Korfbal leeft in Den Haag

Foto: Roy Waarts - HKV/Ons Eibernest

In Den Haag wordt hard gewerkt aan de groei van de korfbalsport. De zeven korfbalverenigingen werken veel samen en de voorzitters komen regelmatig bij elkaar. Ook zijn er vanuit de stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) twee sportcoördinatoren actief die zich bezig houden met verenigingsondersteuning voor de Haagse (korfbal)verenigingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat er het afgelopen jaar zo’n tachtig jeugdtrainers van Haagse korfbalverenigingen een KT2-diploma hebben behaald en dat er een gezamenlijk plan is opgesteld voor ledenwerving.

Het woord ‘samenwerken’ komt veel aan bod tijdens gesprekken met Haagse korfbalverenigingen en -bestuurders. “Op verschillende niveaus vindt er steeds meer samenwerking plaats en dat is ook nodig”, aldus Gerrit Gerritsen, voorzitter van HKV/Ons Eibernest. “We willen korfbal graag laten groeien in Den Haag. Dit is een wens van alle verenigingen en vraagt dan ook om een gezamenlijke aanpak. We komen met alle Haagse voorzitters regelmatig bij elkaar. Je merkt dat het goed is om elkaar (beter) te leren kennen. Hierdoor wordt het makkelijker om samen plannen te maken voor groei.”

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag

Naast dat de Haagse verenigingen zelf al regelmatig bij elkaar komen en gezamenlijke plannen maken voor groei, is er vanuit de stichting WSDH ook ondersteuning voor de Haagse korfbalverenigingen. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met verenigingsondersteuning en heeft diverse sportcoördinatoren in dienst. De twee sportcoördinatoren Tymen Mos en André Kuipers houden zich specifiek bezig met het ondersteunen van de zeven Haagse korfbalverenigingen. Mos en Kuipers zetten vooral in op het gezamenlijk oppakken van trainersbegeleiding en ledenwerving in Den Haag.

Trainersbegeleiding en ledenwerving

Mos vertelt: “Het is voor ledenbehoud bij jeugdteams van groot belang dat trainers een goede basisopleiding hebben en daarom zijn we blij dat we zo’n tachtig jeugdtrainers hebben opgeleid.” Ook op het gebied van ledenwerving worden krachten gebundeld. “De ledenwervingscommissies spreken elkaar geregeld en stellen met elkaar plannen op. Door dit samen te doen inspireren de verenigingen elkaar en kunnen ze ook samen subsidies aanvragen. Dit voorjaar staan er veel clinics gepland voor kleuterklassen en worden ook KangoeroeKlup-dagen georganiseerd”, aldus Mos.

Het project ‘Teamplayers’

Naast kleuterklassen kunnen ook andere klassen clinics verwachten. Het project ‘Teamplayers’ zet hier namelijk volop op in. Dit project is een samenwerking tussen diverse sportopleidingen in Den Haag. Tien studenten werken onder leiding van Leon Simons met dit project één dag per week aan promotie van de korfbalsport. Dit doen ze door het verzorgen van schoolkorfbalclinics en het organiseren van bijvoorbeeld vriendjes- en vriendinnetjestrainingen. “Ons doel is om zo veel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor korfbal. We geven lessen op scholen en BSO’s en proberen geïnteresseerde kinderen door te laten stromen naar Haagse verenigingen. Voor ons is dit een waardevolle ervaring op het gebied van lesgeven en organiseren en voor verenigingen een mooie kans op nieuwe leden, een echte win-win situatie dus”, aldus studente Anniek Bouwman.

‘Concurrentie hoort thuis op de velden’

Jos Timmer is als bondsraadslid onder andere actief voor de Haagse verenigingen en juicht de samenwerking alleen maar toe. “Door meer samen op te gaan pakken positioneer je je ook richting de gemeente als een sterkere samenwerkingspartner. Concurrentie tussen de verenigingen hoort thuis op de velden, niet naast de velden”, aldus Timmer.