Zonnepanelen op je accommodatie: let op de details

Veel korfbalverenigingen overwegen een investering in zonnepanelen, en terecht: zelf zonnestroom opwekken kan leiden tot een flinke kostenbesparing en je draagt je steentje bij aan verduurzaming. In dit artikel een aantal belangrijke aandachtspunten, zodat je weloverwogen keuzes kunt maken.

1. Kleinverbruik of grootverbruikaansluiting?

Dit is direct het belangrijkste aandachtspunt: hoe zwaar is je aansluiting? Tot 3*80A. ben je kleinverbruiker, is jouw aansluiting groter dan ben je grootverbruiker. Dit kun je terug vinden op je energienota. Krijg je maandelijks een aparte nota van jouw netbeheerder? Dan ben je sowieso grootverbruiker! Bij kleinverbruik mag je salderen: voor dezelfde prijs terugleveren aan het stroomnet (inclusief belastingen!) als dat je stroom inkoopt bij jouw leverancier. Bij grootverbruik ben je voor de wet een producent en mag je niet salderen: je moet zelf een contract met een energieleverancier sluiten over de prijs van de terug te leveren stroom. Dit levert alleen het kale leveringstarief op, een schamele drie à vier cent, zonder belastingen. Daarmee krijg je nooit een sluitende businesscase, maar is de aanvullende subsidie SDE++ nodig. Die verstrekt je vijftien jaar lang een aanvullende vergoeding voor opgewekte zonnestroom.

2. Kan het stroomnet mijn teruglevering aan?

Deze vraag speelt alleen als je grootverbruiker bent. Controleer bij je netbeheerder of er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar is om jouw teruggeleverde stroom te verwerken. Een netbeheerder mag wegens congestie jouw teruglevering weigeren.

3. Hoeveel panelen in relatie tot mijn eigen verbruik?

Bij kleinverbruik is de enige juiste volgorde: eerst besparen, dan opwekken. Er is een directe relatie tussen eigen verbruik en de hoeveelheid op te wekken zonnestroom. Bij grootverbruik is die relatie er niet: met de SDE++ op zak krijg je vijftien jaar lang gegarandeerd een vaste prijs per kWh. en wek je zoveel mogelijk zelf op, helemaal los van het eigen verbruik.

4. Hoe lang is de salderingsregeling er nog?

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd met negen procent per jaar, dus per 2031 is saldering van de baan. Onder invloed van de BOSA-subsidie zal je terugverdientijd dik binnen deze periode vallen en heb je ook na de salderingsregeling nog jarenlang profijt van gratis zonnestroom.

5. Subsidies op zonnepanelen

Anders dan bij een consument, kan een korfbalvereniging geen btw terugvragen over de investering in zonnepanelen. Gelukkig is er de BOSA-regeling waarbij je dertig procent subsidie krijgt over de totale investering inclusief btw. De SDE++ mag met BOSA gecombineerd worden. Als jouw vereniging over een grootverbruikaansluiting beschikt en beide subsidies weet te verkrijgen, help je jouw vereniging financieel met een reuzensprong vooruit! Beide subsidies mogen ook met lokale regelingen gecombineerd worden.

6. Schaduwwerking

Ligt het dak deels in de schaduw? Dan is de toepassing van micro-omvormers of optimizers aan te raden: deze optimaliseren de opbrengst van elk individueel paneel.

7. Kwaliteit panelen en omvormers

Er zijn heel veel goede panelen en omvormers, maar ook veel slechte. Uit China komen ook heel veel goede producten. Bijvoorbeeld de omvormers van Goodwe. Orienteer je hierop goed, er zijn goede vergelijkingssites te vinden. Degelijke merken omvormers zijn: Goodwe, Solardedge en SMA.

8. Kies voor een installateur met Zonnekeur

Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft je houvast bij het zoeken naar betrouwbare producten en installateurs. Aangesloten installateurs zijn up to date geschoold, leveren aantoonbare kwaliteit producten en werk en bieden goede garanties.

9. Verzeker uw zonnepanelen

Er is veel te doen om het brandgevaar bij zonnepanelen met als schrijnend voorbeeld de situatie bij schaatstempel Thialf. Het Verbond van Verzekeraars heeft een voorbeeld Zonnepanelenclausule opgesteld die veel verzekeraars overnemen. Deze clausule beschrijft aan welke eisen jouw installatie moet voldoen om geaccepteerd te worden door de verzekering.

10. Laat je informeren door SportStroom

Onze partner SportStroom kan je alles vertellen over zonnepanelen voor jouw vereniging. Ze denken graag met je mee en stellen hun kennis beschikbaar.