Voorwoord

Beste korfballers, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

We worden als korfbal- en sportliefhebbers wel op de proef gesteld. De recente coronamaatregelen voelen we allemaal, gelukkig kunnen de meeste teams wel blijven korfballen. In deze zware tijd wil het KNKV verenigingen ondersteunen met maximale flexibiliteit zodat zoveel mogelijk mensen op een verantwoorde wijze kunnen sporten binnen de mogelijkheden die er zijn. Net als de gehele sportsector ziet het KNKV sport als onderdeel van de oplossing in de coronacrisis. Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten.

Volgend jaar 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In het belang van de sport en korfbal in het bijzonder is het zeer waardevol om je ook als vereniging zichtbaar te maken bij de lokale politiek en/of sportraad. Sport staat er goed op en op dit moment worden de partijprogramma’s geschreven. Door met deze partijen in gesprek te gaan, kan ook jij hen het belang van korfbal en jullie vereniging aangeven

'Waardevol om je als vereniging zichtbaar te maken bij de lokale politiek'

Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om terug te kijken en vooruit te blikken. Wat doen we en waar liggen mogelijk verbeterpunten of kansen. Kijkend naar de algemene trends en ontwikkelingen in de sport hebben de overheid en NOC*NSF samen met Vereniging Sport & Gemeenten vier opgaven geformuleerd; 1. Meedoen, verenigingsleven en sociale cohesie bevorderen (professionaliseren & lokaal verbinden) 2. Gezondheid bevorderen door te bewegen (aanbod & samenwerking) 3. Talenten ontwikkelen, presteren en prijzen winnen (ontwikkelen) 4. Fan engagement & digitalisering (genieten & netwerken)

In dit magazine hebben we aandacht voor onderwerpen die passen bij de eerste twee punten. In het artikel over De Gelukkige Vereniging komt de visie naar voren wanneer je als vereniging succesvol bent en blijft. Daarnaast brengen we een artikel over G-korfbal en de binding met deze doelgroep. Ook komt een pilot met vier korfbalverenigingen in de regio Rotterdam aan de orde, die een nieuwe korfbalvorm testen voor dertigplussers, (oud)korfballers die niet meer aan de competitie mee willen doen: RecreStars. Via het item ‘vrijwilliger in de spotlight’ komt ook onze samenwerking met de studentenkorfbalcommissie weer naar voren. Allemaal aanbod, net als ‘Korfbal op School’ en OldStars walking korfball, dat kansen biedt om leden te binden en te behouden.

Al met al weer genoeg onderwerpen ter inspiratie. Ik wens jullie veel verenig- en leesplezier.

Hartelijke groet,

Gert-Jan Kraaijeveld
Manager Korfbalparticipatie