‘Je kunt iets betekenen voor de verenigingen en sport’

Halverwege 2021 werden Lindy van den Heuvel en Stefan van der Padt gekozen als bondsraadslid voor de regio Rotterdam Rijnmond. Hoe bevalt het ze in deze duofunctie? ‘Het is een mooie kans om samen de korfbalsport nog beter te organiseren en bereikbaar te maken.’

Waarom hebben jullie je verkiesbaar gesteld en hoe zijn jullie eerste ervaringen?

Van der Padt: “Ik wil maatschappelijk betrokken zijn en was benieuwd naar de samenwerking tussen het bondsbestuur en de bondsraad. Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond ervoer ik namelijk een grote afstand tussen de bond en de verenigingen. Voor de afgelopen ‘coronamaanden’ geldt dat de verenigingen voornamelijk bezig waren om überhaupt alles draaiende te houden.”

Van den Heuvel: “Deze eerste maanden heb ik vooral besteed aan informatie tot me nemen en mensen leren kennen. Ja, tot nu toe gaat het zoals ik van tevoren had verwacht. Het is een duo-functie en ik ben blij met de manier waarop we het samen invullen. Qua inhoud: ik vind het belangrijk om op het vlak van ledenbehoud en -werving te focussen op innovaties.”

'Als bondsraadslid ben je de vertegenwoordiger van de verenigingen en niet van het bestuur of de directie'

Hoe lopen voor jullie de lijntjes?

Van den Heuvel: “In de dagelijkse praktijk is verenigingsadviseur Mark Tissink het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen in onze regio. Strategische onderwerpen komen via hem of rechtstreeks bij ons terecht. Wij zoeken proactief contact met verenigingen door langs te gaan op wedstrijddagen of een afspraak in te plannen met het bestuur."

Van der Padt: “Dit past in de structuur die het KNKV voor ogen heeft. Als bondsraadslid ben je de vertegenwoordiger van de verenigingen en niet van het bestuur of de directie. Persoonlijk plan ik regelmatig een afspraak met één van onze verenigingen, om in gesprek te gaan met de voorzitter of het bestuur. Tijdens deze gesprekken, zonder vaste agenda, staat de vereniging en het korfbal centraal."

Waar ligt de komende periode jullie focus?

Van den Heuvel: “Het is zaak om meer in onze rol te komen, wat ten goede komt aan onze verenigingen en de sport. Dat zal soms nog even zoeken zijn, maar dit gaat zeker goed komen.

Van der Padt: “Inderdaad. De lijntjes met ‘Papendal’ zijn kort en prettig. Verder staan de komende maanden in het teken van het Strategisch Plan 2022+. Ons doel is om in gesprekken met bestuurders te horen welke speerpunten in onze regio van belang zijn om vervolgens te toetsen of deze gewaarborgd worden in het plan.”

Nog niet in alle regio’s zijn twee bondsraadsleden actief. Dat is wel het streven zodat de stem van de verenigingen altijd goed gehoord kan worden. Wat kunnen jullie zeggen tegen mensen die overwegen om bondsraadslid te worden?

Van der Padt: “Het is een mooie kans om samen de korfbalsport nog beter te organiseren en bereikbaar te maken. Doordat je het samen doet heb je de mogelijkheid om te reflecteren en gebruik te maken van elkaars competenties en netwerk.”

Van den Heuvel: “Daar sluit ik me volledig bij aan. Ik zou zeggen, doen. Het is leerzaam en je kunt iets betekenen voor de verenigingen en de korfbalsport. Wie wil nou niet iets doen voor de mooiste sport van Nederland?”

Henry van Meerten, directeur KNKV:

"De stem van de verenigingen staat centraal in het beleid van het KNKV. Deze stem wordt vertegenwoordigd door de bondsraadsleden die actief zijn binnen een regio. Het is daarom van essentieel belang dat de bondraadsleden hun verenigingen vertegenwoordigen, zodat zij gezamenlijk met het bondsbestuur en het bondsbureau kunnen zorgen voor een prachtig divers en inclusief korfbalklimaat zowel bij onze verenigingen als in de lokale omgeving."

Bondsraad

Het KNKV telt circa 90.000 leden bij ruim 450 aangesloten verenigingen. Deze verenigingen heeft het KNKV verdeeld over 24 regio’s. Per regio vertegenwoordigen twee bondsraadsleden de verenigingen uit die betreffende regio. Het bondsbestuur bepaalt het beleid van het KNKV, dat wordt uitgevoerd door het bondsbureau. Op strategisch niveau legt het bestuur verantwoording af aan de bondsraad, die dus bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen.

Eerste bondsraadsvergadering

In oktober 2021 woonden Van den Heuvel en Van der Padt een bijeenkomst voor bondsraadsleden bij. Jongstleden december hadden ze – online - hun eerste echte bondsraad. Van der Padt: “Het was even wennen en zoeken naar de juiste documentatie en kaders. In de vergadering hadden we voldoende ruimte en mogelijkheden voor de dialoog tussen de bondsraad en het bestuur.”

Lindy van den Heuvel

Lindy van den Heuvel korfbalt bij het Rotterdamse Sperwers en komt uit een echte korfbalfamilie. Ze woont in Rotterdam samen met haar vriend en twee honden. In het dagelijks leven is zij projectcoördinator bij ProRail.

Stefan van der Padt

Stefan van der Padt is lid van KCR in Ridderkerk, een fusieclub van KV Bolnes en Sagitta. Hij is woonachtig in Hendrik-Ido-Ambacht en heeft met zijn vrouw twee zoons die allebei korfballen. Van der Padt is ontwikkelingsmanager bij een ontwikkelende aannemer in de regio Drechtsteden.