‘Onze competitie zit behoorlijk goed in elkaar’

Competitie is de corebusiness van onze sport. Team Competitie kijkt naar meerdere aspecten om voor zoveel mogelijk verenigingen tot de beste competitie te komen. Moniek Voermans (competitiemedewerker KNKV): "We willen een competitie met de juiste competitive balance, hierbij is indelen op basis van de sterkte indicatie (puntenscore) een middel. Daarnaast een optimale verdeling tussen competitive balance en de reisafstanden bij de indeling."

Als competitiemedewerker is Voermans het aanspreekpunt voor competitievraagstukken van de verenigingen en verantwoordelijk voor de wedstrijdkorfbalzaken. Ze werkt daarin samen met drie collega’s: Remco Winter, Hoofd competitie; Harry Schoppers, alle facetten rondom opgaves en indelingen en Fred Brandsen, breedtekorfbal. “Was vroeger een competitiemedewerker in het district belast met alle facetten, nu zijn we juist zo georganiseerd om specialisme en specifieke kennis het beste tot zijn recht te laten komen”, zegt Voermans.

Trots

De oud-speelster van De Peelkorf uit Ysselsteyn en inmiddels actief als trainer/coach bij Oranje Wit (L) F-jeugd vindt het leuk en interessant een rol te hebben bij Competitie: “Het organiseren van de competitie is de primaire taak van het KNKV, daarbij altijd erg dynamisch. Ik ben trots op hoe we bij het KNKV de competitie en de planning neerzetten. Van de 2500 wedstrijden in een weekend wordt 98 procent zonder problemen en issues gespeeld. Onze competitie zit behoorlijk goed in elkaar qua sterkte-opbouw, ook ten opzichte van andere bonden. Dit komt vooral door de goede competitieve balance middels de sterkte indicatie die we gebruiken om de sterktes in de poule goed te berekenen. Dit draagt bij aan het plezier bij de wedstrijden. Dit is een complexe materie die mijn collega’s Harry en Remco op de achtergrond in de afgelopen jaren opgebouwd en gefinetuned hebben.”

Pieken

Team Competitie heeft met meerdere pieken in het jaar te maken, die pieken zijn niet bij alle competitiemedewerkers hetzelfde. Februari en maart zijn vooral druk vanwege de indelingen van de voorjaarscompetitie en de eindperiode van de zaal, waarvan in april de indelingen inclusief speelnummers worden gemaakt. Voermans: “Denk aan het bijhouden van de standen en reglementen voor de reguliere competitie, Kampioenschappen van Nederland en eindtoernooien. We krijgen dan ook veel vragen over kampioenschappen, de PD-regeling en wat te doen bij een gelijke stand. Dat is allemaal te vinden op de site of in de FAQ’s, maar verenigingen vragen vaak toch om een extra check en daar zijn we ook voor”.

Juni en september zijn ook belangrijke maanden. Op 1 juni zijn alle gegevens binnen voor het volgend seizoen en worden de veldindelingen gemaakt. Eerst het veldseizoen omdat dit als eerste start. Vanaf augustus wordt gestart met de planning van de zaalcompetitie. “Dat kan een hele puzzel zijn, zeker wanneer een vereniging in verschillende hallen de wedstrijden speelt of niet op een ideale manier heeft kunnen inhuren.”

In september houdt competitiemedewerker Harry Schoppers de najaarsveldcompetitie nauw in de gaten om te kijken of hij de gemaakte zaalindeling moet bijschaven. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer wedstrijden ondanks de sterkte indicatie toch met te grote uitslagen eindigen. Voermans: “Juist doordat we de eerste drie rondes van de veldcompetitie volgen, kunnen we kijken of de sterkte indicatie die berekend is wel klopt met de indeling voor de zaal. Hierdoor kunnen we de indeling eventueel rechttrekken en daardoor kunnen we de zaalindeling niet eerder bekend maken. Een extra voordeel is dat we ook flexibeler zijn voor nieuwe teams die ontstaan om die mee te kunnen nemen in de zaalindeling.”

Meerdere verenigingen centraal

Vereniging Centraal geldt voor team Competitie ‘meerdere verenigingen centraal’. In een poule zitten meerdere verenigingen en voor allemaal kijken we naar onder andere reisafstanden en sterkte indicatie voor een zo goed mogelijke indeling. Dan komt het wel eens voor dat een team een seizoen net buiten een bepaalde poule valt, omdat er teveel teams voor die poule zijn. Die teams proberen we het seizoen later niet weer buiten zo’n poule te laten vallen. Daar proberen we altijd naar te kijken. Om verenigingen centraal te zetten is het ook belangrijk dat we de regels volgen. We kunnen bijvoorbeeld niet de ene vereniging wel een sanctie geven en de andere niet. Dat is voor verenigingen wel eens lastig, zij zien niet altijd het complete plaatje.”

Competitie zet ook in op het vergemakkelijken van het proces bij de verenigingen. Binnen Sportlink Club kunnen verenigingen nu zelf wedstrijden verzetten wanneer de planning bekend is. Ook zijn de reactiemogelijkheden op de concepten en dispensaties aangepast zodat verenigingen de juiste opgave kunnen inleveren. De bedoeling is dat er in de toekomst steeds meer zaken verschuiven van Sportlink Club naar de app Wedstrijdzaken of webbased applicaties.

Meedenken over de toekomst van het jeugdkorfbal

In de laatste week van april hebben alle verenigingen een uitnodiging gekregen om te komen meedenken over de toekomst van het jeugdkorfbal. “Door de vragen en verzoeken die we de laatste jaren bij Team Competitie kregen, te denken valt aan verschillende dispensatieverzoeken of vragen over de ploegopgave, zijn we na gaan denken over of onze competitie nog aansluit bij de wensen van onze korfballers. Wij denken dat we beter kunnen inspelen op de behoefte van de korfballers en verenigingen en daarom willen we het land in. Dit hadden we al veel eerder willen doen, maar Corona hield ons tegen om fysiek af te spreken en dat was voor ons een voorwaarde. We willen onze gedachtegang presenteren en de verenigingen vragen om met ons mee te denken, zodat we samen tot een toekomstbestendige aanpak kunnen komen.”

Kom met vragen

Moniek wil verenigingen graag meegeven dat ze met competitie gerelateerde vragen bij hen komen. “Iedere vraag is een casus op zich. Zorg dat je bij ons aanklopt, wij kunnen er specifiek en specialistisch naar kijken. Dat is ook de reden waarom wij graag de vragen zo compleet mogelijk via mail ontvangen. Dan kunnen we de casus goed uitzoeken.”

Mail je vragen naar competitie@knkv.nl

Moniek Voermans

Moniek is lid van korfbalvereniging De Peelkorf in Ysselsteyn. Ze korfbalt niet meer maar is wel lid van de Technische Commissie. In 2010 is ze begonnen als competitiemedewerker in het district Zuid. Nadat ze vanaf 2013 een aantal jaar er tussenuit is geweest om haar man achterna te gaan die voor een functie in het buitenland gestationeerd was, is ze na terugkomst weer bij het KNKV aan het werk gegaan. Zij is het eerste aanspreekpunt voor competitievragen.

Rol wedstrijdsecretariaat

Competitie communiceert met het wedstrijdsecretariaat. Doordat het KNKV georganiseerd is op specialisme heeft een wedstrijdsecretaris met meerdere competitiemedewerkers te maken. De rol van het wedstrijdsecretariaat is omvangrijk. Het wedstrijdsecretariaat hoeft niet alles perse zelf te doen. Het is juist voor hen belangrijk om het verder uit te vloeien binnen de vereniging. Zo zou bijvoorbeeld de kennis van de puntenscore en indeling bij de TC kunnen liggen en de ploegopgave bij coaches/trainers van de teams.