De bestuurlijke herinrichting, voor de verenigingen

Het KNKV heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de relatie met de verenigingen. Dit met onder andere het aantrekken en inzetten van verenigingsadviseurs, verenigingscoaches en korfbaladviseurs. Om de verenigingen nog beter te faciliteren en te betrekken heeft het KNKV ook de organisatiestructuur op strategisch en operationeel vlak onder de loep genomen. Het resultaat hiervan is een bestuurlijke herinrichting. Wat heeft jouw vereniging hieraan?

De bestuurlijke herinrichting is tot stand gekomen met de bondsraad -de vertegenwoordiging van de verenigingen- en leidt onder andere tot het loslaten van de districtorganisatie en het verstevigen van de regiostructuur.

Die nieuwe regiostructuur bestaat uit 24 regio’s, waarbij de gekozen indeling zorgt voor verbinding van de verenigingen met de lokale belangen en afspraken. De nieuwe koers die het KNKV bestuurlijk is ingeslagen, leidt tot een platte organisatie met duidelijke lijnen en een duidelijke scheiding van strategie en uitvoering. Hoe dat er in de praktijk uitziet en wat dat betekent voor de verenigingen is gevisualiseerd in een organisatieplaat.

Invloed en inspraak van de verenigingen

De visualisatie geeft kort en bondig weer hoe de processen voor de verenigingen lopen. Met een strategische lijn en een operationele lijn, die beide verwerkt zijn in de organisatieplaat, wordt duidelijk dat de bestuurlijke herinrichting op strategisch vlak vooral bedoeld is om de invloed en inspraak van de verenigingen makkelijker en groter te maken.

“De strategie die het KNKV voert gaat juist over de toekomst van de verenigingen. Daarom is juist hun inbreng van belang om te kijken of we op de juiste koers zitten dan wel moeten anticiperen op mogelijke veranderingen. Dat wordt nog niet altijd zo door de verenigingen ervaren. Met de regio-indeling en een vertegenwoordiger van de verenigingen in de vorm van een bondsraadslid per regio willen we het KNKV en de verenigingen dichter bij elkaar brengen”, zegt directeur Henry van Meerten.

Manager Korfbalparticipatie Gert-Jan Kraaijeveld geeft aan dat operationeel de verenigingen met de regio-indeling beter gebruik kunnen maken van de lokale kennis en mogelijkheden die er zijn. “De verenigings- en korfbaladviseurs vormen een belangrijke spil om de verenigingen hierbij te faciliteren”, aldus Kraaijeveld.

Regiostructuur leidt tot nieuwe opzet bondsraad

Door de aanpassing naar de regiostructuur verandert ook de samenstelling van de bondsraad en waren er (her)verkiezingen nodig. Deze verkiezingen zitten er inmiddels op. In de periode van 1 tot en met 11 juni hebben alle verenigingen hun stem uit kunnen brengen voor het (plaatsvervangend) bondsraadslid in hun regio. De uitslag is inmiddels bekend, de (plaatsvervangend) bondsraadsleden zijn gekozen. Per regio behartigt één bondsraadslid de belangen van de verenigingen. Een overzicht van de bondsraadsleden vind je op de site van het KNKV.

Van Meerten en Kraaijeveld tijdens Breek-de-Week

Tijdens de recente online Breek-de-Weekbijeenkomsten gingen Henry van Meerten en Gert-Jan Kraaijeveld in op de bestuurlijke herinrichting. Aan de hand van de organisatieplaat gaven ze aan wat het betekent voor de verenigingen en hoe de lijnen nu lopen.

Documenten

De ‘Notitie bestuurlijke herinrichting KNKV 2020+’ vind je hier, de regio-indeling naar cluster hier.