Voorwoord

Beste korfballers, bestuurders, vrijwilligers, ouders en fans,

Sinds het KNKV de 100.000 ledengrens gepasseerd is, hebben we te maken met een (licht) dalende tendens. Het ledental van het KNKV schommelt op het hoogtepunt van de telling (30 juni) rond de 90.000 leden. Bij de mutatieronde van 30 juni naar 1 juli wordt er ruim tien procent van de leden afgevoerd. Afgerond is dat circa 10.000 leden en uitgaande van 455 verenigingen is dat gemiddeld 22 leden per vereniging. Jaarlijks ‘verliezen’ we dus 10.000 leden en over een periode van tien jaar betekent dat 100.000 korfballers. Gelukkig komen er ook weer ex-leden tot inkeer en keren ze terug naar hun vereniging. Als we deze ‘vertrekkers’ optellen bij het geregistreerde aantal leden, dan zouden we inmiddels ruim boven de 150.000 korfballers zitten.

Het KNKV werkt samen met de verenigingen al langere tijd aan het thema ledenbehoud, maar het kan altijd beter, mede omdat jaarlijks nog steeds meer dan tien procent van de leden hun lidmaatschap opzegt. Bestuurders: zet dit belangrijke onderdeel samen met jullie leden, ouders, vrijwilligers en overige stakeholders bovenaan de bestuursagenda. Vooral na de coronaperiode is het belangrijk om elk lid te behouden en met zijn allen aan de slag te gaan om onze prachtige sport weer op te pakken en te kunnen beoefenen. Probeer iedereen aan te laten haken. Bij de één zal er wellicht meer stimulans nodig zijn dan bij de ander. Samen de schouders er onder. Dit magazine bevat een aantal inspirerende verhalen van verenigingen die het afgelopen seizoen ledengroei hebben gerealiseerd. Gebruik die inspiratie.

'Ledenwinst is ook de achterdeur dichthouden'

Ledenwerving staat vaak centraal, maar ledenbehoud is ook een belangrijk onderdeel van het verenigingsbeleid en de aangesloten activiteiten. Ledenwerving en ledenbehoud hebeen veel raakvlakken en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Voor het werven van nieuwe leden is het belangrijk om de kernwaarden van de vereniging vast te stellen en het unieke karakter van de vereniging te benadrukken en uit te dragen. Ook voor ledenbehoud zijn deze kenmerken van belang en hebben ze grote invloed op of leden blijven of vertrekken.

Schroom niet om jouw verenigingsadviseur en/of korfbaladviseur uit te nodigen om dit belangrijke thema te bespreken om gezamenlijk te kijken welke mogelijkheden er zijn voor jouw vereniging. Inmiddels hebben we veel kennis in huis om verenigingen te begeleiden.

Voor mijn cluster (A) zal op korte termijn een nieuwe verenigingsadviseur in dienst treden. Na een dienstverband van 43 jaar bij het KNKV mag ik gaan genieten van mijn pensioen, natuurlijk niet zonder het overdragen van mijn kennis van de noordelijke verenigingen. Het was een waar genoegen om zo’n lange tijd deel uitgemaakt te hebben van de korfbal community. Een fantastische periode met veel (af)wisselende functies.

Veel succes de komende tijd. We staan voor fikse uitdagingen en vergeet niet om ‘de achterdeur' op slot te doen’!

Hartelijke groet,

Jan Boer Verenigingsadviseur cluster A