Beste bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

Verenigingen zijn een belangrijk cultureel erfgoed in Nederland. Verenigen is dat wat je binnen de verenigingen doet. Het verenigen helpt ons om in verbinding te komen met anderen. Zeker in deze tijd praten we veel over samen dingen doen en samen verantwoordelijkheid voelen. De vanzelfsprekendheid van het verenigen is op vele plekken best lastig, echter als we kijken naar verenigingen, dan zien we dat zij een infrastructuur bieden die maakt dat we samen zaken oppakken. Vrijwilligers zijn bij verenigingen onontbeerlijk en verenigingen die mensen inspireren en goed luisteren naar de behoeften van hun leden en ouders, zijn in staat om vrijwilligers te blijven binden, boeien en werven. Wij hopen met dit magazine dat verenigingen elkaar met hun verhalen kunnen inspireren. Bijzonder in deze vind ik ook dat we samen met de collega sportbonden KNHB en NHV dit magazine hebben kunnen maken. We kunnen van elkaar leren en we geloven erin dat deze kruisbestuiving een bijdrage hierin levert. Met veel respect voor alle verenigingen en haar vrijwilligers, wens ik jullie veel leesplezier en inspiratie toe.

Hartelijke groet,

Gert-Jan Kraaijeveld Manager Korfbalparticipatie KNKV

Beste bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

Vrijwilligers zijn het menselijk kapitaal voor hockeyverenigingen. Zij zijn de energieke motor waar alles om draait. Zonder hun passie en inzet is het onmogelijk om verbinding met onze sporters te behouden. Vrijwilligers zorgen normaliter voor de barbemanning, de indeling van teams en wedstrijden en organiseren levendige activiteiten. Zo maken zij verenigingen al decennialang dé ontmoetingsplek voor onze hockeyers en fans.

We hebben een belabberd jaar achter de rug, maar we zien dat de inzet en echte clubliefde blijft. Samen met de vrijwilligers hebben we gestreden om verantwoord sporten mogelijk te maken - binnen de geldende restricties. Ook wanneer actief sporten op de club niet mogelijk was, stonden vrijwilligers klaar om de verbinding online te zoeken. Daar wil ik mijn waardering voor uitspreken. Houd nog even vol, hoe moeilijk het ook is. De mooie dagen op de club komen er weer aan. Er gaat weer normaal gehockeyd worden, met enthousiast publiek langs de lijn. En natuurlijk de vertrouwde gezellige derde helft na afloop. Blijf met elkaar tot die tijd online in verbinding. Dan zien we elkaar hopelijk weer snel op en langs de velden.

Hartelijke groet,

Erik Gerritsen Algemeen Directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

Beste bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

Wat is het belangrijkste onderwerp waar onze sportverenigingen al sinds jaar en dag mee te maken hebben? Inderdaad; vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen de meeste sportverenigingen niet blijven bestaan! Ook veel van onze 367 handbalverenigingen in Nederland worstelen continu met vraagstukken zoals ‘hoe komen we aan nieuwe scheidsrechters?’, ‘wie is bereid om de rol van penningmeester op zich te nemen?’ en ‘kunnen we ouders van jeugdleden verplichten iets voor onze vereniging te doen?’

Iets doen voor een ander, iets doen voor je club; het zit in de haarvaten van onze Nederlandse cultuur. En ondanks dat de druk op het vrijwilligerscorps steeds groter wordt zien we in de handbalsport ook regelmatig prachtige succesvoorbeelden. Deze verenigingen zetten we graag in de spotlight, want met een goede aanpak rondom vrijwilligers leg je de basis voor een gezonde toekomst.

Er is niet één manier of één oplossing bij het aanpakken van het thema vrijwilligers. Elke vereniging heeft immers zijn eigen lokale uitdagingen en bovendien een eigen sportcontext. Met dit magazine hopen we daarom vooral inspiratie te bieden om zelf op zoek te gaan naar jullie eigen aanpak.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Danny de Ruiter Manager verenigingsservice & productontwikkeling Nederlands Handbal Verbond