LED-sportveldverlichting

Goede verlichting is een basisbehoefte

Voor het beoefenen van onze prachtige sport zijn een aantal zaken essentieel: goed materiaal, goede trainers en goede faciliteiten. Hieronder vallen een goed veld dat ook nog eens perfect verlicht wordt. Het grote nadeel van conventionele veldverlichting is dat het erg veel stroom vreet, maar gelukkig is er een modern alternatief: LED-veldverlichting.

Steeds meer sportverenigingen vervangen hun conventionele gasontladingslampen door LED-baanverlichting. Met als resultaat prachtig, gelijkmatig licht tegen fors lagere energiekosten. Wat de businesscase voor korfbalverenigingen lastig maakt, is dat de donkerste maanden van het jaar in de zaal gekorfbald wordt en niet op de velden. Desondanks is het – mede door de subsidie op LED – interessant om het sommetje eens te maken.

Normen KNKV zijn leidend

Wanneer is LED-veldverlichting ‘goed’? Als het voldoet aan de eisen die het KNKV hieraan stelt in haar Handboek Kwaliteitseisen. Hierin wordt exact omschreven hoeveel licht (lux) er op het veld moet komen en welke gelijkmatigheid vereist is. Wist je dat een hoge gelijkmatigheid eigenlijk belangrijker is dan heel veel licht op het veld? Klachten over verlichting gaan vrijwel altijd over ongelijkmatigheid van het licht en niet zozeer over te weinig licht. Hoe gelijkmatiger het licht, hoe beter een daglichtervaring wordt bereikt!

Wanneer is LED-veldverlichting ‘goed’? Als het voldoet aan de eisen die het KNKV hieraan stelt in haar Handboek Kwaliteitseisen. Hierin wordt exact omschreven hoeveel licht (lux) er op het veld moet komen en welke gelijkmatigheid vereist is. Wist je dat een hoge gelijkmatigheid eigenlijk belangrijker is dan heel veel licht op het veld? Klachten over verlichting gaan vrijwel altijd over ongelijkmatigheid van het licht en niet zozeer over te weinig licht. Hoe gelijkmatiger het licht, hoe beter een daglichtervaring wordt bereikt!

Goede afstelling is belangrijk om verblinding te voorkomen!

Korfbal wordt goeddeels door de lucht gespeeld, dus er wordt veel naar boven – richting de korf – gekeken om de bal te volgen of een goed schot te wagen. Juist op die momenten wil je niet verblind worden.

Lichthinder voorkomen

Steeds belangrijker in ons dichtbevolkte landje wordt het voorkomen van lichthinder. Innovaties op LED-gebied richten zich hier sterk op: hoe blijven we binnen de wettelijk geldende normen voor lichthinder? De normen zelf verschillen per gebiedstype: in binnenstedelijk gebied zijn de normen anders dan in een buitengebied.

Lichtplan vooraf en lichtmeting achteraf

Een goede installateur zal altijd vooraf een lichtplan op maat maken. Vooral de woorden ‘op maat’ zijn belangrijk, omdat dan rekening gehouden wordt met de situatie ter plekke zoals woningbouw rondom het veld, afwijkende mastposities op masthoogten. Een LED-project is pas afgerond als achteraf met een formele lichtmeting conform de eisen van NOC*NSF / KNKV is aangetoond dat de geldende normen gehaald zijn.

30% BOSA-subsidie en financiering

Op LED-veldverlichting krijgt u 30% BOSA-subsidie over de gehele investering. De rest van de investering kan op verschillende manieren gefinancierd worden: crowdfunding, ledenobligaties of bancair via Bank Nederlandse Gemeente in de vorm van de Sportlening.

SportStroom helpt!

Als vaste partner van het KNKV denkt SportStroom graag met je mee of LED-verlichting een verstandige investering kan zijn. Neem gerust contact op voor een berekening op maat. SportStroom levert en installeert niet alleen, maar helpt je ook bij het keuren van de masten, de financiering en het aanvragen van subsidies.

KV Drachten

Ook bij KV Drachten verving SportStroom recent de verlichting door LED-sportveldverlichting.

Jan Piepers van KV Drachten: “In het kader van de verduurzaming van de onze korfbalaccommodatie werd ook de veldverlichting in de planning opgenomen om te worden vervangen. De wens was om hiervoor LED-verlichting aan te schaffen, inmiddels door SportStroom geïnstalleerd. Met drie instellingen voor beide velden beschikken wij nu over wedstrijd-, trainings- en loopverlichting. Spelers en trainers zijn uitermate tevreden met de uitstekende verlichting. Na de lichtmeting werd zelfs een hogere waarde gemeten dan het KNKV eist. Mede door de winterse buitentrainingen (door Corona) hebben wij al meer voordeel gehad ten opzicht van de oude veldverlichting."