'Toen wij een 17-jarige voordroegen voor ons bestuur werden er wel vraagtekens bij gezet'

Stéphan Kuijpers is, hoe gek het ook klinkt, een oude rot in het vak met zijn 30 jaar. Hij is voorzitter van handbalvereniging HV Heerle en één van de oudsten in het jonge bestuur van zijn club. Hoe gaan ze om met vooroordelen, het gebrek aan ervaring en waar liggen juist de kansen als jonge mensen de scepter zwaaien?

"Als jong persoon denk je anders dan iemand die al vijftig jaar bij de vereniging zit. Klinkt misschien oneerbiedig, zo bedoel ik het niet”, nuanceert de Brabander. “Je durft meer in mogelijkheden te denken. Je laat acht ballonnen op en ziet dat er twee blijven hangen. Ik merk het ook aan mezelf, hoe langer ik voorzitter ben hoe meer ik op voorhand denk: die ballon gaat toch niet werken. Maar juist die onbevangenheid is heel belangrijk!”

“Daarnaast zijn we als jong bestuur bekend met nieuwe mogelijkheden en middelen. Wij hebben bijvoorbeeld onze ALV via de quiztool Kahoot gedaan om het luchtiger te maken en bereiken via social media onze doelgroepen. Zo spelen we beter in op de huidige leefwereld van ouders en kinderen.”

'Boegbeelden binnen de vereniging kunnen helpen om beslissingen uit te dragen'

Hoe neem je als jong bestuur beslissingen?

Gemakkelijk somt de voorzitter een aantal pluspunten op van een jong bestuur, maar hoe maken ze moeilijke beslissingen met minder ervaring op zak? “In het begin heb je geen idee wat knop B doet als je aan knop A draait. Het inschatten van de gevolgen is lastig. Het is van belang om te kijken naar hoe de dynamieken werken. Voor ons als jong bestuur helpt het enorm om de boegbeelden binnen de vereniging mee te krijgen. Zij kunnen helpen om beslissingen uit te dragen.”

Daarbij heeft de vereniging ook twee essentiële adviesorganen. Allereerst de klankbordgroep van prominente leden waarin ze vanuit verschillende perspectieven over ideeën sparren en beslissingen toetsen. Zo kan het bestuur een gedegen keuze maken. Ten tweede hebben ze een ‘parallel bestuur’, waarin ze de voorzitters van alle commissies meenemen in de besluiten.

Rol dichtbij de interesse van het lid

Jong of oud? “Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, als alle neuzen maar dezelfde kant op staan, je op één lijn ligt en een duidelijk, gemeenschappelijk doel voor ogen hebt”, concludeert Kuijpers. “Als bestuur moet je weten wat er speelt binnen de vereniging en wie jouw leden zijn. Dat helpt ook in de werving van nieuwe vrijwilligers. Het werkt het beste om mensen te vragen vanuit hun interesse voor taken die dichtbij hen liggen en ze leuk vinden om te doen.”

Daar beginnen ze bij HV Heerle al op jonge leeftijd mee; helpen bij het geven van trainingen, fluiten, activiteiten organiseren. In de ‘WhoZnext commissie’ kunnen jeugdleden zich ontplooien. “Je ziet welke rol is weggelegd voor iemand. De één is een creatieve geest, de ander een uitvoerder of aanjager. Het is een mooie talentenpoule waaruit de leden de kans krijgen zich door te ontwikkelen, zoals de nu 18-jarige Jurgen.”

“Toen wij hem voordroegen voor het bestuur werden er wel vraagtekens bij gezet; kan een jongen van 17 jaar ons wel representeren én hij heeft geen ervaring? Ik denk dat het geen probleem hoeft te zijn. Je geeft een jong bestuurslid niet meteen een zwaar pakket. Hij kan onder de vleugels van anderen meekijken en steeds een actievere rol pakken. Iedereen moet ergens beginnen. We moeten jongeren stimuleren en enthousiasme belonen.”

Stephan Kuijpers

WhoZnext

'Het idee is dat het stokje wordt doorgegeven'

Voor een (sport)vereniging kan het soms lastig zijn om de jeugd te betrekken en behouden bij de vereniging. Als spelend lid of als vrijwilliger. Met WhoZnext wordt de vereniging aantrekkelijker voor jongeren en bereid je ze ook direct voor op een vrijwilligersfunctie. De jeugdleden worden zelf actief bij dit project betrokken. Zij gaan activiteiten organiseren voor anderen. Want jongeren weten vaak zelf het beste welke activiteiten leuk zijn! Zo’n activiteit kan met de sport zelf te maken hebben, maar kan daar ook helemaal los van staan.

WhoZnext kan worden gedekt vanuit de servicelijn van het Sportakkoord.