen van jouw vereniging met het beleid van de gemeente en onderneem hier actie op. Is er geen beleid? Agendeer het dan. Zorg dat je de ambtenaren kent die gaan over het sport- en/of het accommodatiebeleid, nodig de wethouder uit bij speciale gelegenheden en laat je overal zien, ook als er niet direct iets voor je vereniging ‘te halen valt’.”

De Noveas-vrijwilliger en tevens Korfbal League-arbiter vervolgt: “Zorg ook dat je zelf de mogelijkheid krijgt om je plannen aan de beslissers en politici te presenteren en communiceer hier ook over via sociale media en de plaatselijke media. Hoe vaker de beslissers positieve dingen lezen over je vereniging, hoe meer je in het hoofd van ze zit als er een concrete vraag is.”

Helthuis bevestigt dat het goed is om op verschillende niveaus invloed uit te oefenen. “Om sport op de politieke agenda te krijgen, inbreng te hebben in het gemeentelijke sportbeleid en zaken voor je vereniging te realiseren, is het van belang dat je alle lagen van de politiek en overheid betrekt. Politieke partijen, gemeenteraadsleden, de wethouder(s) en de ambtenaren, ga gewoon met ze in gesprek. Dat doen zij graag, ook omdat zij de kracht van sport en bewegen kunnen inzetten om hun eigen ambities te realiseren voor een energieke en gezonde gemeente.”

Sportcampagne

Het Sportcampagneteam NL voert de landelijke sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit team zorgt - samen met lokale sportcampagneteams - dat politieke partijen in zoveel mogelijk gemeenten de kracht van sport en bewegen zien. Wil je je aanmelden voor het sportcampagneteam in jouw gemeente, ben je al actief in de sport of in het lokale sportcampagneteam of ben je als politieke partij benieuwd naar de kracht van sport en bewegen? Kijk dan op sportcampagne.nl.

Goed contact helpt Noveas

Een structureel goed contact met de gemeente heeft Noveas een positief gevoel rond de vereniging opgeleverd. Van der Terp: “Op scholen, bij de gemeente en in de samenleving 'staan we er goed op'. Met dat positieve gevoel zijn wij in staat om te groeien. We doen bijvoorbeeld actief mee met alles wat de gemeente organiseert. Dat betekent nu in de praktijk dat we vaak gevraagd worden om onze mening te geven of mee te helpen iets van de grond te krijgen. Het levert ons zichtbaarheid, goodwill en ondersteuning op bij onze activiteiten, zoals schoolkorfbalclinics, OldStars walking korfball en het gebruik van het veld in de zomervakantie.”

KCR heeft baat bij goede relatie

Ook KCR uit Ridderkerk heeft altijd het contact gezocht met de gemeente en nog altijd een goede relatie. "Dit heeft ons geholpen zaken voor onze vereniging en de accommodatie voor elkaar te krijgen." zegt Jos de Vos, ex-voorzitter en verenigingsmanager accommodatie. "Een nieuwe raadsperiode geeft nieuwe kansen voor verenigingen. Mijn advies voor andere korfbalverenigingen is dan ook: kom en blijf in gesprek met de wethouder sport als het gaat om een (nieuwe) accommodatie. Vraag niet, maar bied aan. Geef aan waar de toegevoegde waarde van de vereniging ligt voor de gemeente en maak duidelijk dat daar een passende accommodatie bij hoort. Belangrijk is ook dat je blijft geloven in dat doel en je volhoudt."