Zonnepanelen op je accommodatie? Check je verzekering!

Veel korfbalverenigingen overwegen een investering in zonnepanelen, en terecht: zelf zonnestroom opwekken kan leiden tot een flinke kostenbesparing en je draagt je steentje bij aan verduurzaming. Echter er zijn steeds vaker gevallen bekend dat verzekeraars weigeren de panelen te verzekeren of nadere eisen stellen.

Thialf als berucht voorbeeld

Schaatstempel Thialf is het meest bekende en beruchte voorbeeld: in juni 2020 moesten van de verzekeraars de honderden zonnepanelen op het dak uitgezet worden om ze verzekerd te houden. Begin juni 2021 werd bekend dat er opnieuw uitstel is verleend om de situatie te verbeteren.Thialf zit met de brokken: er kan geen energie worden opgewekt, dus de panelen worden niet terugverdiend. En daarnaast moet er stroom worden ingekocht, dus extra kosten erbij.

Standaardclausule verzekeraars

Steeds meer verzekeraars hanteren de standaardclausule zonnepanelen als het gaat om de kwaliteit van een zonnepaneleninstallatie. In deze standaard clausule wordt opgesomd waaraan de installatie moet voldoen om überhaupt door de verzekeraar geaccepteerd te worden. Eén van de eisen kan een Scope12-certificering zijn.

Scope12

Scope 12 borgt de inspectiemethode van een zonnepaneleninstallatie en voorkomt dat er kritische onderdelen niet gecontroleerd worden bij oplevering. In de genoemde standaardclausule zonnepanelen is opgenomen dat je kunt aantonen dat de installatie geïnspecteerd is én periodiek geïnspecteerd wordt door een gecertificeerde Scope12-inspecteur. Zo niet, dan kan de verzekeraar je weigeren, een forse premieverhoging vragen of bij een onverhoopt incident besluiten niet tot uitkering over te gaan.

SportStroom en Scope12

SportStroom installeert jaarlijks honderden zonnepanelen bij sportverenigingen. Alle installaties van SportStroom worden gebouwd conform de eisen van Scope12, een geruststellende gedachte. Dit betekent concreet dat ze voldoen aan de volgende criteria: 1. Aansluiting van de omvorming en de plaatsing hiervan 2. Bouwkundige veiligheid 3. Kwaliteit van de panelen 4. Gehele samenhang van de installatie 5. Elektrische veiligheid

Vraag je verzekeraar

Ben je ook voornemens zonnepanelen te plaatsen? Check dan goed bij je verzekeraar welke eisen gesteld worden. Ga er bovendien niet van uit dat je lokale installateur bekend is met Scope12, dat is veelal niet het geval.