Vitesse wil sportieve magneet in Barendrecht zijn

In de coronaperiode borrelde bij verschillende leden van het Barendrechtse Vitesse het sterke verlangen op om de vereniging op verschillende vlakken naar een hoger plan te tillen. Het bleef niet bij woorden alleen op sportpark De Bongerd.

Willem Booij, teruggekeerd op de positie van voorzitter bij Vitesse, draait er niet omheen als hij de ambitie van zijn vereniging ontvouwt. “Met het beleidsplan dat er nu ligt voor de periode tot het jaar 2027 hebben we duidelijke doelen en ambities voor ogen. Niet alleen op sportief vlak, want we willen uitgroeien tot de sportieve magneet van Barendrecht met een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl.”

Beleidsplan

De kiemen van dat nieuwe beleid lagen in de periode dat corona het (sportieve) leven bepaalde. “Jeugdige leden spraken de behoefte uit voor een ambitieuzere koers binnen Vitesse. Dat was de aanzet en daarna zijn we informatie gaan ophalen bij de commissies wat zij graag zouden willen veranderen. Daarmee creëerden we meteen draagvlak: acht commissies met zes tot acht leden per commissie is een goede basis. Met de aangedragen input hebben we een beleidsplan gemaakt dat we als bestuur aan de algemene ledenvergadering hebben voorgelegd. Een plan dat al breed gedragen werd binnen de vereniging en dat eveneens leidde tot enthousiasme bij de vrijwilligers die graag hun bijdrage wilden leveren. Ook zijn er hierdoor leden ingestapt als vrijwilliger en zijn we qua vrijwilligers gegroeid in aantal.”

Combifit

Vitesse vergrootte het sportieve aanbod, dat uit korfbal en jeu de boules bestond. Willem Booij: “We hadden al bij andere verenigingen gezien dat combifit – een vorm van crossfit en bootcamp - enorm was aangeslagen. We hebben combifit ook binnen onze vereniging geïntroduceerd en met succes, want er wordt gretig gebruik van gemaakt en het heeft ook nieuwe leden opgeleverd.”

'We hebben combifit ook binnen onze vereniging geïntroduceerd en met succes'

Deze keuze zorgt ervoor dat Vitesse met nieuwe doelgroepen in contact komt. “We gaan ook de samenwerking met welzijnsorganisaties en de gemeente Barendrecht aan, die graag van onze accommodatie en faciliteiten gebruik willen maken. Daarbij dragen we bij aan een gezondere levensstijl, met ook aandacht voor gezonde voeding. De Bewuste Kantine doen we in nauwe samenwerking met Lili Genee van Vullen of Voeden en de gemeente Barendrecht. Die nieuwe activiteiten vragen wel wat van de organisatie. We zijn als vereniging zes avonden in de week en drie dagen overdag open.”

Podcast

Vitesse profileert zich ook op een andere wijze. Sinds kort heeft de vereniging een eigen podcast. “We streamden al wedstrijden in de zaal met commentaar. Van daaruit is bij de commissie pr en sponsoring het idee ontstaan om de vereniging op een andere manier onder de aandacht te brengen via een podcast, waarbij we mensen en zaken die leven binnen de vereniging naar voren kunnen brengen.”

Sportief

In sportief opzicht is het doel duidelijk. “Het streven is om een stabiele overgangsklasser te worden, maar met de zojuist geïntroduceerde promotie-/degradatieregeling zou dat wel eens sneller kunnen gaan”, geeft Willem Booij aan. “Spelers die elders hebben gespeeld zijn bij Vitesse teruggekeerd en dat heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls.”