De Amstelveense korfbalvereniging KVA telt ruim 250 leden. In tegenstelling tot sommige andere verenigingen heeft KVA geen vrijwilligerstekort. Op de logische vraag ‘Hoe doet KVA dat?’ heeft bestuurslid Theo Snellen een verrassend antwoord.

‘Waardering richting de vrijwilligers is een continue proces’

“Ik moet eerlijk bekennen dat we als vereniging geen specifiek vrijwilligersbeleid of bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator hebben. Het is de cultuur van KVA, die ervoor zorgt dat functies altijd ingevuld zijn”, zo begint Snellen.

Juist omdat er nooit of nauwelijks een tekort aan vrijwilligers is geweest heeft KVA hier geen beleid op ontwikkeld, zo legt het bestuurslid uit. Wel weet de vereniging hoe belangrijk het is om de vrijwilligers te waarderen. “Zonder vrijwilligers loopt je vereniging niet en binnen KVA zijn we ons er wel heel erg van bewust dat je ze niet voor lief moet nemen. Waardering richting de vrijwilligers is een continue proces binnen de vereniging en is de normaalste zaak van de wereld. Zo hebben we in december een cheque ter waarde van zeshonderd euro gekregen van het Meerlandenfonds en die besteden we aan een coronaproof lunch of ontbijt voor alle operationele vrijwilligers.”

'Het is onze cultuur die ervoor zorgt dat functies altijd ingevuld zijn'

Betrokken

Snellen typeert KVA, op het veld en in de zaal uitkomend in de Overgangsklasse, als een bijzonder transparante familievereniging waarin men samen de vereniging runt. “Dat maakt dat leden zich betrokken voelen. Als jeugdspeler neem je dit alles voor lief omdat je je daar niet bewust van bent, maar doordat je opgroeit binnen die cultuur en sfeer neem je dit wel onbewust mee. Het voelt dan ook logisch en heel normaal dat je vrijwilligerswerk gaat doen.”

Snellen legt uit dat nieuwe vrijwilligers goed ingewerkt worden en dat functies niet te ‘groot’ worden gemaakt, waardoor je als ‘nieuweling’ weinig druk voelt. Daarbij beseft hij dat door het ontbreken van beleid op dit thema eventuele problemen in de toekomst wellicht niet direct voorkomen kunnen worden. “Het moet inderdaad geen kwestie zijn van achterover leunen en te laat zijn als het eventueel omslaat. Dat is iets om binnen het bestuur eens over verder te praten.”

Persoonlijke ontwikkeling

Snellen is 23 jaar en maakt sinds anderhalf jaar deel uit van het KVA-bestuur, waarin vier van de zes leden jonger dan dertig jaar zijn. In de bus naar een uitwedstrijd van het eerste team werd hij – samen met anderen – benaderd voor een bestuursfunctie. Hij had er nog nooit over nagedacht en wist ook niet wat er komt kijken bij het runnen van een vereniging. Hij zei ja, mede omdat op jonge leeftijd bestuurservaring opdoen goed is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. “Ik geniet met volle teugen van het bestuurswerk en het voelt fijn dat ik terug kan doen voor de vereniging waar ik zo van hou. Nee, het voelt ook niet als een verplichting.”

Als algemeen bestuurslid pakt Snellen allerlei ad hoc zaken op die eerder bleven liggen en niet de hoogste prioriteit hadden. Dit geeft hem de tijd om het bestuurswerk goed te leren kennen en ervaring op te doen. “Ik vind het fijn dat ik hier de tijd en ruimte voor krijg.” Vanuit de vereniging ontvangt Snellen veel dankbaarheid en dat inspireert hem om door te gaan. Hij denkt voorlopig zeker nog niet aan stoppen en daar waar hij nu vooral ondersteunend bezig is wil hij in de toekomst graag doorgroeien naar een meer leidende rol.

Diversiteit

Zonder dat hier echt actief beleid op gevoerd wordt is er binnen de commissies van KVA een goede verdeling tussen mannen en vrouwen. Wel telt het bestuur ‘maar’ één vrouw tegenover vijf mannen. De vereniging zet wel in op het betrekken van jongeren - getuige ook het bestuur -, maar op een evenwichtige verdeling tussen mannen, vrouwen, achtergrond etcetera wordt verder dus niet actief gelet.

Snellen, tot slot: “Hier zijn we tot nu toe niet bewust mee bezig geweest. Iedereen wordt aangemoedigd en is welkom om zich, op een manier die voor iedereen goed voelt, in te zetten voor KVA. We richten ons daarbij vaak op jongeren en op ouders van jeugdleden, die begaan zijn met de vereniging en graag een steentje willen bijdragen.”

KVA Sport: Korfbal Plaats: Amstelveen Leden: 259 Vrijwilligers: 76 structurele