KVS/Maritiem onderneemt acties aan de hand van verenigingsmonitor

'Veel waardevolle inzichten voor en over ons als vereniging'

Sinds 22 april kunnen verenigingen voor het tweede jaar op rij de verenigingsmonitor invullen. Dit kan verenigingen veel waardevolle inzichten opleveren. KVS/Maritiem kwam vorig jaar zowel tijdens het invullen van de vragenlijst als tijdens de vergelijkingen in het Benchmark Dashboard tot conclusies, die hebben geleid tot concrete actiepunten met mooie resultaten.

Het invullen van de vragenlijst bracht de Scheveningse vereniging op ideeën en dit leverde een actielijst op voor het nieuwe beleidsplan. Bij de vergelijkingen in het Benchmark Dashboard zag de vereniging hoe andere verenigingen scoorden op deze punten. Op basis van deze vergelijking bleek dat er winst was te behalen op het gebied van trainersopleidingen en ledenbeleid.

Input voor beleid

“De vragenlijst bevat concrete vragen over wat je als vereniging wel of niet doet. Ik heb dit gebruikt als een soort checklist”, aldus KVS-voorzitter Peter van der Zwan. “Na het invullen van de vragenlijst heb ik een overzicht gemaakt van onderwerpen waar wij als vereniging op dit moment nog weinig aan doen en waarvan ik denk dat het goed is om die op te pakken. Ik heb gelijk tien punten naar de rest van het bestuur gemaild die we mee kunnen nemen bij het nieuwe beleid, zoals trainersopleidingen, het betrekken van leden en een ledenenquête. We gaan de komende maanden werken aan een nieuw beleidsplan waar we deze punten in gaan verwerken.”

Trainersopleidingen

Van der Zwan vervolgt: “Uit de verenigingsmonitor bleek dat wij in vergelijking met andere verenigingen hoog scoorden op het aantal trainers (en ook wat betreft het aantal vrijwilligers) en laag scoorden op het aantal trainers met een opleiding. Hier wilden we versneld mee aan de slag gaan. We hebben gevraagd welke trainers een opleiding wilden volgen en dit resulteerde in een groep van ongeveer twintig trainers die nu een KT2-opleiding volgen. Als na deze cursus ruim een derde van onze trainers gediplomeerd is, hopen we hiermee nog meer plezier en kwaliteit in de trainingen te realiseren. In ons nieuwe technische beleidsplan willen we trainersbegeleiding een prominentere rol gaan geven.”

Aandachtspunten van KVS

  • Input voor het beleidsplan
  • Opleiden en begeleiden trainers
  • Ledenenquête
  • Betrekken leden en vrijwilligers
  • Informatievoorziening nieuwe leden
  • Informatie stoppende leden

Ledenbeleid en ledenenquête

Uit de verenigingsmonitor bleek ook dat er qua ledenbeleid verbeteringen mogelijk zijn. Van der Zwan: “Ook hier besefte ik dat het goed zou zijn als ik deze vragen met ‘ja’ zou kunnen antwoorden.” Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vraag of KVS leden betrekt bij het maken van het beleid, of het jaarlijks peilt wat er leeft onder de leden, hoe de vereniging nieuwe leden opvangt en wat KVS doet met leden die stoppen. “Om dat volgend jaar met ‘ja’ te kunnen beantwoorden, hebben we een online ledenenquête ontwikkeld met vijftig vragen over diverse onderwerpen. Deze enquête gaan we uitzetten zodra we weer in competitievorm mogen korfballen. Op diverse terreinen zal dit concrete punten opleveren waar we mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, de trainingen, de organisatie van de vereniging en de accommodatie.”

Advies aan andere verenigingen

Omdat de punten in de vragenlijst zo concreet zijn, kun je als vereniging afvinken wat je wel en niet doet en zo houd je een lijst met actiepunten over. De vergelijking in het Benchmark Dashboard laat op tal van terreinen zien of je als vereniging achterloopt of juist vooroploopt en hoe je scoort ten opzichte van andere verenigingen. Van der Zwan: “Dit is bijvoorbeeld het geval bij de contributies en de verhouding van inkomsten en uitgaven. Wij hebben veel waardevolle actiepunten uit de monitor gehaald, maar ook al onderneem je geen directe acties, dan nog is het handig om op de hoogte te zijn van eventuele aandachtspunten. Wij raden het andere verenigingen zeker aan om de monitor in te vullen. Daarnaast is het natuurlijk beter als meer verenigingen de monitor invullen om een betrouwbaardere benchmark te hebben waar je je vereniging mee kunt vergelijken.”

De verenigingsmonitor

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat en kunnen ze hun eigen vereniging in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen vergelijken met andere verenigingen. Zo zien ze op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen.

Verenigingsmonitor invullen?

Alle secretarissen ontvangen elk jaar eind april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. De gegevens die elk jaar ingevoerd worden, blijven bewaard waardoor je als vereniging historie opbouwt. Op 22 april is de uitnodiging voor het invullen van de verenigingsmonitor van dit jaar verzonden.