Maak werk van vrijwillige inzet binnen je vereniging

Het werken met vrijwilligers is een vak apart. Zeker in een tijd waarin vrijwilligers vaker kiezen om zich niet langdurig te verbinden aan een vereniging. Als vereniging kun je veel baat hebben bij een goed vrijwilligersbeleid. Het investeren in het maken van beleid met de aandachtspunten werven, binden en behouden van vrijwilligers helpt bij het werven en behouden van vrijwilligers. In het beleidsplan van de vereniging zijn visie, missie en kernwaarden van de vereniging verwoord. Deze kernwaarden zijn de basis en krijgen handen en voeten in deelbeleidsplannen, zoals het vrijwilligersbeleid. Zorg voor je vrijwilligers en leden van de vereniging. Geef ze duidelijkheid, richting en betrek ze bij je beleid.

Wat maakt een vrijwilligersbeleidsplan succesvol?

Aanwezigheid van een visie

De stip op de horizon. Hoe gaan we binnen onze vereniging met onze leden om, wat zijn onze normen en waarden? Wat is ons doel? Is gezelligheid en verenigen het grootste belang of gaat het om prestatie? En trekken we ‘prestatie’ ook door naar vrijwilligersbeleid? Dit zijn voorbeelden van kernwaarden die terug kunnen komen in de visie. Een vertaling van deze kernwaarden naar het vrijwilligersbeleid is van belang voor de concrete invulling van dat beleid.

Aansluiting tussen beleid en cultuur

Het is van belang dat de visie en de cultuur in elkaars verlengde liggen en de cultuur ook gestuurd wordt. Past de cultuur bij de visie? Betrekken we iedereen bij de vereniging? Niet alleen om dingen te doen maar ook om eens mee te denken waarom dingen zijn zoals ze zijn. Werk samen met je leden uit waar de vereniging voor staat. Zo is iedereen aangehaakt en creëer je draagvlak.

Een breed gedragen vrijwilligersbeleid

Zorg er voor dat zoveel mogelijk van je vrijwilligers meedenken en meebeslissen. Maak je vrijwilligers in feite mede-eigenaar van je beleid. Door het beleid regelmatig te bespreken en onderdelen ter discussie te stellen houd je het beleid levend. Vaak levert het ook extra energie op bij de leden. Bovendien kun je in een constant veranderende omgeving met veranderende vrijwilligers je vrijwilligersbeleid als organisatie niet statisch houden.

Organisatie en communicatie

Het neerzetten van een verenigingsorganisatie, taken en verantwoordelijkheden en duidelijke communicatie is belangrijk. Een goede en duidelijk organisatie werkt niet alleen beter, maar helpt bij het werven van vrijwilligers. Maar ook bij het binden en behouden. Met het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator en/of een werkgroep vrijwilligers heb je inzicht op wat nodig is en kun je gericht acteren. Hiermee laat de vereniging zien dat de inzet van vrijwilligers gewaardeerd wordt.

Actueel en actief beleid

Zorg ervoor dat het vrijwilligersbeleid actueel is en blijft, evalueer het, blijf het aanpassen en updaten. Laat het beleidsplan ook leiden tot daadwerkelijke acties. Dit helpt bij het actief houden van je vrijwilligersbeleid en de vrijwilligers.