Een goed technisch beleid draagt bij aan tevreden leden en kan je vereniging naar een hoger niveau brengen.

'Het bouwplan voor technisch beleid kan je helpen bij het opbouwen van jouw technische beleidsplan'

image

Op welke manier wil je dat er binnen je vereniging gekorfbald - en verenigd - wordt? Om dit voor iedereen helder te hebben is het goed om enkele zaken vast te leggen in een technisch beleidsplan. Om verenigingen te ondersteunen bij het maken van zo’n plan of het toetsen van hun eigen plan, kwam het KNKV afgelopen zomer met een bouwplan voor technisch beleid. Pleun van Doornik (Team Opleidingen) vertelt over deze tool die advies biedt, aanzet tot reflecteren en tips bevat.

Zoals het hele KNKV is ook Team Opleidingen altijd bezig met het zo goed mogelijk ondersteunen van verenigingen. Op basis van de hulpvragen die het krijgt, trachten Van Doornik en haar collega’s onder andere om middelen te ontwikkelen, waarmee verenigingen aan de slag kunnen. “Zo hebben we anderhalf jaar geleden de opleiding ‘Trainersbegeleiding’ ontwikkeld. In navolging hierop merkten we dat er bij de verenigingen nog een diepere vraag lag, namelijk niet alleen in trainersbegeleiding, maar ook in het technische beleid zelf. We kregen veel vragen over hoe je zo’n beleid dient op te zetten en ook onze verenigingsadviseurs werden vaak over dit thema bevraagd.”

Na gezamenlijk nadenken over hoe zoveel mogelijk verenigingen zo goed mogelijk kunnen worden geholpen met dit thema kwam Team Opleidingen uit bij het optuigen van een bouwplan. “Hier kan elke vereniging -ongeachte de grootte en het niveau- mee aan de slag.”

Inspiratie

Van Doornik en co wilden vooral niet gaan voorschrijven hoe je als vereniging je technisch beleid moet maken, maar wel inspiratie geven over wat er in een technisch beleidsplan zou kunnen staan. “Welke onderwerpen zijn nou van belang en welke vragen horen daarbij? Daarnaast vonden we het belangrijk om te benadrukken dat technisch beleid altijd begint bij je leden en daarmee de kernwaarden van je vereniging.” Omdat sommige verenigingen hadden aangegeven duidelijk behoefte aan specifieke informatie te hebben, is het bouwplan zo opgezet, dat men ook per onderwerp kan vinden wat men nodig heeft. “Hierdoor kun je het bouwplan dus als geheel doorlopen, maar ook gericht zoeken naar een thema, waarmee je vereniging op dit moment bezig is.”

Van Doornik geeft aan dat verenigingen het bouwplan kunnen gebruiken als spiegel voor hun eigen technische beleid of juist als start van een nieuw technisch beleid. “We hopen dat wanneer iemand het bouwplan doorleest, diegene geïnspireerd raakt om ermee aan de slag te gaan en te kijken wat voor waarde het kan hebben voor de vereniging.” Ze benadrukt nogmaals dat er – afgezien van advies over het selecteren van talenten – geen absoluut advies in staat over hoe dingen aangepakt móéten worden. “Er staan vooral vragen, informatie en ideeën in om verenigingen te activeren om aan het werk te gaan met technisch beleid.”

Invloed

Hoewel korfbaltechnisch beleid dus alleen over korfbal gerelateerde zaken zou moeten gaan, betekent dat niet dat het alleen invloed heeft op de mensen die direct met korfbal te maken hebben. Wil een vereniging dat het selectieteam voortaan drie keer in de week gaat trainen? Dan betekent dat bijvoorbeeld ook dat de kantinecommissie een dag extra aanwezig moet zijn. Extra trainingen voor de jeugd betekent dat ouders extra op en neer moeten. Elk besluit heeft invloed op meerdere mensen binnen je vereniging, dit betekent dan ook dat het korfbaltechnische beleid het beleid van iedereen moet zijn. Het beleid is vóór en ván alle leden van je vereniging.

Webinars

Van Doornik spreekt de hoop uit dat het bouwplan een goed hulpmiddel is voor verenigingen om aan de slag te gaan met hun technisch beleid en dat ook blijven doen. “We zullen ons bouwplan blijven updaten, zoals we verenigingen ook adviseren om dat met hun plannen te doen.” Daarnaast is Team Opleidingen begonnen met het organiseren van webinars, waarin verenigingen hun vragen beantwoord krijgen. "In de webinars gaan we met verenigingen in gesprek die actief bezig zijn met hun technische beleid, om zo als voorbeeld te kunnen dienen voor andere verenigingen. In het laatste webinar dat we hebben gedaan, hebben we ook de praktische kant voor trainers belicht; hoe vertaal je technisch beleid/visie naar trainingen en oefeningen? Zo proberen we iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Vorig jaar gingen Tineke Bosch en Pleun van Doornik van Team Opleidingen tijdens een webinar in gesprek met toenmalig bondscoach Wim Scholtmeijer en mastercoach Jan-Sjouke van den Bos over alles wat met technisch beleid te maken heeft.

Technisch beleid in de praktijk

In samenwerking met Spelenderwijs Verbeteren organiseerde het KNKV eind januari een webinar over technisch beleid met daarin de vertaling naar de praktijk. Spelenderwijs Verbeteren vertelt hierin hoe je een korfbalvisie vanuit een technisch beleid kunt vertalen naar het inrichten van een training. Er werd onder andere ingegaan op de opbouw van een training, verschillende manieren van leren, het blijven uitdagen van sporters, het omgaan met niveauverschil en het trainen van de acht korfbalacties.

Unitas/Perspectief werkt aan technisch beleid

Het Harderwijkse Unitas/Perspectief zet momenteel alles in de steigers om aan de slag te gaan met het technische beleidsplan. Enkele vragen aan Perry van der Heijden, lid van de Jeugd Technische Commissie, trainer van de C4 en vader van drie jeugdspelers.

Wanneer en waarom zijn jullie als Unitas aan de slag gegaan met technisch beleid?

“De gedachte om ons technisch beleidsplan aan te passen is er in de afgelopen jaren geleidelijk ingeslopen. De geluiden over talentherkenning en leeftijdsvoordeel of -nadeel begonnen we goed te herkennen bij onze vereniging en zodoende hebben we in november 2019 met een delegatie van Unitas met Kees Rodenburg en Pleun gesproken.”

Wat hebben jullie vervolgens gedaan?

“Na het gesprek met het KNKV, veel onderlinge discussies en literatuuronderzoek hebben we, na gesprekken met (voetbal- en hockey)verenigingen met deelervaring een vertrekpunt geschreven en dat besproken met het bestuur. Dit is een onderwerp waar heel veel over te discussiëren valt. Dat wordt lastiger gemaakt als je niet fysiek kunt vergaderen en het online moet doen. Maar we zijn inmiddels goede stappen verder. Nu zoeken we consensus en draagvlak binnen de rest van de vereniging, zodat we er volgend seizoen concreet mee aan de gang kunnen gaan.”

Welke tips heb je voor verenigingen die hier ook mee aan de slag willen gaan?

“Creëer draagvlak, praat op basis van nieuwe inzichten en respecteer de eerste ‘tegenstand’, die vaak op emotie gebaseerd is. Laat het daarom ook niet als een ´bom´ vallen, maar benoem welke aspecten je in de vereniging hebt of buiten de vereniging ziet die je wil uitbouwen. Daarna kan er nog steeds tegenstand zijn, maar die is beter onderbouwd en van daaruit kun je echt het gesprek aangaan.”

In gesprek met Unitas/Perspectief

In een tweede webinar over technisch beleid gingen Bosch en van Doornik van Team Opleidingen in gesprek met de Technische Commissie van Unitas/Perspectief over hoe de Harderwijkers aan de slag zijn gegaan met het updaten van het technische beleid. Waarom heeft Unitas haar technische beleid geüpdatet en hoe ging dat proces? Hoe ziet het nieuwe technische beleid eruit en wat zijn de belangrijkste speerpunten? Een mooie best practice.