Hervorming zaalcompetitie

(standaardklassen)

Eind januari maakte het KNKV bekend dat er met ingang van het zaalseizoen 2022/2023 een hervorming van de zaalcompetitie wordt doorgevoerd. De reden hiervoor is het tegengaan van scheefgroei in de standaardklassen en het bevorderen van de doorstroming op topniveau. De belangrijkste veranderingen zijn: de samenvoeging van de derde en vierde klasse en de introductie van een nieuw te vormen tussenklasse.

Het KNKV streeft naar een toekomstbestendige competitieopzet, die zoveel mogelijk mensen op hun eigen niveau competitief laat sporten, een betere doorstroming van teams mogelijk maakt, een kwaliteitsimpuls levert, onderlinge reisafstand beperkt en uiteindelijk aan ledenbehoud bijdraagt. Deze hervorming van de zaalcompetitie draagt hieraan bij.

Animatievideo

In onderstaande animatievideo wordt de nieuwe competitieopzet toegelicht. Ook wordt duidelijk hoe de éénmalig aangepaste promotie- en degradatieregeling voor het huidige zaalseizoen eruit ziet. Deze regelingen vind je ook hier.