De Voltreffers kiest voor wind in de rug

Na een wat mindere periode heeft De Voltreffers uit Oosterhout het roer omgegooid. Eind 2019 stelden bestuur en leden het manifest ‘De wind in de rug’ op en daarmee werkt de vereniging toe naar 2025, het jaar waarin de Brabanders het 50-jarig jubileum vieren.

Dit manifest behelst onder andere het verbeteren van de interne organisatie, het verhogen van het sporttechnisch peil, het aanbieden van boeiende nevenactiviteiten en het verbinden naar de omgeving. Voorzitter Leon Voogt stapte eind 2019 in het bestuur met als taak dit proces op te gaan pakken. “Het is belangrijk dat er goed bestuurd wordt op de strategie en de structuur die we als vereniging voorstaan. Dat we oog hebben voor de hoofdlijn en ons niet af laten leiden door randverschijnselen.”

Coronasituatie biedt kansen

Vlak na zijn aanstelling kwam het coronavirus de wereld over, maar de altijd positief ingestelde Voogt zag dit juist als een kans voor de vereniging. “Natuurlijk kwamen er uitdagingen om de hoek om de vereniging op korte termijn draaiende te houden, maar we hebben als vereniging al snel de draad opgepakt en doorgepakt. In samenwerking met de gemeente Oosterhout hebben we het afgelopen half jaar kunstgras aangelegd en de gehele accommodatie verduurzaamd en gemoderniseerd. Inclusief een nieuwe inrichting van clubhuis ’t Trefhonk en het terras. Het hele traject is begeleid door een eigen bouwcommissie met leden en ouders van jeugdleden met verstand van zaken.”

Daarbij merkt Voogt dat de vernieuwde accommodatie niet alleen aantrekkingskracht heeft op nieuwe leden maar zelfs ook op sponsoren, die ook of juist in deze tijd vinden dat sporten en bewegen op een eigentijds complex voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Doorgetraind

Tijdens de coronaperiode heeft De Voltreffers intern constant benadrukt wat er wél mogelijk was. Voogt: “We hebben eigenlijk de gehele periode binnen de richtlijnen doorgetraind. Enthousiaste vrijwilligers stonden klaar voor de jeugd, maar zeker ook voor de senioren. Er is dan ook een behoorlijke aanwas bij jongste jeugd ontstaan.”

De combinatie met een lichte groei bij de senioren, doordat de vereniging juist sporten en bewegen is blijven aanbieden en ledenbehóud, maakt dat De Voltreffers het voorbije jaar met zo’n twintig leden is gegroeid. “Dat is natuurlijk een prachtig aantal.”

'De leden van de activiteitencommissie hebben een belangrijke rol'

Kangoeroes en activiteiten

Voogt schrijft het succes van de vereniging toe aan twee factoren. “Op de eerste plaats de aandacht voor de KangoeroeKlup en op de tweede plaats het aanbieden van een nevenactiviteitenprogramma voor alle doelgroepen. Online waar het moet, fysiek waar het kan.” Een jaar geleden legde hij aan de leden van de activiteitencommissie uit, dat zij in coronatijd misschien wel de belangrijkste rol hebben. “Omdat die vrijwilligers er voor kunnen zorgen dat leden en ouders de weg naar De Voltreffers blijven vinden. En tot op de dag van vandaag doen ze dat voortreffelijk.”

Eigenlijk is De Voltreffers pas een goed jaar onderweg met de uitvoering van het manifest ‘De wind in de rug’. Voogt: “Het begin is gemaakt en er zijn zeker mogelijkheden om te groeien, in leden, in het overbrengen van onze boodschap aan het maatschappelijk middenveld, aan de lokale politiek maar ook aan basisscholen. Dat doen we stapsgewijs. We bouwen het huis van De Voltreffers weer langzaam op.”

Op de slotvraag of Voogt nog een boodschap heeft voor andere verenigingen, stelt hij: “Ga met je tijd mee. Verplaats je in de inwoner van je dorp, wijk of stad en durf je zelf de vraag te stellen waarom hij of zij bij jouw vereniging zou willen korfballen. Kan iemand zich voldoende en op een plezierige wijze met jouw vereniging identificeren? Want ergens bij horen waar het warm en gezellig is willen we allemaal.”